Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

Evenementen

3 days ago - RT @Groenpact: Weet je nog, dat prachtige gedicht 'De wonderen van de wereld' van Evi Vet. Een gedicht dat zij voordroeg tijdens d…

3 days ago - RT @Groenpact: Het CoE Groen project 'Het Nieuwe Telen: Gas erop!' is haverwege. Laat je bijpraten over de resultaten en het vervo…

4 days ago - RT @Groenpact: ‘Als we echt iets willen bereiken op het gebied van natuurinclusieve landbouw, dan moeten we bij het onderwijs begi…

5 days ago - RT @Groenpact: Met de Empower Youth4Food Campaign bundelen overheidsinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven uit de groene sector…

6 days ago - RT @Groenpact: Kia heeft een prachtig magazine uitgegeven met inspirerende voorbeelden van projecten waar bedrijfsleven samen met…

6 days ago - RT @Groenpact: Op dinsdag 22 juni organiseert Greenport Aalsmeer een online innovatiecafé over het project ‘Functionele Biodiversi…

1 week ago - RT @Groenpact: Donderdag 17 juni is de eerste aflevering van #praatgroen met me, over het levende gebouw. Talkshow over aanspreken…

1 week ago - RT @Groenpact: SAVE THE DATE! Op 14 oktober is de tweede onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw. Een bijeenkomst met een aantrekke…

1 week ago - RT @Groenpact: Begin juli 2021 publiceert Regieorgaan SIA een nieuwe call binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groe…

1 week ago - RT @Groenpact: Met de nieuwe mbo-opleiding Geo, data & design springt Zone College in een gat in de markt. Goede data, degelijke a…

1 week ago - RT @Groenpact: Deze week staat het innovatieve event GROW op de agenda. Op 10 juni 2021 verrassen Limburgse agrofood studenten, op…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven