Publicatiedatum: 18-10-2022

Sara heeft grote ambities voor het practoraat. “Het is mijn droom dat het doen van onderzoek in het mbo gemeengoed wordt, voor docenten en studenten. Onderzoek is soms een beladen term, je denkt snel aan een lab en mensen in een witte jas. Maar zoals we het nu doen binnen het practoraat, onderzoeken in de praktijk aan onze eigen schooldieren, is ook onderzoek. Het is anders, kleinschaliger, maar net zo waardevol.” 

Eerste onderzoeksvoorstel van practor krijgt subsidie

 

Het in september 2021 opgerichte practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid van Aeres Mbo heeft als eerste practoraat een honorering ontvangen in de KIEM-groen pilotregeling practoraten. De regeling is de eerste subsidieregeling die practoraten kunnen gebruiken om aanvullende financiering te krijgen om een onderzoeksproject op mbo niveau uit te voeren. Het onderzoek met als titel ‘Spoed met voorspoed’ onderzoekt het effect van interactie met dieren op de houding, gedachten en het gedrag van dierverzorgingsstudenten. Verwacht wordt dat de interactie met dieren een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de studenten, wat leidt tot een drive om dierenwelzijn beter te waarborgen.

Lees meer

Weerbarstig

Sara maakt haar ambitie specifiek: “Ik wil alle studenten van Aeres mbo Barneveld betrekken bij het doen van onderzoek.” Sara wil hen een onderzoekende houding meegeven. “Daarmee kunnen zij later in hun werk hun eigen praktijkvragen oplossen, en zo bijdragen aan het verbeteren van welzijn en gezondheid van dieren.”

Ze wil studenten betrekken bij alle fases van onderzoek. “Niet alleen bij het ophalen van data, zoals ik nogal eens zie, maar echt van het begin: wat gaan we onderzoeken, hoe gaan we dat doen, wat is er al bekend?”

De praktijk is echter weerbarstig, want studenten zitten volop in de lessen en gaan op stage. “Dat is een groot goed, begrijp me goed. Maar dat maakt het betrekken van studenten in het hele onderzoeksproces echt een worsteling voor mij”, verzucht Sara. Op 14 december is de landelijke practoratendag bij Aeres mbo Barneveld. “Daar wil ik inspiratie en tips halen hoe andere practoren dat doen.” 

Praktijkpartners in de rij

Sara’s tweede ambitie is dat praktijkpartners in de rij staan bij het practoraat, omdat zij een oplossing zoeken voor hun praktijkprobleem. Voor nu is er gekozen voor praktijkpartners uit het bestaande netwerk. Zo is er een onderzoek naar een andere methode van pluimvee vangen dan de methode die nu gebruikelijk is in Nederland. Het vangen van de dieren gebeurt om hen daarna te vervoeren naar het slachthuis. Sara: “Bij dit onderzoek is een slachthuis, een vangploegdienst en dierenwelzijnsorganisatie Eyes on animals betrokken. Allemaal uit ons eigen netwerk.”

Bedrijven en organisaties uit het eigen netwerk vindt Sara voor nu prima, maar ze ziet hier wel een sleutelrol voor de huidige praktijkpartners. "Zij zijn belangrijk voor zichtbaarheid en het aantrekken van andere bedrijven en praktijkpartners."

Zichtbaarheid

Zichtbaar zijn is belangrijk om praktijkpartners te laten aankloppen. “Dat gaat dus via onze huidige praktijkpartners en we hebben bijvoorbeeld ook goed contact met Groen Kennisnet (GKN). Zij rapporteren over onze onderzoeken en resultaten.” Buiten de zichtbaarheid zorgt de goede verstandhouding met GKN ook voor verspreiding van kennis. Zo komt er straks open access cursusmateriaal op de site van GKN over het vangen, transporteren van pluimvee en het waarnemen van welzijnsproblemen tijdens deze activiteiten.

"Het team van docent-onderzoekers vult elkaar goed aan en maakt gebruik van elkaars kwaliteiten"

Pionieren

Het practoraat is pionieren, Sara begon met niks. Nu is er een practoraatsteam met zeven docent-onderzoekers en twee hbo-studenten en lopen er meerdere onderzoeken met praktijkpartners. “Wat ik sterk vind aan het practoraat is dat het een Aeres-brede samenwerking is”, vertelt Sara. Binnen een onderzoek naar welzijnsindicatoren voor herpeten is dat goed te herkennen, hier werken docenten van drie mbo-vestigingen samen. In andere onderzoeken is er een goede samenwerking met lectoren van Aeres Hogeschool Dronten.

Sara geniet volop van de stappen die in het team van docent-onderzoekers worden gezet. “Ik ben zo trots op wat zij doen”, deelt Sara. “Het zijn allemaal aanpakkers, die zich enorm ontwikkeld hebben het afgelopen jaar. Ik zie meer scherpte in methodisch denken, ze duiken meer de literatuur in en werken volop samen met praktijkpartners en lectoren.” Het team van docent-onderzoekers vult elkaar goed aan en maakt gebruik van elkaars kwaliteiten. “Dat regelen ze zelf, echt een professionele leergemeenschap!”

"Studenten denken mee over de oplossing"

Pootringen

Bij een aantal onderzoeken ziet Sara haar droom om studenten te betrekken al werkelijkheid worden. Zo werken studenten mee aan het onderzoek naar de wenselijkheid van het gebruik van uv-licht bij volièrevogels. Zij observeren de filmpjes van de dieren, maar dat is niet het enige. Sara: “Dat gaat daar heel mooi. De docent-onderzoeker neemt hen helemaal mee: hoe kunnen we het onderzoek beter maken, hoe gaan we het aanpakken? En hij bespreekt dilemma’s met hen. Zo was er een praktisch dilemma: de gekleurde pootringen die de vogels dragen ter identificatie waren niet goed zichtbaar op de filmpjes. Dan denken de studenten mee over de oplossing.” Sara straalt: “Prachtig, toch?”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.