Samen bouwen
aan groene innovaties
en kansen.

2 days ago - RT @Groenpact: Welke kansen liggen er voor het Groene Onderwijs om te komen tot een wederzijds zinvolle en duurzame relatie met de…

2 days ago - RT @Groenpact: Calling all students! The third (and toughest!) edition of the Urban Greenhouse Challenge is here! Create a multidi…

3 days ago - RT @Groenpact: Op donderdag 25 november 2021 is het Food for Teachers LIVE EVENT! Een sprankelend event met food-, bedrijfsleven-…

3 days ago - RT @Groenpact: "Mensen worden bij keuze voor voedsel niet zozeer gemotiveerd werden door duurzaamheid en gezondheid, maar vooral d…

3 days ago - RT @Groenpact: Kijk, zo zag de uitreiking van de Impactprijs er begin dit jaar uit. Ben jij er bij in 2021? Dien dan voor 8 novemb…

3 days ago - RT @Groenpact: Neth-ER, Nuffic and MBO Raad cordially invite you to join our webinar Green & Internationalisation: promoting aware…

5 days ago - RT @Groenpact: Job Brom, student internationaal land- en waterschap @WUR over het belang van samenwerken en solidariteit om de mon…

5 days ago - RT @Groenpact: Aeres ontwikkelt voor de Floriade Expo een educatief programma voor jongeren van 12 – 20 jaar. Het programma is geb…

1 week ago - RT @Groenpact: We staan voor grote mondiale en maatschappelijke opgaven, waar zien @LEMVet (Louise Vet), Tim van Hattum en Mark Ov…

1 week ago - RT @Groenpact: Op donderdag 14 oktober organiseert Brightlands Campus Greenport Venlo een speciale Dutch Food Day, die helemaal in…

1 week ago - RT @Groenpact: SBB heeft de trendrapportage vernieuwd voor de sector Voedsel, groen en gastvrijheid (VGG).…

1 week ago - RT @Groenpact: De coöperatie Leren voor Morgen heeft een routekaart ontwikkeld voor scholen die hen kan helpen om tot een duurzame…

1 week ago - RT @Groenpact: Volgende week gaat het nieuwe platform van Groen kennisnet LIVE! Een frisse website en met nieuwe energie doen waar…

1 week ago - RT @Groenpact: Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de tweede landelijke onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw. Inspire…

1 week ago - RT @Groenpact: Louise Vet: "Voor een gezonde, ondernemende toekomst zijn er 5 succesfactoren voor een vitaal platteland, waar het…

1 week ago - RT @Groenpact: 8 oktober is Dag van de Duurzaamheid. Op deze website kun je dien wat er op de scholen allemaal gebeurt. Aanmelden…

2 weeks ago - RT @Groenpact: Heyyy vmbo leerlingen! Willen jullie volgend jaar in die spannende finale staan? Geef je dan, samen met de docent o…

GroenPact

Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven. Om deze op te lossen is de Nederlandse groene sector essentieel. Innovatie is nodig voor het verder vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur en biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving.

Uniek is de directe en nauwe samenwerking tussen onderzoek, ondernemerschap, onderwijs en beleid. Op deze manier ontwikkelt de sector zich tot een hoog innovatieve en mondiale speler. Iedereen werkt mee. Van veredelaars van klimaatbestendige rassen tot bouwers van energieopwekkende kassen. Van groen- en bloemspecialisten die zorgen voor een gezonde leefomgeving tot waterbeheerders die werken aan klimaatadaptatie. Van agrarisch natuurbeheerders tot precisie-loonwerkers. Van veehouders tot insectenkwekers. En van telers van duurzame gewassen tot fooddesigners.

De Nederlandse groene sector is er één waar we trots op mogen zijn.

 

Middels een langlopende strategie en concrete doelen werkt GroenPact aan de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Samenwerking heeft ons gebracht waar we nu staan en is meer dan ooit nodig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De opgaven waar we voor staan zijn complex met soms tegenstrijdige belangen. Alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, over sectoren en door alle lagen heen, kunnen we de basis creëren voor nieuwe alternatieven. Gezamenlijk banen we de weg naar duurzame oplossingen. Opleiding,  scholing en praktijkinnovatie zijn daarbij cruciaal om voldoende mensen op te leiden en te zorgen dat zij de juiste kennis in huis hebben.  Dit is waar Groenpact zich op richt.

Kijk op Groen Kennisnet voor meer informatie over de geschiedenis van GroenPact.

Terug naar boven