Groene WereldenAanleiding

Het concept van de Groene Werelden komt voort uit de vraag hoe nu en in de toekomst voldoende vakmensen en professionals instromen in de groene sector. Het verbeteren en versterken van een goed imago van de sector helpt daarbij.

GroenPact heeft dankbaar gebruik gemaakt van de '7 werelden van Techniek' als reeds bestaand instrument en oplossing.

Waarom?

Context geeft betekenis! Door een wereld te schetsen als wenkend perspectief, zowel voor nu als voor de toekomst. Een mogelijke wereld, verteld vanuit een breder perspectief geeft een impuls aan creativiteit en discussie over huidige boodschap en hoe deze aan te passen.

Onderwijs
Voor een hogere instroom en uitstroom van groene opleidingen. De werelden bieden context en content voor wervingscampagnes en werken als toets- en ontwikkelinstrument van het opleidingsaanbod.

Bedrijfsleven
Voor toename en behoud van voldoende gekwalificeerd personeel. De Groene Werelden bieden handvatten voor de vernieuwing van de interne- en externe profilering van de branche of het bedrijf en de werving van medewerkers.

Toekomstperspectief
Om het imago van de groene sector een boost te geven, zodat het recht doet aan zijn veelzijdigheid en impact. Het groene domein biedt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Groen is overal!

Wat?

De Groene Werelden geven het huidige groene domein en de potentie weer. Ze beschrijven de context van medewerkers werkzaam in dit domein en geven inzicht in de impact op het grotere geheel of de bijdrage die je daaraan levert. De werelden zijn integraal met elkaar verbonden en overlappen elkaar in meerdere of mindere mate.

Door het perspectief van één of meerdere werelden te koppelen met de drijfveren van de doelgroep, ontstaan nieuwe contextrijke verhalen om de huidige boodschap door te vertalen.


De Groene Werelden zijn mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt

Direct naar de groene werelden

Mens & Gezondheid

Energie, Water & Veiligheid

Natuur, Leefomgeving & Klimaat

Voeding 

Wonen, Werken & Recreatie

Productie, Wereldhandel & Logistiek

Mens & Dier

Hi-tech, Science en Design


Hoe?

De Groene Werelden is een instrument dat context en handvatten biedt voor professionals in het groene domein:

  • Voor marketing- en communicatiemedewerkers van onderwijsinstellingen: duiden veelzijdigheid, toegevoegde waarde, het belang en innovatiekracht van de groene sector in werving studenten en medewerker.
  • Voor docenten en opleidingskundigen: doorontwikkeling van opleidingen groene medewerkers van de toekomst opleiden en voor meer kruisbestuiving tussen grijs, blauw en groen.
  • Voor marketing- en communicatiemedewerkers van bedrijven en brancheverenigingen: profilering van het bedrijf of de branche, ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijf en de werving van medewerkers.


De Groene Werelden zijn veelomvattend, maar vertellen niet álles. De Groene Werelden nodigen uit om hier zelf mee aan de slag te gaan. Waar gewenst kan dit met ondersteuning door GroenPact.


Per leefwereld zijn de volgende documenten beschikbaar en vrij te gebruiken:

  • Beschrijving van de leefwereld
  • Video over de leefwereld
  • Icoon van de leefwereld
  • Visual van de leefwereld
  • Stockfoto's per leefwereld, ter inspiratie en naar eigen inzicht aan te schaffen


(Bron foto's: Shutterstock - Vormgeving visuals: Imagro)

Terug naar boven