Publicatiedatum: 20-10-2020

Tekst: Gerrit Strijbis
Foto's: Zone.college

Uitdagend, leerzaam en grensverleggend! Zo omschrijft Bas Rimmelzwaan, voormalig student Teelt en Technologie van Zone.college in Zwolle, zijn deelname aan een project waarin zijn opleiding vorig jaar samenwerkte met Green Products uit Kampen. Dit bedrijf produceert paperpots, een groeiplug voor plantmateriaal.

Groeiplug voor planten

De plug bevat stekgrond met een duurzaam omhulsel, zonder belemmeringen voor de groeiende wortels. Bij de teelt van bijvoorbeeld pot- en groenteplanten biedt de paperpot voordelen als bijvoorbeeld een gelijkmatige opkomst van de teelt, een optimale water- en luchthuishouding en een efficiënter en duurzamer productieproces. Green Products wil  de afbreekbaarheid van het papier omhulsel  optimaliseren en voert met studenten proeven uit om afhankelijk van de vraag uit de markt het meest geschikte omhulsel te fabriceren.

Meer begeleiding dan kennisoverdracht

Tijdens dit project registreren de studenten het afbraakproces van diverse varianten van het omhulsel en presenteren die uiteindelijk aan de fabrikant. Docent Bertus Boer legt uit dat dit project studenten de mogelijkheid biedt diverse vaardigheden in een professionele setting in de praktijk te brengen: “Daarbij gaat het om vaktechnische zaken maar ook om bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden.

"Zone.college komt dankzij deze samenwerking in aanraking met de nieuwste inzichten en technieken van hun vakgebied."

Ook minder vakgerichte vaardigheden als contacten leggen, plannen, samenwerken en presenteren komen nadrukkelijk in beeld. Voor de docenten betekent dit een taakverschuiving van pure kennisoverdracht naar begeleiding. Boer: “We volgen de gesprekken in de groepsapp om de sfeer in de groep in beeld te houden. We weten wat er speelt zonder direct in te grijpen. Ook later in de praktijk moeten ze problemen met elkaar oplossen.” Opleiding, de studenten en het bedrijf profiteren. De theorie rondom tabellen en grafieken wakkert de studiezin nauwelijks aan, maar wanneer studenten hun projectgegevens met deze hulpmiddelen moeten weergeven, veranderen zaken van abstract in concreet.

Daarnaast komt Zone.college dankzij deze samenwerking in aanraking met de nieuwste inzichten en technieken van hun vakgebied. “Zo houden we onze eigen kennis ook up-to-date”, aldus Boer. Onderwerpen als onderzoeken, analyseren, rapporteren, plannen, samenwerken en presenteren komen in dit project allemaal aan bod.

Positieve terugblik

Bas Rimmelzwaan  blikt positief terug op dit project. Hij noemt de samenwerking met medestudenten, leiding geven en de communicatie met het bedrijfsleven waardevol: “Deze activiteit was een uitstekende voorbereiding op mijn huidige baan bij een kwekerij.” Toch waren er  ook lastige ogenblikken. Slechts een paar van de vijftien geteste omhulsels bleken uiteindelijk geschikt: “Je investeert in alle varianten, jammer dat er dan maar enkele geschikt zijn.”

"Studenten die tijdens reguliere lessen nauwelijks met elkaar omgaan, werken nu samen"

Ook ervoer hij dat de communicatie met de medestudenten soms moeizaam verliep, docenten zouden iets eerder kunnen ingrijpen.” Onno Boeren van Green Products spreekt eveneens zijn tevredenheid uit over dit project. Hij vertelt dat tegenover zijn tijdsinvestering de studenten enthousiasme, energie en nieuwe ideeën inbrachten. Als voorbeeld noemt hij de beoordeling van de papieren omhulsels: “In plaats van een geschreven rapportage stelden ze voor deze met een cijfer te waarderen. Dat brengt het resultaat beter in beeld dan uitvoerige teksten.”

Win-winsituatie

Hij vindt dat ook de opleiding profiteert van deze projecten. Studenten die tijdens reguliere lessen nauwelijks met elkaar omgaan, werken nu samen. Zo ervaren ze dat er uiteenlopende talenten en karakters zijn, het project dwingt samenwerking af. Daarnaast ziet Boeren dat zijn bedrijf en Zone.college kennis delen. Ook denkt Boeren dat de verhouding tussen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en studenten iets extra’s toevoegt: “Vreemde ogen dwingen.”

Tips

Boeren heeft aantal tips voor bedrijven en scholen die samenwerking nastreven. 1.Maak het niet te groot: kleinschalige projecten vertgroten de kans op succes.

  1. Accepteer jongeren zoals ze zijn: “Probeer ze niet in het keurslijf van een bedrijfscultuur te wringen.”
  2. Maak van communicatie en acceptatie een speerpunt:

“Sla bruggen en accepteer elkaar. Dat bij projecten soms harde woorden vallen, is niet erg. Wrijving geeft glans.”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Zone.College
CIV Groen
Green Products

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.