Publicatiedatum: 4-11-2021

Terwijl de zon langzaam opkomt, melden we ons bij het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld. Ruim 20 docenten uit het westelijke veenweidegebied, het noordelijke veenweidegebied, maar ook een paar zandboeren en één van de klei.

Waar gaat het over in Nederland?

Er spelen vele thema’s: grondprijs, stikstof, CO2, natuurinclusief, opvolging, nieuwe boeren en ketendenken. Beken kleur als docent: maak een plan voor jouw regio, jouw gebied, waarin je tegemoet komt aan de scenario’s die hiernaast genoemd staan. Of maak eens een kaartje van een bedrijf en neem de studenten mee in wat ze zien en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering.

Bodemkwaliteit

Joachim Deru praatte ons bij over onderzoek naar de bodemkwaliteit en de ecosysteemdiensten die dit levert: CO2 -opslag, grasland productie, biodiversiteit en waterbergend vermogen. Aan welke touwtjes kun je trekken, wat betekent grondwaterdaling/stijging, drukdrainage, is de biodiversiteit in landbouwpercelen hoger dan in natuur en zijn ze beiden nog weer hoger en wat doet bemesting?

Veen & natuurinclusieve aanpak

Youri Egas ging in op specifieke eigenschappen van veengrond: wat doet veen bij water daling en stijging, wat zegt slootwaterpeil over grondwater, welke emissies treden wanneer op. Hoe staat het met de bodemdaling en hoe ga je daar mee om.

Vervolgens gingen we naar buiten toe in twee groepen: bodemmonsters steken. Drukdrainage bekijken en kijken naar mogelijke alternatieve gewassen en naar waterbeheer.

Wim Honkoop van PPP verhaalde over kringlopen in de veenweiden en Monique Bestman met natuurinclusieve aanpak op veen. Ook hier twee inleidingen over bodemdaling, water vasthouden, De onmogelijkheid om klimaat neutraal  te werken op het veen, biodiversiteit afhankelijk van gebruik natuur of juist landbouw.

Daarna gingen we opnieuw naar buiten, nu naar de waterboerderij. Hoe kun je daar boeren met een slootwaterpeil van 20 cm? Er werd gekeken naar slootkantenbeheer, de do’s en don’t van wilgen, van biezen, intrappen van slootkanten en dergelijke.

Er is natuurlijk al heel veel materiaal te vinden en het doel is dan ook om rondom het onderwijs op de veengrond gezamenlijk mooi materiaal te maken en beschikbaar te laten zijn voor de diverse onderwijsinstellingen.

Lees ook: de nieuwsbrief van praktijkcluster Paard - november 2021

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Praktijkcluster Dier van CIV Groen

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.