Topsectoren

Groenpact heeft een infrastructuur die kan helpen doelen, opgesteld in beleid te realiseren, door onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden. Omgekeerd kan de kennis binnen Groenpact gebruikt worden om beleid te formuleren dat aansluit bij de praktijk.

Via Groenpact kan invulling worden gegeven aan HCA en LLO ontwikkelen vraagstukken:

Aanbod Onderzoek & Onderwijs:

 • CoE Groen helpt beleid, dat gericht is om de transitie in gang te zetten en te realiseren. Door nieuwe kennis, ontwikkeld in co creatie tussen onderwijs en beroepspraktijk, zorgen wij voor doorwerking in de praktijk.
 • Invulling geven aan de HCA en LLO via bijscholing op nieuwe kennis en nieuw gedrag.
 • Het gaat om bruikbare, toepasbare oplossingen in de beroepspraktijk. Het ontwikkelen van prototypes; zowel middelen als processen, benaderingen en werkwijzen.
 • CoE Groen bezit expertise om de (regionale) vraagarticulatie naar boven te halen, wat speelt er, waar wordt nieuwe kennis op gezocht, waarop slaan we de handen ineen?
 • CoE Groen biedt de basisinfrastructuur waar samenwerkende partijen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. We bieden de capaciteit om kennis te ontwikkelen en zo bestaande initiatieven en ideeën verder te brengen.
 • We bieden gecontroleerde, professionele omgevingen om aan product- en procesontwikkeling te werken:
  • Proeftuinen
  • Experimenteer ruimte
  • Living labs
  • Fieldlabs
  • Learning communities
  • Aeres Farms, Dairy Farm, Food application centre, enz; faciliteiten bedoeld voor het realiseren van programma’s van diverse partijen.
Meer over CoE Groen

Aanbod versnellingsprogramma’s:

 • Groen Kennisnet biedt ontsluiting en vindbaarheid door bundeling en ordening van actuele kennis, nieuwe inzichten en innovaties. Ook kennis die aanwezig is bij de (regionale) overheid en voortkomend uit TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie)
 • Actuele kennis en nieuwe inzichten. Ondersteunt bij het formuleren van beleid doordat alle relevante informatie gebundeld is in overzichtelijke dossiers.
 • Door de hoge google vindbaarheid helpen we bij de profilering van overheden door kennis en informatie die zij creëren, beschikbaar te stellen voor toepassing in de praktijk.
 • We vervullen een publieke functie door kennis beschikbaar te stellen voor iedereen niet alleen voor te behouden aan specifieke groepen.
Meer over Kennisdeling
 • We bieden toegang tot groene kennisinstellingen in het groene domein, waar interesse is om deel te nemen aan onderwijs, onderzoek en valorisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
 • We beschikken over instrumentarium om de samenwerking financieel handen en voeten te geven, zoals:
  • een voucher systeem,
  • verbinding naar Nuffic,
  • verbinding naar Erasmus+,
  • instrumenten van RVO,
  • publiek / private samenwerkingen
 • We leggen verbinding met grote bedrijven en het MKB om het topsectoren beleid inhoudelijk te voeden.
Meer over Internationalisering
 • We helpen bij het verlagen van drempels als (data) vaardigheden, toepasbare kennis, de analyse van wetgeving en hoe dit te laten landen in het onderwijs.
 • We brengen de dialoog op gang, gericht op samenwerking tussen de verschillende partijen.
 • Het Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie vormt een schakelpunt tussen het onderwijspraktijk en regionale / landelijke beelden daarbij.
 • We bevorderen en initiëren kennisverrijking in onderwijsinstellingen en helpen beleidsplannen op het gebied van digitalisering en technologie te realiseren.
 • Waar gaat het nu echt over? Hebben we het wel over hetzelfde? We staan boven de partijen en kunnen vanuit die positie meedenken en ervoor zorgen dat inzichten en use cases voor iedereen beschikbaar zijn en blijven.
Meer over Digitalisering & Technologie

Groen in actie

Interessante evenementen

Terug naar boven