Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

3 days ago - RT @Groenpact: "Zijn landbouw en natuur nu tegengesteld of kan het ook samen? Robin van Boom heeft daar wel ideeën over.…

4 days ago - RT @Groenpact: Om #natuurinclusieve #landbouw te laten groeien is een goede samenwerking nodig met alle partijen om boeren heen: w…

5 days ago - RT @Groenpact: Tim van Hattum vertelde tijdens de Groenpact Manifestatie over zijn gedachten over ons piepkleine land aan zee: sta…

6 days ago - RT @Groenpact: Verankering van biodiversiteit in het onderwijs is een belangrijk doel van het Deltaplan Biodiversiteit. Wat is de…

1 week ago - RT @Groenpact: Van 7 t/m 13 september 2021 is de Verspillingsvrije Week. We delen graag nog een keer ons artikel over het hergebru…

1 week ago - RT @Groenpact: Prachtig, duurzaam en groen; het nieuwe gebouw van Aeres Hogeschool. Met uitzicht op het Floriade terrein in Almere…

1 week ago - RT @Groenpact: Hoe kunnen we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering va…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Welke skills zijn er nodig om de agrifoodwereld te combineren met duurzame energie? In gesprek met Jan Gundelach, d…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Van 9 tot en met 16 oktober van dit jaar bruist het in Nederland weer van evenementen rondom voedselinnovaties! Dan…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Voedselverspilling moet in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 2015. Monitor Voedselverspilling meet over de hele…

2 weeks ago - RT @Groenpact: De bij Ecolana aangesloten bedrijven focussen al twintig jaar op #natuurinclusieve #landbouw. Vanaf 2030 moet Neder…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Jongeren willen iets betekenisvol doen, maar vaak is het een zoektocht hoe. Door het groene traineeship geven ze co…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Volgens Carola Schouten zijn uitdagingen op het gebied van voedsel een belangrijk thema. Landbouw, tuinbouw, natuur…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Volgend jaar vindt de @Floriade plaats in Almere. Deze grootschalige wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het tek…

3 weeks ago - RT @Groenpact: Welke kansen liggen er voor het groene onderwijs om te komen tot een duurzame relatie met de alumnus? Meld je aan v…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven