Slow Food Youth Network (SFYN)

SFYN is het jongerennetwerk van het wereldwijde collectief Slow Food Network. Ons netwerk bestaat uit verschillende voedselveranderaars, die strijden voor good, clean en fair voedsel voor de toekomst. Een derde van de uitstoot komt uit het voedselsysteem. Hier vinden we dus ook de oplossing naar een groene wereld. Van varkensboeren tot vissers, van wijnmakers tot wetenschappers. Allemaal zetten we ons op een eigen manier in voor een duurzame toekomst. Dat wil zeggen: meer plantaardig, minder industriële veehouderij, duurzamer geproduceerd, met een eerlijkere prijs voor boeren, en beter voedselonderwijs.

"We zien de wereld graag weer in balans met een eerlijke, lokale voedselketen en een herstelde natuur."

Met het Groenpact Jongerenplatform trekken we op met andere jongerenorganisaties die ons voedselsysteem willen veranderen. We discussiëren over grote en zware dossiers die veel effect gaan hebben op ons en onze kinderen. Ons internationale netwerk komt hier goed van pas: er is altijd wel iemand met kennis van zaken.

Binnen het Jongerenplatform zijn we het tijdens die discussies lang niet altijd met elkaar eens. Maar als we dan een gezamenlijk standpunt bereiken, is dat een krachtig geluid richting de politiek. Zo hopen we dat de Tweede Kamer duurzame keuzes kan maken voor de lange termijn, waarin het perspectief van jongeren wordt vertegenwoordigd. Over 50 jaar zien we de wereld graag weer in balans. De voedselketen is eerlijk en zo veel mogelijk lokaal, alle partijen krijgen fatsoenlijk betaald en de natuur herstelt zich.

>> terug naar Groenpact Jongerenplatform 

Merijn Corneel Koops

Merijn op LinkedIn

 

Ga naar sfyn.nl voor meer informatie

Terug naar boven