Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

7 hours ago - RT @Groenpact: Aanstaande donderdag van 14.15 -15.15 uur gaan jongeren in gesprek met wetenschappers, Carola Schouten en Frans Tim…

7 hours ago - RT @Groenpact: Goed nieuws! Het besluit is genomen de SPRONG Groen-aanvraag te honoreren voor het Centre of Expertise Groen. Door…

12 hours ago - RT @Groenpact: In De Onlanden, zuidwestelijk van Groningen, gaat een waterbergingsproject voor de stad hand in hand gaat met natuu…

1 day ago - RT @Groenpact: Aantrekkelijk en actueel bloemonderwijs is het doel van het Floral Education Centre. Steeds meer scholen sluiten aa…

4 days ago - RT @Groenpact: De vmbo-leerlingen van Wellantcollege hebben voor het keuzevak 'Actief in de natuur' een les voorbereid en gegeven…

4 days ago - RT @Groenpact: Wat is the next big thing in de wereld van agrifood? Op 24 februari pitchten agrifoodstudenten en alumni hun (agrif…

4 days ago - RT @Groenpact: Naast versheid en smaak zijn ook duurzaamheid en kwaliteit belangrijke beweegredenen voor consumenten om in de kort…

4 days ago - RT @Groenpact: Iets doen aan de gevolgen van #zeespiegelstijging is erg kostbaar. Daarbij tasten deze ‘grijze’ infrastructuuroplos…

5 days ago - RT @Groenpact: De ‘Wooijse Hof’ is de start-up van Anke in de Rijp. Tijdens haar studie werkte zij aan haar passie voor (lokale) v…

5 days ago - RT @Groenpact: Job zet zich in voor een duurzame leefomgeving, waar natuur en mens in harmonie samenleven. Juist voor de generatie…

5 days ago - RT @Groenpact: De Landbouw verdient een gunstig klimaat, stelt Eline Klompe, student bij @AeresHogeschool. Daar gaat ze over in ge…

5 days ago - RT @Groenpact: Robin heeft een eigen moestuin en wil met een zo klein mogelijke footprint leven. Alleen zo kunnen we de aarde redd…

5 days ago - RT @Groenpact: Wil jij ook jouw omgeving groener, gezonder en meer biodivers maken? Lars van Ginkel óók en hij gaat hierover in ge…

5 days ago - RT @Groenpact: Ben jij bezig met klimaatverandering, biodiversiteit of voedseltransitie? Kijk dan 4 maart naar Jongeren aan Zet LI…

5 days ago - RT @Groenpact: Zonder dat je het in de gaten hebt, neem je dagelijks zo’n tweehonderd beslissingen over wat je eet. De eetomgeving…

6 days ago - RT @Groenpact: De studenten die de Ludi Soli hebben bedacht, vinden dat iedereen kennis zou moeten hebben over onze #bodem. De dis…

6 days ago - RT @Groenpact: In de sociale woningbouw wonen deels kwetsbare groepen met een laag inkomen. Juist zij hebben het meeste baat bij k…

1 week ago - RT @Groenpact: Kun je iets lekkers maken van lokaal geteelde meelwormen? Nou en of! De leerlingen van Aeres vmbo zijn met dit proj…

1 week ago - RT @Groenpact: Practor Petra Kuiper gestart om het practoraat Health Food en Technoligy bij Lentiz verder vorm te geven. Evelien F…

1 week ago - RT @Groenpact: Het klimaat verandert, natuur en gezondheid heeft meer aandacht dan ooit te voren. Dit vraagt om nieuwe kennis en g…

1 week ago - RT @Groenpact: Studenten uit Wageningen brengen met de start-up Ephora Solutions de verpakking van grondstoffen voor koffiespecial…

1 week ago - RT @Groenpact: Afname van biodiversiteit is een groot probleem, omdat een verscheidenheid aan soorten van levensbelang is. De zuss…

1 week ago - RT @Groenpact: Groen is goed is voor het welzijn van de mens en dier. Zone College gaat de bushokjes in Zwolle vergroenen en…

1 week ago - RT @Groenpact: Veldbonen zijn een heel duurzaam gewas, maar het wordt nog nauwelijks gebruikt voor menselijke consumptie. Daar gin…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven