Brancheorganisaties

Groenpact biedt via de basis infrastructuur en versnellingsprogramma’s in het oog springende icoon projecten, ter versterking van het imago van de sector/uw organisatie.

Aanbod Onderzoek & Onderwijs:

 • CoE Groen biedt een plek om aan te geven met welke kennisvragen het onderwijs / lectoren zich bezig moeten houden. Waar moet het nu echt over gaan?
 • We denken mee in programmering, agendering en zorgen er op deze manier voor dat echte oplossingen landen in de beroepspraktijk.
 • Dit doen we in co-creatie. Door in te zetten op samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk, verbeteren we de kwaliteit van onderzoek en geven inhoud aan leven lang ontwikkelen.
 • Expertise wordt gebundeld in onderzoeksgroepen, waar we werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis, prototypering en toepasbare oplossingen.
 • Kennis wordt vrij beschikbaar gesteld, onder andere via Groen Kennisnet.
Meer over CoE Groen
 • CIV Groen biedt met de meetingpoints de plek voor brancheorganisaties om dicht bij de leden te komen op maatschappelijke thema’s, concreet over certificering, ontwikkelen van onderwijs of simpelweg als unieke locatie om bijeenkomsten te organiseren.
 • Samen met brancheorganisaties kan CIV Groen optrekken naar landelijke en regionale overheidsagenda’s om deze te voorzien van relevante inhoud.
 • CIV Groen ontwikkelt op landelijk niveau onderwijsmodules, wat schaalvoordeel oplevert en vormt een ideaal platform om certificering in één keer landelijk aan te pakken.
Meer over CIV Groen

Aanbod versnellingsprogramma’s:

Binnen het versnellingsprogramma arbeidsmarkt verbinden we branches aan elkaar. Onder andere via deelprojecten op arbeidsmarkt vraagstukken en thema’s. Denk bijvoorbeeld aan ‘green skills’ of invulling geven aan leven lang ontwikkelen.
Wij hebben hierop de volgende instrumenten ontwikkeld:

 • Groene werelden als basis om op voort te bouwen voor de werving van personeel
 • Groene monitor als sturingsinformatie om de strategie te formuleren. We bieden een complementair perspectief op Colland arbeidsmarkt.
 • Groene denktank biedt een wenkend strategisch perspectief
 • Persona’s voor LLO: instrument om de ontwikkeling van medewerkers te versnellen.
Meer over Arbeidsmarkt
 • Groen Kennisnet biedt ontsluiting en vindbaarheid door bundeling en ordening van actuele kennis, nieuwe inzichten en innovaties. Voor de beroepspraktijk vervult Groen Kennisnet een wegwijsfunctie in onderwijsland.
 • Actuele kennis en nieuwe inzichten die innovatief zijn en mee helpen de beroepspraktijk te vernieuwen.
 • Door de hoge google vindbaarheid helpen we bij de profilering van organisaties door kennis en informatie die zij creëren, beschikbaar te stellen voor toepassing in de p
Meer over Kennisdeling
 • Digitalisering en technologie hebben veel impact op de verschillende toepassingsgebieden in het groene domein.
 • Aandacht voor de veranderende vraag naar kennis en vaardigheden is nog relatief nieuw en deels onbekend.
 • Via het Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie verbinden we branches en sectoren door de samenwerking te versterken en coalities te vormen.
 • Digitalisering en technologie vormen een uitgelezen basis om in gezamenlijkheid kernvraagstukken aan te pakken, oplossingen zijn op meerdere gebieden inzetbaar.
 • Het onderwijs vormt de uitgelezen plek om bij aan te sluiten om de benodigde (toekomstige) kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
Meer over Digitalisering & Technologie

Groen in actie

Interessante evenementen

Terug naar boven