Onderwijsbestuur

Groenpact biedt een collectieve, kritische infrastructuur van CIV's, CoE's, GKN en versnellingsprogramma's waar samenwerkingsafspraken gerealiseerd en waargemaakt worden.
Deze helpen het onderwijs te positioneren bij de centrale overheid. Het is een daarbij een landelijk platform voor informatie uitwisseling om te weten wat er landelijk speelt.

Aanbod Onderzoek & Onderwijs:

 • CoE Groen werkt mee aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs door samenwerkingen tussen onderwijs en beroepspraktijk te faciliteren.
 • We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek door samenwerking onderwijs & beroepspraktijk.
 • In co-creatie realiseren we toepasbare oplossingen in de praktijk; binnen CoE Groen wordt gewerkt aan een veelvoud van projecten en onderzoeken.
 • We staan klaar om mee te denken over programmering en agendering in het onderwijs en schrijven mee aan proposition papers.
Meer over CoE Groen
 • CIV Groen helpt mee met het inrichten en organiseren van practoraten en hoe deze te financieren. Een practoraat bestaat uit een onderzoeksgroep om een onderzoeker heen.
 • De meetingspoints zijn proeftuinen die als breekijzer dienen voor stapsgewijze vernieuwing en verandering van het onderwijs.
 • We realiseren schaalvoordeel door op landelijk niveau, in gezamenlijkheid, onderwijsmodules te ontwikkelen en certificering te regelen.
Meer over CIV Groen

Aanbod versnellingsprogramma’s:

Het versnellingsprogramma arbeidsmarkt biedt deelprojecten om aan deel te nemen in relevante arbeidsmarkt gerelateerde thema’s voor kennis-instellingen. Denk bijvoorbeeld aan ‘green skills’ en leven lang ontwikkelen.

 • We doen dit in een netwerk van bedrijven in programma’s, waar we de ontwikkelde kennis en inzichten laten landen en zo impact creëren.
 • We hebben diverse instrumenten ontwikkeld om in te zetten:
  • Groene Werelden voor de werving van studenten
  • Groene monitor als sturingsinformatie om de strategie te formuleren
  • Groene denktank biedt een wenkend strategisch perspectief
  • Persona’s voor LLO: ondersteunend bij contract onderwijs
Meer over Arbeidsmarkt
 • Groen Kennisnet biedt ontsluiting en vindbaarheid door bundeling en ordening van actuele kennis, nieuwe inzichten en innovaties.
 • Actuele kennis en nieuwe inzichten die innovatief zijn en mee helpen het onderwijs te vernieuwen.
 • Door de hoge google vindbaarheid helpen we bij de profilering van onderwijsinstellingen door kennis en informatie die zij creëren, beschikbaar te stellen voor toepassing in de praktijk.
 • We ondersteunen docenten in het onderwijs door het aanbieden van E-learnings en ander lesmateriaal, gerangschikt per dossier. Vooral de Groenkennisnet Wiki wordt veel gebruikt. De kennis komt voort uit fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.
Meer over Kennisdeling
 • Het Versnellingsprogramma Internationalisering helpt bij de integratie in beleid via uitwisseling met andere onderwijsinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven.
 • We betrekken WUR actie rond de vraag hoe je internationalisering implementeert en een interessant onderwijsaanbod voor internationale studenten ontwikkelt.
 • We organiseren een gezamenlijke lobby naar ministeries als BZ en OCW om aan te sluiten bij programma's voor capaciteitsontwikkeling, onderzoek, het genereren van impact op voedselzekerheid, melkveehouderij en tuinbouw
 • Organisatie van het Orange Knowledge Programma, projecten met onderwijsinstellingen en beurzen voor studenten.
 • Voor docenten organiseren we thematische sessies, masterclasses, webinars en lezingen over internationale kansen in relatie tot hun werk.
Meer over Internationalisering
 • Digitalisering en technologie staan niet op zichzelf, maar hebben impact op alle toepassingsgebieden (en opleidingen) in het groene domein.
 • Het Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie helpt in de zoektocht naar waar te beginnen? Hoe kennis in huis te halen? Bijvoorbeeld door de inzet van gastdocenten.
 • We ondersteunen in de positionering en Human Capital Agenda op sleuteltechnologieën, in samenwerking kunnen we op snelheid komen.
 • We bieden excursies, locaties en experience centra van bedrijven voor docenten en matchen zo vraag en aanbod.
 • De meetingpoints van CIV Groen bieden de uitgelezen plek om digitalisering en techniek in een specifieke context neer te zetten.
Meer over Digitalisering & Technologie

Groen in actie

Interessante evenementen

Terug naar boven