Versnellingsprogramma Digitalisering & Automatisering

Het programma digitalisering & technologisering versnelt een aantal ontwikkelingen die cruciaal zijn voor nieuwe opleidingsmodellen, waarin onderwijs en bedrijfsleven direct samenwerken en tegelijkertijd onderzoek en beleid toepassen. Er ontstaan kansen door het verbinden van opgaven, mensen en middelen. Het Versnellingsprogramma Digitalisering en Technologisering sluit aan bij (landelijke) agenda’s en plannen:

 
Daarnaast versterken we bestaande netwerken als het WUR Data Science Center, DataLab Agrofood, Geodata Kennislab, AeresTech, AgroTech Boxtel en meer en benutten we de beschikbare (financiële) instrumenten zoals de Regeling MKB werkplaatsen, het Programma Praktijkkennis Voedsel en Groen van LNV en het Programma Kennis op Maat

Activiteiten
We creëren een virtueel-fysiek netwerk (high-tech onderwijs & training), waarin we de samenhang met thema’s en sector presenteren en zo ook wervend kunnen zijn voor Tech studenten. Het Versnellingsprogramma Digitalisering en Technologisering ontplooit hiervoor de volgende activiteiten:

Digital Skills
Competenties die samenhangen met Digitalisering & Technologisering worden verankerd in kwalificatiedossiers van het MBO en landelijke opleidingsprofielen van het HBO. We versterken de doorlopende leerlijn AgriFoodGreentech via Groen Lyceum en Groen Technasium

Arbeidsmarktonderzoek
Verbinding met het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt en het arbeidsmarktonderzoek dat hier uitgevoerd wordt, met aandacht voor ICT met topsectoren door CentERdata. Aansluiten bij toekomstverkenning, start-ups en externe inspiratoren.

MKB Werkplaatsen
Samen met CoE Groen / CIV Groen aansluiten bij de regeling MKB Werkplaatsen. Het doel van deze regeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting van mkb-werkplaatsen waar studentenscans voor mkb'ers maken om te bekijken hoe zij digitalisering in hun bedrijf kunnen inzetten. De scan is een concreet en praktisch stappenplan.

Groen Kennisnet
Het Versnellingsprogramma organiseert een Kennisdossier Digitalisering en Technologisering op Groen Kennisnet inclusief het ontsluiten van de beschikbare digitale leermiddelen op dit vlak. Dit gebeurt in samenwerking met CoE Groen en CIV Groen, het organiseren van een kenniskring van (tech)docenten en het maken van WIKI’s. Het gaat bijvoorbeeld om het ontsluiten van onderwijsmodules zoals Smart Farming (WUR), Techniek in de Kas (CIV Tuinbouw) en docentendagen zoals voor Groene Biotechnologie (WURKS).

Terug naar boven