(Foto: Salyasin via Pixabay )

In het voorjaar van 2021 publiceert Regieorgaan SIA 5 nieuwe calls binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Thema’s van deze calls zijn bijvoorbeeld natuurinclusief gedrag van burgers en klimaatrobuuste landbouw. Wil je meer weten over deze calls, ben je op zoek naar consortiumpartners of zoek je tips voor je onderzoeksvoorstel? Neem dan deel aan 1 of meerdere van de 5 startbijeenkomsten dit voorjaar.

Data en thema's

De data en thema's van de verschillende bijeenkomsten zijn bekend, dus noteer ze vast in je agenda. Een uitgebreider programma én het inschrijfformulier volgt later deze maand.

  • Klimaatrobuuste landbouw: 18 mei 09.00 – 13.00 uur
  • Goede relatie tussen honingbijen en wilde bijen: 20 mei 09.00 – 13.00 uur
  • Kennis voor grasland en beweiding: 25 mei 09.00 – 13.00 uur
  • Natuurinclusieve gebouwde omgeving: 26 mei 09.00 – 13.00 uur
  • Natuurinclusief gedrag van burgers 27 mei: 09.00 – 13.00 uur

Meer over het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen
Het onderzoeksprogramma heeft tot doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder te ontwikkelen

Organisator:
Regieorgaan SIA
Datum:
18 mei - 20 mei - 25 mei - 26 mei - 27 mei
Locatie:
Online
Terug naar boven