Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

22 hours ago - RT @Groenpact: Wetenschap, industrie en overheid hebben hoge verwachtingen van de economische en ecologische voordelen van de toep…

1 day ago - RT @Groenpact: Op donderdag 4 juni van 16.00 tot 17.00 uur is er een online debat over de stikstofcrisis met panelleden Carla Dik-…

4 days ago - RT @Groenpact: De video's van het webinar van het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ van 19 mei staan online.…

5 days ago - RT @Groenpact: Wat voor vaardigheden hebben we in de toekomst nodig? En hoe ontwikkel je ze? Is er eigenlijk een definitie te geve…

5 days ago - RT @Groenpact: Bedrijfsovername en het maken van een rendabel bedrijfsmodel dat rekening houdt met nieuwe maatschappelijke vraagst…

6 days ago - RT @Groenpact: De Topsector Energie organiseert volgende week woensdag het webinar Energy Outlook Conferentie.…

1 week ago - RT @Groenpact: Per 1 juni gaan Aeres en Nordwin College fuseren. Het streven is dat alle onderwijslocaties met ingang van studieja…

1 week ago - RT @Groenpact: De nieuwe website van GroenPact is live! De uitgelichte artikelen zijn gemaakt door de GroenPact redactie. Zoal dez…

1 week ago - RT @Groenpact: Nederland wordt steeds droger. Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer van de Aeres Hogeschool bedacht e…

1 week ago - RT @Groenpact: Het is deze week Groene Peper week! Een week lang duurzaamheid in hbo en mbo. Dit jaar kun je online met 9 interess…

1 week ago - RT @Groenpact: Bedrijven op gebied van eiwittransitie, voeding en gezondheid en circulaire landbouw kunnen zich aanmelden of worde…

2 weeks ago - RT @Groenpact: ‘De sector moet intensiever op zoek naar verbinding met de samenleving om oplossingen te vinden voor maatschappelij…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Vijf derdejaars studenten van de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw & Agrarisch ondernemerschap van Aeres Hogeschool D…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Bionext maakt zich sterk voor opleiding biologische landbouw: aanmelden kan nog bij Aeres Hogeschool in Dronten to…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Het fruitonderwijs is aan vernieuwing toe. Helicon Opleidingen, Aeres en het bedrijfsleven gaan de Fruit Tech Campu…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Studenten willen zeker volgend jaar weer meedoen aan de mbo-challenge voedselverspilling. Jij ook? Bekijk de afterm…

4 weeks ago - RT @Groenpact: Per 1 mei zal Bart van Leeuwen de rol van programmamanager CIV Groen op zich nemen. Hiermee is de ‘workforce’ van h…

1 month ago - RT @Groenpact: Kennis als sleutel voor Vietnamese ambities in duurzame groei

1 month ago - RT @Groenpact: Door al het nieuws over corona, zou je de stikstofcrisis bijna vergeten. Bijna een jaar na de uitspraak van de Raad…

1 month ago - RT @Groenpact: Jongeren die normaal werken op festivals, steken nu de handen uit de mouwen bij de boeren. De nieuwe directeur van…

1 month ago - RT @Groenpact: Duurzaamheid is een belangrijk thema voor consument. Door info over duurzaamheid binnen binnen alle schakels van de…

1 month ago - RT @Groenpact: Maak jij de mooiste foto het meest aansprekende video-essay of de beste ingeblikte les met een natuurinclusief the…

1 month ago - RT @Groenpact: Eten we straks allemaal duurzame bloemkool, op basis van kringlooplandbouw? In Noord-Holland doen studenten van de…

1 month ago - RT @Groenpact: Door duurzaam gebruik van de bodem kunnen volgende generaties de bodem blijven gebruiken om voldoende, kwalitatief…

GroenPact

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn. We zijn innovatief, georiënteerd op de export en mede daardoor een grote speler op de wereldmarkt. Tegelijk opereert de groene sector in het hart van de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Verandering door middel van innovatie is nodig om de duurzame productie van voldoende, veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving en een vitale natuur te waarborgen.

In 2016 besloten 40 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid de groene sector een stevige fundering te geven voor de toekomst. Zonder de juiste scholing kan het bedrijfsleven de werkkrachten en expertise niet vinden om aan de plannen van de overheid te voldoen. Precies om die reden hebben deze partijen de handen ineengeslagen en GroenPact opgericht.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

De start van GroenPact was gericht op de samenwerking tussen de verschillende organisaties en het opstellen van concrete doelstellingen. Nu, een paar jaar later, mag GroenPact zich een officiële verbinder en hopelijk, in de nabije toekomst, ook versneller noemen van innovatieve ideeën en realisaties in de groene sector.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven