Lectoren en practoren

 De basis infrastructuur van CoE Groen en CIV Groen bieden een kennisuitwisselings- en ontmoetingsplaats om onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden.

Aanbod Onderzoek & Onderwijs:

 • Lectoren en practoren maken CoE Groen, zij zijn CoE Groen en zorgen ervoor dat de kwaliteit van onderzoek sterk wordt verbeterd door in te zetten op samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk.
 • Samen werken we thematisch aan een veelvoud van projecten.
 • We helpen lectoren (en verbonden practoren) met toegang tot bijvoorbeeld LNV, topsectoren en brancheorganisaties om relevante samenwerkingen van de grond te krijgen.
Meer over CoE Groen
 • CIV Groen is een bestaand netwerk om in contact te komen met het bedrijfsleven én andere practoren en lectoren voor het delen van kennis en good practices.
 • We bieden kennis hoe een practor te financieren en hoe een practoraat met een onderzoeksgroep daaromheen in te richten.
 • We faciliteren het maken van een landingspagina op Groen Kennisnet, als medium om ontwikkelde kennis te publiceren en te delen.
Meer over CIV Groen

Aanbod versnellingsprogramma’s:

Het versnellingsprogramma arbeidsmarkt biedt deelprojecten om aan deel te nemen in relevante arbeidsmarkt gerelateerde thema’s voor kennis-instellingen. Denk bijvoorbeeld aan ‘green skills’ en leven lang ontwikkelen.

 • We doen dit in een netwerk van bedrijven in programma’s, waar we de ontwikkelde kennis en inzichten laten landen en zo impact creëren.
 • We hebben diverse instrumenten ontwikkeld om in te zetten:
  • Groene Werelden voor de werving van studenten
  • Groene monitor als sturingsinformatie om de strategie te formuleren
  • Groene denktank biedt een wenkend strategisch perspectief
  • Persona’s voor LLO: ondersteunend bij contract onderwijs
Meer over Arbeidsmarkt
 • Groen Kennisnet biedt ontsluiting en vindbaarheid door bundeling en ordening van actuele kennis, nieuwe inzichten en innovaties.
 • Actuele kennis en nieuwe inzichten die innovatief zijn en mee helpen het onderwijs te vernieuwen.
 • Door de hoge google vindbaarheid helpen we bij de profilering van onderwijsinstellingen door kennis en informatie die zij creëren, beschikbaar te stellen voor toepassing in de praktijk.
 • We ondersteunen docenten in het onderwijs door het aanbieden van E-learnings en ander lesmateriaal, gerangschikt per dossier. Vooral de Groenkennisnet Wiki wordt veel gebruikt. De kennis komt voort uit fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.
Meer over Kennisdeling
 • Voor lectoren en practoren organiseren we thematische sessies, masterclasses, webinars en lezingen over internationale kansen in relatie tot hun werk.
 • Praktijkkennis voor voedsel en groen en internationale calls waar lectoren en practoren op in kunnen tekenen.
 • Versnellingsprogramma Internationalisering richt zich op valorisatie van praktijk onderzoek, ook buiten de landsgrenzen waarbij we practoren en lectoren in stelling kunnen brengen.
 • We realiseren crossovers, bekeken vanuit het collectieve belang: hoe kunnen we bijdragen aan sustainable development goals?
Meer over Internationalisering
 • Digitalisering en technologie staan niet op zichzelf, maar hebben impact op alle toepassingsgebieden (en opleidingen) in het groene domein.
 • Het Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie helpt in de zoektocht naar waar te beginnen? Hoe kennis in huis te halen? Bijvoorbeeld door de inzet van gastdocenten.
 • We ondersteunen in de positionering en Human Capital Agenda op sleuteltechnologieën, in samenwerking kunnen we op snelheid komen.
 • We bieden excursies, locaties en experience centra van bedrijven voor docenten en matchen zo vraag en aanbod.
 • De meetingpoints van CIV Groen bieden de uitgelezen plek om digitalisering en techniek in een specifieke context neer te zetten.
Meer over Digitalisering & Technologie

Groen in actie

Interessante evenementen

Terug naar boven