foto Tumisu via Pixabay

Nieuws

Vacature Programmamanager CIV Groen

Gepubliceerd op
12 maart 2020

Het bestuursbureau van Aeres zoekt per 1 mei een Programmamanager Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen (CIV Groen).

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken in het Groenpact samen op het vlak van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie. CIV Groen maakt deel uit van de basisinfrastructuur van expertise- en praktijkclusters van het Groenpact. Het betreft de gezamenlijke doorontwikkeling van de drie centra voor innovatief vakmanschap die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen binnen de sectoren Agrofood (AF), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU) en Natuur & Leefomgeving.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen (CIV Groen)

De huidige CIV's hebben de basis gelegd voor regionale samenwerking. Gestart vanuit de behoefte om het onderwijs te vernieuwen, is de focus geleidelijk verbreed naar arbeidsmarkt (een leven lang leren) en praktijkinnovatie aansluitend bij maatschappelijke opgaven zoals klimaat en kringlooplandbouw. De samenwerking is intensiever geworden met bijvoorbeeld expert-ontwikkelteams, regionale ontmoetingsplekken en practoraten.

Met het CIV Groen gaat de samenwerking een nieuwe fase in. Ambitie is de aanpak te verbreden en meer verbinding te creƫren: meer bereik binnen bedrijven en onderwijs, meer samenwerking op gemeenschappelijke opgaven en meer verbinding met het praktijkonderzoek in het hoger onderwijs.

De huidige CIV's worden doorontwikkeld tot vier praktijkclusters op de domeinen Plant (met Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Open Teelten als sub-clusters), Dier, Food en Natuur & Leefomgeving. Deze clusters vinden hun werking in een landelijk netwerk van regionale arrangementen en ontmoetingsplekken voor onderwijs en bedrijfsleven. Er worden activiteiten georganiseerd om het onderwijs up-to-date te houden, voor de professionalisering van docenten, de training van werkenden, het bevorderen van instroom, etc..

Kenniscirculatie is een belangrijk uitgangspunt: innovaties uit de praktijk laten landen in het onderwijs via practoren, docenten, studenten en experts uit bedrijfsleven en nieuwe kennis uit onderzoek doorvertalen naar praktische toepassingen in de praktijk. De praktijkclusters sluiten nauw aan op de expertiseclusters binnen het hoger agrarisch onderwijs (Center of Expertise Groen) en de science groups van Wageningen University and Research.

De vier praktijkclusters vormen samen het CIV Groen en daarmee de ruggengraat voor de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en het groene MBO.

Programmamanager

De nieuwe programmamanager werkt onder verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur CIV Groen en werkt nauw samen met de trekkers van de vier clusters, de programmanager van het Center of Expertise Groen en participeert in het landelijke kernteam van het Groenpact. Meer informatie over de functieomschrijving, taken en gewenste kwaliteiten is te vinden op de site van Aeres.Voor de programmamanager is 0,5 fte beschikbaar in de periode vanaf 1 mei 2020 t/m met 30 juni 2022. Aanstelling op basis van detachering of inhuur als zelfstandige. Salarisindicatie: schaal 12 CAO BVE. Solliciteren kan tot en met 29 maart 2020. Op de website van Aeres staat een link naar het sollicitatieformulier.

(Bron foto: Tumisu via Pixabay)