De Groene Persona's

> To English Page

> Do angielskiej strony internetowej (Poolse website)

Wereldwijd staan we voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van onze economie en maatschappij, duurzame woningbouw, productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, CO2 reductie en klimaatadaptatie, behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving voor mens en dier. De groene sector speelt een belangrijke rol in de oplossingen voor deze vraagstukken. Om het verschil te blijven maken, mag  het groene domein in Nederland nog meer in de ontwikkelstand komen.

Welke groene persona ben jij?

Wat wil de groene werknemer zelf? Hoe staat deze medewerker in zijn of haar werk? Wat zijn drijfveren en behoeftes als het gaat om leren en ontwikkelen? Zou het niet mooi zijn als er meer inzicht ontstaat in wat echt aansluit bij verschillende typen mensen werkzaam in het groene domein? Hiervoor ontwikkelde Groenpact de Groene Persona's: vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod. Er is ook een test ontwikkeld waarmee werknemers eenvoudig kunnen ontdekken welke groene persona zij zijn.

>> Bekijk hier alle groene persona's

 
Van onderzoek naar persona's

Aan de ontwikkeling van de groene persona's is een kwantitatief onderzoek van Sparkey voorafgegaan, bekend van het Workprofiler model. Op basis van de onderzoeksgegevens over 2.300 werkenden, waarvan 650 in het groene domein, heeft Imagro vervolgens de vertaalslag naar persona’s gemaakt. Deze zijn getoetst in gesprekken met verschillende werkgevers in het groene domein. 

Van doelgerichte aanpakker tot nuchtere doener

Hoewel iedereen anders is, vonden we vier verschillende herkenbare groene werknemersprofielen die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod: persona’s. Waar de bewuste ontplooier graag in het eigen team leert, volgt de doelgerichte aanpakker liever een cursus buiten de deur. En wat kun je doen met een nuchtere doener die al lang blij is dat hij/zij niet meer in de schoolbanken zit?

Bruikbaar instrument

Op 21 april 2022 zijn de Groene Persona’s gepresenteerd tijdens de Groenpact Netwerkbijeenkomst - De arbeidsmarkt van de toekomst in Ede. Maak ook kennis met de vier persona’s, lees hoe je ieder van hen motiveert en vind passende leervormen overzichtelijk bij elkaar. Dit instrument helpt je om de juiste snaar te raken bij jouw medewerkers. Of gebruik de Groene Persona's om beter aan te sluiten bij jouw doelgroep als aanbieder van leren en ontwikkelen.

Voorbeelden uit de praktijk

Robert Veenstra (projectleider bij LTO Noord) nam bij de ontwikkeling van de nieuwe brancheopleiding paddenstoelenteelt in een vroeg stadium al medewerkersprofielen ( persona’s ) mee.  En dat pakte goed uit. Lees hier zijn hele verhaal en nuttige tips. 

Meer info & downloads

Download de presentatie over de Groene Persona's

Lees meer over het onderzoek van Sparkey (Motivaction)

Heb je een goed idee hoe dit product toepasbaar te maken of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marije de Jonge

Download de poster van de Groene Persona's:

Kijk webinar terug

Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en organisaties in het groene domein, met in het bijzonder haar medewerkers, blijven leren en ontwikkelen? Dat zij kansen en vernieuwingen in én buiten het groene domein blijven volgen? En liever nog… hierin voorop lopen! Het antwoord hierop werd gegeven op 31 mei 2022, in een webinar plaats over de Groene Persona's. Bekijk het hieronder terug.

Terug naar boven