Symposium

Onderwijsdag ‘Natuurinclusieve Landbouw’

De dag ‘Greener Future for Young Farmers’ is vooral bedoeld voor docenten en lectoren uit het groene onderwijs (vmbo, mbo en hbo!), maar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Organisator Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum

do 28 november 2019

Locatie Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik

Tijdens de onderwijsdag zal een aantal sprekers de aanzet geven voor diverse werksessies waarin het natuurinclusieve onderwijsprogramma verder wordt ingevuld, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten.

De onderwijsdag is de tweede dag van een tweedaags congres over Natuurinclusieve landbouw waarin de huidige stand van zaken maar vooral het belang voor de toekomst en betrekken van de nieuwe generatie boeren, beleidsmakers en onderzoekers aan bod komt. Spelers uit het veld geven de nieuwste inzichten en het hele speelveld komt samen om de agenda voor de toekomst te bepalen.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die steeds meer aandacht krijgt bij boeren en beleidsmakers. Ook zijn er al goede voorbeelden van te geven in de praktijk. Er is echter nog veel onbekend en daarom is er een boek geschreven dat tijdens dit congres gepresenteerd zal worden.

In januari 2019 tekenden 26 verschillende partijen, waaronder groene onderwijsinstellingen, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, universiteiten, provincies en boerenennatuur.nl, de Green Deal natuurinlcusieven Landbouw. Daarin spraken ze de ambitie uit om natuurinclusieve landbouw steviger te verankeren in groen onderwijs. Studenten moeten een bredere blik op natuurinclusieve landbouw krijgen. Daarvoor moeten onderwijsinstellingen samenwerken, het bedrijfsleven betrekken en onderzoek doen.