Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

13 hours ago - RT @Groenpact: Wilde planten, bloemen en kruiden hebben het imago onkruid te zijn. Toch kun je heel veel wilde planten eten en heb…

1 day ago - RT @Groenpact: De Nederlandse Topsectoren roepen in de aanloop naar een nieuw kabinet op om juist nu te blijven investeren in mens…

1 day ago - RT @Groenpact: Studenten van Aeres Hogeschool worden tijdens hun studie benaderd door werkgevers (m.n tuinbouw en varkens/pluimvee…

1 day ago - RT @Groenpact: Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2021 hun gezamenlijke…

2 days ago - RT @Groenpact: "Duurzaamheid is in de #groenvoorziening de standaard geworden; dat is geen keuze meer", zegt Jeroen Zijlmans van V…

3 days ago - RT @Groenpact: Het onderwijs is vooral op zoek naar succesverhalen die meerwaarde bieden aan een bedrijf. Welke handelingen kun je…

3 days ago - RT @Groenpact: Moeten veehouders ook insecten gaat telen? En wat vraagt dit van het groene onderwijs? De kneepjes van het vak leer…

3 days ago - RT @Groenpact: NWO organiseert een matchmaking in het kader van het NWA-programma Klimaatadaptatie en Gezondheid. Het doel van dez…

1 week ago - RT @Groenpact: Moet menselijke ontlasting ook terug op het land? Kringlooplandbouw gaat in de toekomst veel meer over het verbinde…

1 week ago - RT @Groenpact: De inschrijving voor deelname aan SustainBul MBO 2021 is gestart. Afgelopen jaar deden 19 scholen mee aan deze rank…

1 week ago - RT @Groenpact: Met het gebruik van een digitale leeromgeving via tablets kunnen boeren in ontwikkelingslanden van elkaar leren, kr…

1 week ago - RT @Groenpact: In het stikstofdebat touwtrekken bouw, boer en natuur over elke vierkante meter grond. Hoe komen we hier uit? Regie…

1 week ago - RT @Groenpact: ROA presenteert nieuw arbeidsmarktonderzoek voor de Groene Monitor. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid reflectere…

1 week ago - RT @Groenpact: Onze campus is een plek waar kennisuitwisseling, onderwijsontwikkeling en ontmoeting plaatsvinden, op een georganis…

1 week ago - RT @Groenpact: Weggooien is zonde, dat geldt zeker ook voor de voedingsindustrie. Lector Health & Food Feike van der Leij laat aan…

1 week ago - RT @Groenpact: Waar wil jij over meedenken als het gaat over Leven Lang Ontwikkelen in het groen? Hoe doen ze het in de boomkweker…

1 week ago - RT @Groenpact: Houd jij je bezig met leven lang ontwikkelen in het groene domein? Praat dan mee tijdens dit online seminar op 13 a…

1 week ago - RT @Groenpact: Bij borstkankerpatiënten verandert de beleving van eten. Soms kunnen ze niet meer proeven of ruiken en eten ze daar…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Food Academy Nijkerk (FAN) organiseert op woensdag 7 april een Online Open Avond. Studiekiezers op zoek naar een te…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Rik Eweg is de nieuwe lector Kringlooplandbouw bij Van Hall Larenstein. Hij doet samen met ondernemers, docenten, o…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Prachtige producten zien het licht, zoals tomatenbier en groene pesto op basis van wortelloof. Mbo studenten denken…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Jan Willem Donkers is van het Fieldlab Vertical Farming. Komende jaren worden verschillende leertrajecten ontwikkel…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Hoe versterk je een plant? Hoe gaan we in de toekomst om met bestrijdingsmiddelen? Deze en andere vragen worden bea…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven