Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

14 hours ago - RT @Groenpact: DOE JIJ MEE AAN ONS ZOOMPANEL? We zoeken 40 jongeren voor de Groenpact Manifestatie met Twan Huys op 4 maart. Praat…

2 days ago - RT @Groenpact: Wellantcollege, CITAVERDE en Helicon gaan met ingang van schooljaar 2021-2022 samen verder als unieke blauw-groene…

5 days ago - RT @Groenpact: Groene bushokjes, veldbonen en sla op water. Mooie genomineerden voor de Impactprijs. #filmpjesmaken

5 days ago - RT @Groenpact: GROW 2021 gaat door! Op 10 juni 2021 verrassen Limburgse agrofood gerelateerde studenten het bedrijfsleven wederom…

6 days ago - RT @Groenpact: De prachtige nominaties voor de categorie hbo en wo van de Impactprijs kwamen nog beter over het voetlicht door de…

6 days ago - RT @Groenpact: Telers hebben soms best wat moeite om oude wijsheden los te laten. Studenten helpen ze hierbij, door het doen van p…

1 week ago - RT @Groenpact: Zeshonderd jaar geleden gebruikten mensen maar drie procent van het aardoppervlak. Tegenwoordig hebben we daar de h…

1 week ago - RT @Groenpact: Dieren zijn al lang een belangrijk onderdeel van onze maatschappij, cultuur en economie. We houden dieren als gezel…

1 week ago - RT @Groenpact: Steeds meer boeren zijn bezig met precisielandbouw. Waar lopen zij tegen aan? Matthijs Hierink is 4e jaars student…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Samen zorgen gemeentes in de regio, de provincie, Food Valley, omgevingsdiensten, sectororganisaties zoals LTO, jon…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Ruud Hendriks is voor het practoraat kringlooplandbouw op zoek naar anders denkenden. "Die zijn er volop". Als prac…

2 weeks ago - RT @Groenpact: "Landbouw, leefomgeving en natuur moeten we niet tegen elkaar uitspelen, maar juist verbinden!” Bastiaan Pellikaan…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Het praktijk-rijk leren voor de opleiding Tuin en Landschap bij @Zonecollege_Twe College maakt mogelijk dat student…

2 weeks ago - RT @Groenpact: De online Akkerbouwdag van aanstaande donderdag gaat over biodiversiteit. Ervaringsdeskundigen uit de praktijk vert…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Volgende week is de online Biobeurs (18-22 januari). voor iedereen wat wils, zowel voor deelnemers uit de biologisc…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Het idee is even simpel als vernuft. In de winkel kies je als klant op een scherm de producten die je wil hebben, j…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Als voorbereiding op VN-Voedseltop in 2021 schetsen Wageningse wetenschappers routes naar een duurzaam en eerlijk v…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Maandag 1 februari is het leukste Bodem Event voor jongeren! Jonge boeren aan het woord, tips van echte bodemexpert…

3 weeks ago - RT @Groenpact: In 2014 keken een aantal internationaal opererende ondernemers actief in open teelten elkaar eens diep in de ogen:…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Aanstaande maandag gaan de Akkerbouwdagen over een van de grootste uitdagingen: WATER. Peter Prins van het Zoet Zou…

4 weeks ago - RT @Groenpact: Claire Boonstra: 'Het gaat om LEVEN. Eigenlijk zou al het onderwijs groen moeten zijn' Lees het hele interview op d…

1 month ago - RT @Groenpact: De 10 best gelezen groene verhalen van 2020 in je mailbox? Meld je voor aan voor de nieuwsbrief van Groenpact en ji…

1 month ago - RT @Groenpact: De website van de Dairy Delta Academy is live! Een initiatief van Aeres en Bles Dairiesmet als doel om blended leer…

1 month ago - RT @Groenpact: Van maart tot augustus heeft Wageningen Economic Research analyses gemaakt voor de agrarische sectoren. Wat zijn de…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven