Groene Denktank

Wie?

In de Groene Denktank werkten 15 deskundigen op het gebied van arbeidsmarktdynamiek, het groene voedsel- en leefsysteem en ons kennis- en innovatiesysteem vijf clusters van adviezen uit.

Welke maatschappelijke, economische en sociale uitdagingen komen de volgende decennia op ons af? Welke betekenis hebben deze voor het groene onderwijs, de arbeidsmarkt van de toekomst en de aansluiting tussen beiden? Hoe zorgen bedrijfsleven en onderwijs samen nog beter voor voldoende en adequaat opgeleide vakmensen en professionals in een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

Welke vragen?

In twee dialoogsessies bogen de deskundigen zich over twee vragen:

  1. Hoe vergroten we het aanbod van werkenden, zowel voor de korte als voor de lange termijn (gelet op de transities die gaande zijn)?
  2. Hoe vergroten we de inzet op loopbaanmobiliteit en dragen we voldoende bij aan het ontwikkelen van mensen?

Inzichten

De Groene Denktank biedt kwalitatieve inzichten, terugkijkend vanuit een denkbare toekomstige arbeidsmarkt (backcasting) en is daarmee aanvullend op de andere inzichten uit de Groene Monitor, gebaseerd op feiten en cijfers uit het verleden en die meer prognostisch van aard zijn (forecasting). 

Voorafgaand is deskresearch gedaan in verschillende gebieden: klimatologisch, demografisch, technlogisch, sociaal-politiek en economisch. Ook het ROA onderzoek Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector voor de groene monitor leverde input.

"De Groene Denktank nodigt onderwijs, (lokale) overheden, brancheverenigingen en bedrijven van harte uit om met ons te reflecteren op de adviezen."

Samenvatting

Download hier de samenvatting of klik op onderstaande afbeelding

Terug naar boven