food academy foto Thinkstock

Bedrijfsleven in de lead bij oprichting Food Academy Nijkerk

Hoe worden jongeren klaargestoomd voor een carrière in de foodindustrie? Lokale overheid, onderwijs en bedrijfsleven slaan in Nijkerk de handen ineen om dit doel te bereiken en lanceren de Food Academy Nijkerk. Een praktijkgericht opleidingscentrum in samenwerking met Aeres MBO. In januari 2020 gaat de eerste lichting studenten van start.

Dit initiatief is voor Nijkerk en omgeving een fantastische ontwikkeling. De nieuwe opleiding heeft partners als Bieze Food Group, Van Delft Biscuits en zuivelfabriek Arla. Studenten krijgen de kans om bij deze bedrijven stage te lopen en zich te oriënteren op verschillende banen in de voedselindustrie. Jacques de Groot (directeur bij De Techniek Academie Harderwijk) is betrokken bij de totstandkoming van de Food Academy Nijkerk. De Groot: ‘De behoefte aan goed personeel in deze regio met veel foodgerelateerde bedrijven wordt steeds groter. Deze bedrijfsschool speelt in op de directe ontwikkelingen en behoeften van het bedrijfsleven, dat zie je ook bij De Techniek Academie in Harderwijk.’

Gezamenlijk doel bedrijven, onderwijs en overheid

In de regio FoodValley zijn food operators, technische en logistieke medewerkers onmisbaar. Arry Verhage (Directeur Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie) is van meet af aan betrokken bij de oprichting: ‘Cultuur, dynamiek en tempo zijn bij alle betrokken organisaties verschillend. Scholen zijn gewend om zaken in een breder perspectief te plaatsen en voor hen is het wennen dat bedrijven graag snel resultaat zien. Maar het gezamenlijk doel is helder: een adequate foordopleiding, meer kennis én voldoende goed opgeleide medewerkers.’

Commitment vanuit studenten én bedrijfsleven

Food Academy Nijkerk biedt ook kansen voor zij-instromers met een andere achtergrond dan de voedselsector. De Groot: ‘Het is belangrijk dat het bedrijfsleven in de lead blijft, want we willen voorkomen dat we té veel aan de onderwijskant komen te zitten. Je moet als bedrijfsleven toch de prikjes zetten die je belangrijk vindt. Het bedrijfsleven kijkt door een specialistische bril naar de opleiding en beantwoordt de vraag: wat voor mensen hebben we nodig? Voor elke student steekt het bedrijfsleven haar nek uit. Met als gevolg dat het commitment van studenten groter wordt.’

Opschalen naar 50 foodbedrijven

Verhage: ‘Een andere belangrijke les is dat je ook de tijd moet nemen, omdat de dynamiek kan veranderen tijdens de oprichtingsfase. We hebben bijna twee jaar nodig gehad om alles in de steigers te zetten. De groep bedrijven die samenwerkt moet behoorlijk groot zijn, zodat er altijd voldoende organisaties zijn die actief participeren. Er zijn nu twaalf bedrijven betrokken, maar we willen echt richting de 40 of 50 betrokken foodbedrijven opschalen.’

Techniek & Food

De Techniek Academie Harderwijk - opgezet door technische bedrijven, Platform Techniek Noordwest-Veluwe en Landstede MBO - gaat in de toekomst nauw samenwerken met Food Academy Nijkerk. De Groot: ‘Als academies moet je gezamenlijk op zoek naar hoe je van elkaar gebruikt kunt maken en elkaar vooral niet als concurrenten zien. Er is een kennisbehoefte aan techniek binnen de foodindustrie, denk aan operators die ook de machines moeten kennen. Of andersom: techniekstudenten die hun kennis over food – over wetgeving rondom hygiëne en gedragsregels – willen bijspijkeren. We gaan elkaar versterken en van elkaars expertise gebruik maken. Laat de kennis en apparatuur op hun eigen plek en breng studenten naar de juiste locatie.’

Tekst: Esmee Meijs

(Bron foto: Thinkstock)