Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen levert oplossingen rondom voeding, gezondheid en welbevinden zowel nationaal als internationaal. Het biedt passende methoden voor het produceren van voldoende en veilig voedsel. Het heeft daarmee een unieke internationale propositie met een productieomvang van 22 miljard euro en een toegevoegde waarde van 10,3 miljard euro. In de sector zijn 24.600 bedrijven actief, goed voor werkgelegenheid voor 400.000 personen. Het is een zeer innovatieve branche waarbij de sector gerekend kan worden tot de absolute wereldtop op het terrein van bollen, bomen, fruit, glastuinbouw, veredeling en vollegrondgroenten.

Het praktijkcluster T&U: een introductie

In regionale Meetingspoints leren bedrijfsleven, de brancheorganisaties en onderwijs van elkaar rondom arbeidsmarkt, imago en inspirerend onderwijs. Ervaringen worden landelijk en tussen de Meetingpoints gedeeld. Op landelijk niveau bestaat de Opdrachtgeversgroep van het Praktijkcluster T&U uit de T&U-brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en het Topteam T&U en Greenport NL.

Uitdagingen

Binnen de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bestaan grote maatschappelijke en economische opgaven: circulaire landbouw, toenemende robotisering en big data, duurzaamheid, energietransitie, foodtransitie, natuur-inclusieve tuin- en landbouw en vermindering van stikstofuitstoot. Dit vraagt om grote aandacht voor het (permanent) opleiden van talent, om de benodigde innovaties in de regio in gang te zetten en te realiseren en het regionale ondernemerschap te stimuleren. Er is in het bijzonder aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen en aantrekkelijk werkgeversschap.

Aanpak

De uitdagingen kunnen voor de sector T&U aangepakt worden via Meetingpoints. Dit is de plek waar het regionale bedrijfsleven, gesteund door hun brancheorganisatie en onderwijs sinds 2013 samenwerken. Ieder Meetingpoint is een ontmoetingsplaats waar ondernemers, hun medewerkers, studenten, leerlingen en hun ouders, docenten, onderzoekers, beleidsmakers, brancheorganisaties en soms ook het brede publiek elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan leren en innoveren in de sector. Het Meetingpoint maakt het enerzijds mogelijk snel in te spelen op de behoefte van de regio. Anderzijds helpt het bestaande kennis te borgen en daarop voort te bouwen. De Meetingpoints zijn voor het bedrijfsleven een window of opportunity als het gaat om arbeidsmarktvraagstukken en imago.

Meetingpoints

Sinds de start in 2013 zijn deze Meetingpoints sterk gegroeid. Het totale netwerk van bedrijven en onderwijs in de vijf meetingspoints kende in het voorjaar van 2019 rond de 200 partijen  daarvan ruim 80% bedrijven. Het gaat hierom bedrijven uit de sectoren bollen, bomen, fruit, glastuinbouw, veredeling en vollegrondgroenten. De strategische kern van deze Meetingpoints bestaat uit 40 tot 50 partijen waarvan 75% bedrijfsleven. Deze komen veelal uit de bomen, de glastuinbouw en veredeling.


Het praktijkonderzoek professionaliseert steeds verder, heb je een idee, concept of initiatief dat kan leiden tot een geschikte en uitvoerbare opdracht?

Terug naar boven