De genomineerden en winnaars voor 2023 zijn bekend. Inzenden voor de Groenpact Impactprijs kan vanaf januari 2024. Meld je hier aan als contactpersoon.

Al tijdens hun studie bouwen leerlingen en studenten aan de toekomst. Met een frisse en onbevooroordeelde blik bedenken en ontwikkelen ze oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor ons voedselsysteem, de landbouw, meer biodiversiteit, de natuur en onze leefomgeving. Het groene domein heeft vaak een passend antwoord.

Jaarlijks rijkt Groenpact daarom vier Impactprijzen van €2.500,- uit aan leerlingen en studenten uit het vo-mbo-ho-wo die in actie zijn gekomen met een goed idee. Ze strijden met elkaar om het podium en worden in het zonnetje gezet. De Groenpact Impactprijs is er voor iedereen, ook start-ups die op school zijn begonnen.

Ook projecten met het thema water kunnen meedoen. De toekomst is groen-blauw!

Hebben jullie een project of onderzoek gedaan in het domein van agri, food, tuinbouw, natuur en leefomgeving? Of heb je een start-up of mini-onderneming? En maak je impact op:

 • Klimaat(adaptatie)
 • Voedseltransitie
 • Kringloop landbouw
 • Biodiversiteit
 • Vergroening
 • Leefbaarheid

Doe dan mee met de Groenpact Impactprijs. 

"Hoe veel impact maakt jouw project, onderzoek of start-up?"

Er zijn vier categorieën:

 • vmbo
 • mbo
 • hbo
 • universiteit

Uit alle inzendingen worden per categorie drie genomineerden geselecteerd. Van de genomineerde leerlingen/studenten wordt een professioneel promotiefilmpje gemaakt over hun inzending.

Bovendien zijn alle genomineerden eregasten op een feestelijk event op 3 juni 2024. Dan maken we bekend wie de winnaars zijn van de hoofdprijzen van 2500 euro (in elke categorie).

Promotiemateriaal Groenpact Impactprijs 2024

Download met onderstaande links flyers, posters en afbeeldingen voor social posts (ook voor drukwerk)


Voorwaarden 2024

Inzenden voor de Groenpact Impactprijs kan vanaf januari 2024. Meld je hier aan als contactpersoon.

In aanmerking komen projecten, onderzoeken of start-ups die voldoen aan de volgende eisen: 

  • De inzending is een project of onderzoek dat in 2023 of in de eerste helft van 2024 is uitgevoerd of is een start-up die in die periode is gestart.
  • De inzending levert een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen rond klimaat(adaptatie), voedseltransitie, kringlooplandbouw, biodiversiteit, vergroening & leefbaarheid.
  • De inzending leidt tot een nieuwe en kansrijke oplossing voor een echt vraagstuk uit de praktijk rond deze uitdagingen. Ook start-ups*kunnen meedoen en hun startende bedrijf inzenden. Voorwaarde is dat het bedrijf al tijdens de studie is gestart.
  • De inzending is uitgevoerd door minimaal 3* leerlingen van het vmbo of studenten aan een onderwijsinstelling mbo, hbo of universiteit in Nederland.
  • Deelnemende leerlingen en studenten leren en studeren aan onderwijsinstellingen die werken aan projecten in de sectoren agri, food, tuinbouw, natuur en leefomgeving.
  • Internationale studenten kunnen deelnemen aan de Impactprijs, mits zij studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling en Engels als voertaal gebruiken.
  • Genomineerden voor de Groenpact Impactprijs dienen bereid te zijn om mee te werken aan video-opnames en aanvullend beeldmateriaal over het project aan te leveren dat getoond kan worden. Van de genomineerden wordt ook verwacht dat zij aanwezig zijn bij de prijsuitreiking in 2024.
  • Deelnemers onderschrijven het Reglement en privacy statement Impactprijs Groen Onderwijs 2024. 

*De voorwaarde dat minimaal 3 studenten hebben samengewerkt vervalt voor start-ups.

Beoordeling

De jury beoordeelt de inzendingen op de mate waarin: 

 • de inzending bijdraagt aan concrete oplossingen voor één of meer bedrijven, maatschappelijke instellingen of de samenleving als geheel (bijvoorbeeld: de oplossing is in de praktijk toegepast, adviezen zijn overgenomen, onderzoek krijgt een vervolg, er is nieuwe samenwerking tot stand gekomen, het product wordt daadwerkelijk op de markt gebracht);
 • de oplossing impact heeft op de genoemde maatschappelijke opgaven (klimaat(adaptatie), voedseltransitie, kringlooplandbouw, biodiversiteit, vergroening & leefbaarheid);
 • het proces en het resultaat een creatief en innovatief karakter heeft;
 • het resultaat ook sociale impact heeft (denk aan brede acceptatie van nieuwe oplossingen, meer betrokkenheid in de wijk, bevordering welzijn, integratie van nieuwkomers e.d.);
 • het initiatief door leerlingen/studenten is genomen (weegt minder zwaar in het vmbo) en/of een wezenlijk aandeel hebben gehad in de uitvoering van het project;
 • de oplossing relevant en/of overdraagbaar is, dat wil zeggen: wetenschappelijk relevant en/of kan op meer plekken (andere onderwijsinstellingen) of op grotere schaal toegepast of benut worden.

Organisator:
Groenpact
Datum:
AANMELDEN vanaf januari 2024!
Locatie:
N.T.B.