Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

4 days ago - RT @Groenpact: Wat houdt jongeren bezig? Voor welke uitdagingen zien zij zich geplaatst en hoe werken zij mee aan oplossingen?…

4 days ago - RT @Groenpact: Aeres Hogeschool Almere start lectoraat Weerbare Planten. Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn schadelijk voor…

1 week ago - RT @Groenpact: Natuurinclusief denken en handelen wordt onderdeel van de beroepspraktijk. Clusius College draagt daar zorg voor me…

1 week ago - RT @Groenpact: Aeres Hogeschool Almere start lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken. Steeds meer mensen wonen in de stad, die al…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Aeres Hogeschool Almere start lectoraat Weerbare Planten. Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn schadelijk voor…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Als er in 2016 al een #Impactprijs Groen Onderwijs zou zijn geweest, had deze start-up van een student van…

4 weeks ago - RT @Groenpact: Zonneboer of ICT-teler? Het internationale Erasmus Project PLANET is bedoeld om toekomstige agrariërs en telers op…

1 month ago - RT @Groenpact: Carola Schouten over de mondiale uitdagingen die jongeren bezig houdt. Hoe groot is het probleem en de urgentie? Zi…

1 month ago - RT @Groenpact: Praktijkcluster Dier van #CIVGroen ontwikkelde met het MBO-onderwijs, het lectoraat Management van Rundergezondheid…

1 month ago - RT @Groenpact: Het belang van groene kennis en de concurrentie om talent neemt toe, en er is aandacht nodig voor de leercultuur, b…

1 month ago - RT @Groenpact: Uitkomsten ROA onderzoek: Door cross-sectorale technologische, sociale innovaties en arbeidsmarktontwikkelingen ver…

1 month ago - RT @Groenpact: Regeneratieve open teeltsystemen, International Food Systems, nieuwe eiwitbronnen en Sustainable local food product…

1 month ago - RT @Groenpact: Op 8 juli is het Hero festival, georganiseerd door @HortiHeroes. Studenten en starters maken kennis met de food & f…

1 month ago - RT @Groenpact: Are you aged 15-19? Interested in food and our global food system?  Is access to healthy and nutritious food that d…

1 month ago - RT @Groenpact: Tips van de organisatoren van het NK Tegelwippen: een eenvoudige oplossing die je als hovenier kunt aandragen is he…

1 month ago - RT @Groenpact: Elk talent telt! Jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree-opleidingen van het mb…

1 month ago - RT @Groenpact: Natuur- en milieuorganisaties zijn hard op zoek naar jonge vrijwilligers en beroepskrachten. Maar hoe krijg je en h…

1 month ago - RT @Groenpact: Ard en Paul, studenten Van Hall Larenstein, schrokken toen ze de visie op stedelijke bomen lazen. Bomen staan maar…

1 month ago - RT @Groenpact: "Ons groene kennis- en onderwijssysteem levert een essentiële bijdrage aan de versterking en innovatie van de groen…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven