Het thematisch onderzoek door hogescholen heeft als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. Voor iedereen die meer weten over deze calls of op zoek is naar consortiumpartners, zijn er vier startbijeenkomsten per thema:

2 februari: Risicomanagement bij klimaatverandering

3 februari: Verduurzaming dierlijke productieketen

9 februari:  Duurzaam bodembeheer en koolostofvastlegging in de bodem

10 februari: Circulair terreinbeheer

Informatie over de startbijeenkomst van 3 februari:

Vraagstuk – Verduurzaming dierlijke productieketen

Welke handelingsperspectieven kunnen worden geboden aan (de werknemers van) verschillende ketenpartijen zodat zij er samen aan kunnen bijdragen dat de consument gaat kiezen voor het kopen van duurzame(re) producten? Op basis van welke informatie maakt de consument keuzes in het verkooppunt en is het kennisniveau van de verkoper van invloed op die keuzes?

 Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel.

De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn aanwezig om duiding te geven aan het thema.
De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’ die onderwijs verzorgen in de sector Agro en Food, ook andere hogescholen kunnen meedoen. Regieorgaan SIA financiert het programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Organisator:
Regieorgaan SIA
Datum:
3 februari 2022
Locatie:
Online
Terug naar boven