Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

3 days ago - RT @Groenpact: Net voor de pandemie brachten de Roemeense staatssecretaris voor landbouw, Dima en een delegatie vanuit Roemeense h…

3 days ago - RT @Groenpact: In praktijkgericht onderzoek spelen belangrijke maatschappelijke vraagstukken een rol. Voor het Diadema-project van…

5 days ago - RT @Groenpact: Het vorig jaar opgerichte practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid van Aeres MBO heeft als eerste practoraat een hon…

1 week ago - RT @Groenpact: Met hun recyclestraat won het Zone College Borculo afgelopen maandag de Do a Good Thing Award van SPV. Gefeliciteer…

1 week ago - RT @Groenpact: Voor Brenda Poot betekende de SFYN Academie dat je steeds naar verschillende kanten van de medaille kijkt. “Ik werk…

1 week ago - RT @Groenpact: Dieren dragen in belangrijke mate bij aan een fijne leefomgeving en ons welzijn. Daarbij worden steeds vaker ingeze…

1 week ago - RT @Groenpact: Het stikstofbesluit van minister Van der Wal heeft grote gevolgen voor de agrisector. Het zijn dan ook dynamische t…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Vergroot de biodiversiteit langs bestaande ruiterpaden door gebruik te maken van kruiden en planten die gezond zijn…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Zowel het CIV Groen als het CoE Groen zijn partners in de kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente. Akkerbouw en…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Tweede fase van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs getekend. Vmbo-groen blij met opbrengsten e…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Een praktijkverklaring maakt het mogelijk om medewerkers te kwalificeren voor een of meerdere werkprocessen. Medewe…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Op 16 mei ondertekenden minister Staghouwer van LNV en 24 partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het ver…

4 weeks ago - RT @Groenpact: AVAG (Greenhouse Technology Center) organiseert 16 juni op de Green Tech in Amsterdam een speciale dag voor scholie…

1 month ago - RT @Groenpact: Om de voedselproductie de komende decennia circulair te maken moet zowel de consumptie als de productie op de schop…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven