Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt werken steeds meer mbo-instellingen nauw samen met innovatieve bedrijven. Om dit te bevorderen heeft het kabinet het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) ingesteld. Met dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' (RIF) stelt het Ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

Concrete samenwerking met bedrijven

Met praktische ondersteuning van prominente bedrijven in de regio is de inhoud van de mbo-richtingen horti, business en techniek verder aangescherpt. Deze samenwerking bestaat uit lessen van gastdocenten uit de bedrijven, bedrijfsexcursies, hulp bij ontwikkeling van lesmaterialen en docentstudiedagen bij bedrijven. Het nieuwe curriculum van deze opleidingen sluit zo nog beter aan bij de arbeidsvraag. Daarnaast zetten diverse bedrijven hun expertise in bij de inrichting praktijk leeromgeving mbo, zoals technieklokaal en de tuinbouw schoolkassen, waarin klimatologische omstandigheden worden nagebootst. Door deze intensieve samenwerking met bedrijven in de regio heeft de horti-opleiding van Lentiz | MBO Westland de meest innovatieve leeromgeving van Nederland.

Onderwijs van de toekomst

MBO Westland in World Horti Center zorgt niet alleen voor verbinding tussen de verschillende scholen en de beroepspraktijk, maar ook tussen werelden binnen dat werkveld: tussen agro en techniek. Met de ontwikkeling van het World Horti Center zit het bedrijfsleven fysiek dicht op het onderwijs. Dit biedt mooie kansen om nieuwe opleidingen en keuzedelen te ontwikkelen om de Greenport en food-professional van de toekomst op te leiden. Een voorbeeld van een crossover die wordt ontwikkeld is Groene Mechatronica, maar ook ontstaat er een nieuwe opleiding rondom Voeding & Gezondheid.

Innovaties en vernieuwing

Doordat mbo, hbo en bedrijven op één locatie gevestigd zijn, komt de samenwerking steeds beter tot uiting. Zo ontstaan bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om onderzoekende vaardigheden onder studenten te ontwikkelen. Een tekenend voorbeeld is de ontwikkeling waarin de tuinbouw met steeds minder en ander licht de groei beïnvloedt. Dit is een innovatieve duurzame ontwikkeling waar betrokken mbo-studenten en docenten een bijdrage aan leveren.

(Bron: Lentiz)

Ben je
geïnspireerd?

Groenpact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Ben je
geïnspireerd?

Groenpact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven