Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van de transitite, onder andere door pps’en. Deze pps’en en projecten hebben elk hun specifieke focus en ook veel raakvlakken en overeenkomsten in de weg die ze afleggen. Daarom nodigen we je uit om het komende jaar in verschillende etappes samen met ons door het land te reizen. 

Wat gaan we doen?  

Nieuwe inzichten tegen het licht houden, innovatieve projecten  zien en ervaringen delen. Katapult en Groenpact organiseren een  groene inspiratietrip van zuid naar noord Nederland. We starten in Zuid-West Nederland op 21 en 22 maart 2024.   

MNEXT

Donderdag 21 maart: geen betere start denkbaar dan in Breda. Al jaren wordt daar succesvol gewerkt aan biobased oplossingen voor de materiaaltransitie. Recent is de focus uitgebreid naar de energietransitie. De naam is nieuw, MNEXT, de pijlers onder het succes zijn dezelfde gebleven: praktijkgericht onderzoek mét studenten, onderwijsvernieuwing en nauwe samenwerking met het mkb.  

Fieldlab de KAAP

Vervolgens strijken we neer in Zeeland, de provincie waar land en zee geconfronteerd worden met specifieke uitdagingen: de stijgende zeespiegel, verzilting van de bodem en beperkte zoetwaterbeschikbaarheid. Uniek is de ondernemers- en innovatiehub Dockwize waar van alles wordt georganiseerd om ondernemers een breed netwerk en inspiratie te bieden. Daarnaast is er alle ruimte om te testen, demonstreren en ontwikkelen in fieldlab de KAAP.  

Dutch Fresh Port & World Horti Center

Op het gebied van verduurzaming gebeurt juist in de glastuinbouw ontzettend veel. Opwekken van energie, sluiten van waterkringlopen, minimaliseren van reststromen: de groene ambities en projecten staan hoog op de agenda. We bezoeken de Dutch Fresh Port, internationale draaicirkel rondom verslogistiek en nemen een kijkje in de innovatiekassen bij het World Horti Center.  

Onderweg is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen. Zo is dit een uitgelezen kans om mensen te leren kennen, je horizon te verbreden en antwoorden te vinden op de uitdagingen binnen je pps. Ga jij met ons mee? 

Organisator:
Katapult & Groenpact
Datum:
21 en 22 maart 2024
Locatie:
Zuidwest Nederland