Onderzoekswereld

De basis infrastructuur van CoE Groen en CIV Groen bieden een kennisuitwisselings- en ontmoetingsplaats om onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden.

Aanbod Onderzoek & Onderwijs:

 • CoE Groen biedt een plek om aan te geven met welke kennisvragen het onderwijs / lectoren zich bezig moeten houden. Waar moet het nu echt over gaan?
 • We denken mee in programmering, agendering en zorgen er op deze manier voor dat echte oplossingen landen in de beroepspraktijk.
 • Dit doen we in co-creatie. Door in te zetten op samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk, verbeteren we de kwaliteit van onderzoek en geven inhoud aan leven lang ontwikkelen.
 • Expertise wordt gebundeld in onderzoeksgroepen, waar we werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis, prototypering en toepasbare oplossingen.
 • Kennis wordt vrij beschikbaar gesteld, onder andere via Groen Kennisnet.
Meer over CoE Groen
 • De meetingpoints van CIV Groen vormen in eerste instantie een logische plek voor practoren, maar vormen ook voor lectoren en andere onderzoekers een interessante plek.
 • Als je als onderzoeker dicht op de praktijk wilt zijn/onderzoeken.
 • Verzamelen van data.
 • Keten benadering: van praktisch niveau naar academisch niveau; draagt bij aan het verbeteren van onderzoek en aansluiting van onderzoek bij de praktijk.
Meer over CIV Groen

Aanbod versnellingsprogramma’s:

 • Voor lectoren en practoren organiseren we thematische sessies, masterclasses, webinars en lezingen over internationale kansen in relatie tot hun werk.
 • Praktijkkennis voor voedsel en groen en internationale calls waar lectoren en practoren op in kunnen tekenen.
 • Versnellingsprogramma Internationalisering richt zich op valorisatie van praktijk onderzoek, ook buiten de landsgrenzen waarbij we practoren en lectoren in stelling kunnen brengen.
 • We realiseren crossovers, bekeken vanuit het collectieve belang: hoe kunnen we bijdragen aan sustainable development goals?
Meer over Internationalisering

Groen in actie

Interessante evenementen

Terug naar boven