Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

13 hours ago - RT @Groenpact: Heb jij je al aangemeld voor het webinar over de groene persona's voor leren en ontwikkelen? Op 31 mei praten we je…

1 day ago - RT @Groenpact: WINNAARS! Duurzaam kokkerellen van @AeresNL VMBO, All You Need is Food Tour van @ClusiusCollege, Vergroenen met Imp…

1 week ago - RT @Groenpact: Wat een mooi initiatief: MAAI MEI NIET, voor de bijen. Groenpact partners VHG > @GroenOndernemen @vlinderNL en…

1 week ago - RT @Groenpact: Vanuit het versnellingsprogramma internationalisering kunnen in de periode 9-5 tot 4-7 en 1-9 tot 31-10 2022 vouche…

1 week ago - RT @Groenpact: In Roemenië zijn ze onder de indruk van ons groene (praktijk)onderwijs. Het versnellingsprogramma…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Op 31 mei organiseren we een webinar waarin we je alles vertellen over de vier groene persona's. Dit instrument hel…

4 weeks ago - RT @Groenpact: Wie gaat er naar huis met 2500 euro? Op 16 mei reiken we eindelijk die felbegeerde Impactprijzen uit. Dit zijn de g…

4 weeks ago - RT @Groenpact: Groen Kennisnet is op zoek naar een business developer. GKN zoekt actief de samenwerking met het bedrijfsleven, met…

1 month ago - RT @Groenpact: Een onderzoeksproject tussen het koraal op Saba, de studenten van Van Hall Larenstein hadden dat geluk. Het was een…

1 month ago - RT @Groenpact: Kom jij ook naar het studenten event 'De Toekomstbestendige Stad', op 16 mei bij Inholland in Delft? Met onder meer…

1 month ago - RT @Groenpact: Welk effect heeft het werken met dieren op deze dieren? Dat gaan studenten van Aeres in de praktijk onderzoeken. We…

1 month ago - RT @Groenpact: Het programma voor de netwerkbijeenkomst is bekend. We ontvangen onder meer keynote speaker Henk Volberda (Professo…

1 month ago - RT @Groenpact: Van Hall Larenstein doet mee aan de Pilot Innovatietraineeship. Dit traineeship heeft als doel om de onderzoeksrela…

1 month ago - RT @Groenpact: Op 16 mei maken we bekend wie de Impactprijs 2021 heeft gewonnen. Dat doen we bij Inholland in Delft, met een inhou…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven