De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste mbo 3 en de beste mbo 4 (eind)opdracht op het gebied van water. De prijsuitreiking vindt plaats op een landelijke waterpraktijkdag.

Meedoen

Mbo-studenten, of hun begeleiders, kunnen de (eind)opdracht insturen. De scriptie is minimaal met een 8 (‘goed’) gewaardeerd door de opleiding. Groene mbo-opleidingen die relevant zijn voor de watersector zijn onder meer:  watermanagement, inspecteur leefomgeving en engineering.

De winnaars ontvangen een prijs en een oorkonde. De eerste prijs bedraagt €600, de 2e prijs €300 en de 3e prijs €100, plus een jaar lang gratis lidmaatschap van KNW Waternetwerk.

Zie het MBO-prijs Reglement en Inschrijfformulier. Contact: KNW secretariaat, info@waternetwerk.nl.

Beoordeling 

De jury beoordeelt de ingestuurde (eind)opdrachten en kiest de winnaars. De genomineerden wordt gevraagd een poster te maken over hun (eind)opdracht. De jury kijkt naar:

  • bruikbaarheid voor de (water)praktijk, ofwel de uitvoerbaarheid voor het bedrijf
  • kwaliteit van de aanpak en kwaliteit van de rapportage
  • is het vernieuwend?
  • wijze van presenteren

>> Meer informatie op de website van Waternetwerk

Organisator:
Waternetwerk
Datum:
Uiterste inschrijfdatum 1 september 2021
Locatie:
n.v.t.
Terug naar boven