Groene Werelden

Aanleiding

Het concept van de Groene Werelden komt voort uit de vraag hoe nu en in de toekomst voldoende vakmensen en professionals instromen in de groene sector. Het verbeteren en versterken van een goed imago van de sector helpt daarbij.

GroenPact heeft dankbaar gebruik gemaakt van de '7 werelden van Techniek' als reeds bestaand instrument en oplossing.

Waarom

Context geeft betekenis! Door een wereld te schetsen als wenkend perspectief, zowel voor nu als voor de toekomst. Een mogelijke wereld, verteld vanuit een breder perspectief, geeft een impuls aan creativiteit en discussie over huidige boodschap en hoe deze aan te passen.

Onderwijs

Voor een hogere instroom en uitstroom van groene opleidingen. De werelden bieden context en content voor wervingscampagnes en werken als toets- en ontwikkelinstrument van het opleidingsaanbod.

Bedrijfsleven

Voor toename en behoud van voldoende gekwalificeerd personeel. De Groene Werelden bieden handvatten voor de vernieuwing van de interne- en externe profilering van de branche of het bedrijf en de werving van medewerkers.

Toekomstperspectief

Om het imago van de groene sector een boost te geven, zodat het recht doet aan zijn veelzijdigheid en impact. Het groene domein biedt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Groen is overal!

Wat

De Groene Werelden geven het huidige groene domein en de potentie weer. Ze beschrijven de context van medewerkers werkzaam in dit domein en geven inzicht in de impact op het grotere geheel of de bijdrage die je daaraan levert. De werelden zijn integraal met elkaar verbonden en overlappen elkaar in meerdere of mindere mate.

Image

Door het perspectief van één of meerdere werelden te koppelen met de drijfveren van de doelgroep, ontstaan nieuwe contextrijke verhalen om de huidige boodschap door te vertalen. De Groene Werelden is een instrument dat context en handvatten biedt voor professionals in het groene domein.

Voor marketing- en communicatiemedewerkers van onderwijsinstellingen:

duiden veelzijdigheid, toegevoegde waarde, het belang en innovatiekracht van de groene sector in werving studenten en medewerker.

Voor docenten en opleidingskundigen:

doorontwikkeling van opleidingen groene medewerkers van de toekomst opleiden en voor meer kruisbestuiving tussen grijs, blauw en groen.

Voor marketing- en communicatiemedewerkers van bedrijven en brancheverenigingen:

profilering van het bedrijf of de branche, ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijf en de werving van medewerkers.

Wat de Groene Werelden precies inhouden en het voor jou kan betekenen zie je ook in deze video:

Toolkit

Presentaties, iconen, visuals en teksten van de groene werelden zijn vrij te gebruiken. Bij elke wereld kun je deze downloaden, of download hier het zipp bestand.

Groene werelden voor jouw organisatie

De Groene Werelden zijn veelomvattend, maar vertellen niet álles. De Groene Werelden nodigen uit om hier zelf mee aan de slag te gaan. Waar gewenst kan dit met ondersteuning door GroenPact, of door een van de twee bureaus die al ervaring hebben met De Groene Werelden:

Imagro is de concept-ontwikkelaar van de Groene Werelden en heeft daarmee veel ervaring met het gebruik van de Groene Werelden. Onderdelen van de Groene Werelden zijn voor dit strategisch creatieve bureau makkelijk te vertalen naar sectorspecifieke branches.

Wil je weten hoe Imagro de Groene Werelden kan doorvertalen naar een werkend concept voor jouw organisatie? Neem contact op met Fabiënne van Grunsven via fabienne@imagro.nl.

Youngworks is expert in jonge doelgroepen en hun context. Elke dag stellen ze de vraag: “Wat denken jongeren, wat willen ze en wat doen ze?” Met een team van 15 collega’s ondersteunen ze dagelijks een brede scope van klanten. Hun eigen onderzoek biedt inspiratie en actueel inzicht in de behoeften en belevingswereld van jongeren. Youngworks vertaalt inzichten en kennis in strategieën, concepten en campagnes die organisaties toekomstbestendiger maken en relevant voor jongeren. Voor het webinar van 27 mei 2021 over de Groene Werelden hebben zij 5 tips opgesteld over hoe jongeren beter te bereiken. Bekijk het webinar:

Download Ebook van Youngworks: De Generatie Zelf

Meer informatie nodig over deze 5 tips of hoe de Groene Werelden kunnen worden ingezet voor jongeren? Neem contact op met James Smith via james@youngworks.nl.

Terug naar boven