Publicatiedatum: 16-09-2020

De locatie, KAS Meeting & Eventlocatie, was gelukkig goed gekoeld en paste qua uitstraling perfect bij waar de groene sector voor staat: duurzaam, circulair en toekomstgericht. Het was voor iedereen spannend, maar ook extra leuk om elkaar weer 'live' te treffen, na een lange tijd van enkel online ontmoetingen. De thuisblijvers konden een livestream volgen van het planaire prgramma. 

Civ Groen

Dagvoorzitter was Titia Bredee (voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen). Zij gaf als eerste het woord aan Bastiaan Pellikaan, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Aeres Groep en lid van het bestuur van CIV Groen.
"CIV Groen is de samenwerking van ondernemers, mbo-onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt- en onderwijsvernieuwing in het groene domein. De samenwerking in CIV Groen leidt voor de partners tot méér snelheid en méér innovatie." CIV Groen maakt deel uit van de basisinfrastructuur van expertise- en praktijkclusters van GroenPact.

Bastiaan Pellikaan: “CIV Groen is de wegbereider voor vernieuwing in het onderwijs én in de groene sector. Onderwijs als beleidsinstrument voor vernieuwing in optima forma.” 

>> Download de presentatie van Bastiaan Pellikaan

De toekomst is groen
Klimaatverandering en teruglopende biodiversiteit zijn een veel grotere bedreiging voor de wereld dan de corona-pandemie. Dit bleek duidelijk uit het verhaal van de eerste spreker van de middag: Tim van Hattum (programmaleider klimaat van Wageningen University). Tim schetste een aantal mogelijke inrichtingsvarianten voor Nederland in 2120. In al deze varianten is een belangrijke rol weggelegd voor de groene sector. CIV Groen pakt de handschoen op en gaat een actieve bijdrage leveren door praktische oplossingen voor toekomstvraagstukken te helpen ontwikkelen en deze te integreren in het groene onderwijs. Dit zowel voor voltijds studenten als voor zij-instromers en werkenden in de groene sector. “Het zou toch fantastisch zijn als we met geld uit het zojuist gelanceerde Groeifonds Nederland 2120 zouden kunnen realiseren!”, waarmee Tim een krachtige oproep deed om samen aan de slag te gaan.

Tim van Hattum

>> Download de presentatie van Tim van Hattum

“De ambities van CIV Groen bestrijken zo ongeveer alle thema’s die LNV belangrijk vindt. We ondersteunen dit van harte!” – Jan-Kees Goet, SG Ministerie van LNV

Vijftien nieuwe practoraten

Ted Duijvestijn vertelde daarna over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in zijn practoraat tuinbouw. Een practoraat is een programma voor praktijkgericht onderzoek, gepositioneerd bij de groene mbo-scholen en in nauwe samenwerking met vergelijkbare onderzoeksgroepen in het hoger agrarisch onderwijs (Centers of Expertise Groen) en de Sciencegroups van Wageningen University and Research. Tijdens de feestelijke lancering van CIV Groen werd gemeld dat de groene mbo-scholen samen met het regionale bedrijfsleven en (regionale) overheden in het komende jaar zo’n vijftien nieuwe practoraten gaan stichten. Er komt een speciaal programma om deze nieuwe pareltjes van het praktijkgerichte onderzoek een vliegende start te geven. Ted Duijvestijn juicht dit van harte toe: “Elke mbo-school verdient een practoraat. Het is een ideaal middel om experimenteerruimte te organiseren, studenten te interesseren en ondernemers mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen.”

>> Download de presentatie van Ted Duijvestijn

“CIV Groen is aanjager van innovatie op het kruispunt van onderwijs en bedrijfsleven. In deze volgende stap gaan we een ‘satéprikker’ door de vijf praktijkclusters halen om zo nóg krachtiger te worden en schotten tussen opleidingen en sectoren door te breken” – Rien van Tilburg, voorzitter CvB Clusius College.

Feestelijke start

Aan het einde van de bijeenkomst vond de officiële lancering van CIV Groen plaats. Secretaris-Generaal Jan Kees Goet van LNV, Clusius-voorzitter Rien van Tilburg en directeur Branche Organisatie Akkerbouw André Hoogendijk bevestigden de samenwerking tussen de groene mbo-scholen, het bedrijfsleven en de overheid. Zij voegden de drie puzzelstukken bij elkaar, die de samenwerking tussen de drie partijen symboliseert.

Titia Bredee in gesprek met Secretaris-Generaal Jan Kees Goet van LNV

“Innovatie kan niet zonder mbo. Wetenschappers kunnen van alles bedenken, maar mbo-ers voeren het uit. Daarom zijn ze essentieel, en daarom werken we samen in CIV Groen.” – André Hoogenijk, directeur Branche Organisatie Akkerbouw en voorzitter Stichting CIV Groen.

Daarna was er nog volop tijd om in een -corona-proof setting- elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en drankje op het tropisch aanvoelende terras. 

>> Download het persbericht 

>> Bekijk hier alle foto's (fotograaf Karin Jonkers)

>> Bekijk de livestream van het event

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

CIV Groen

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.