Werkgevers

Groenpact biedt via de basis infrastructuur en versnellingsprogramma’s in het oog springende icoon projecten, ter versterking van het imago van de sector/uw organisatie.

Aanbod Onderzoek & Onderwijs:

 • CoE Groen biedt een plek om aan te geven met welke kennisvragen het onderwijs / lectoren zich bezig moeten houden. Waar moet het nu echt over gaan?
 • We denken mee in programmering, agendering en zorgen er op deze manier voor dat echte oplossingen landen in de beroepspraktijk.
 • Dit doen we in co-creatie. Door in te zetten op samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk, verbeteren we de kwaliteit van onderzoek en geven inhoud aan leven lang ontwikkelen.
 • Expertise wordt gebundeld in onderzoeksgroepen, waar we werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis, prototypering en toepasbare oplossingen.
 • Kennis wordt vrij beschikbaar gesteld, onder andere via Groen Kennisnet.
Meer over CoE Groen
 • CIV Groen werkt aan innovatie en vernieuwing, wat helpt om het imago van de sector te versterken. Door te participeren in de meetingpoints, dragen organisaties bij aan de versteviging van het sector- én het eigen imago.
 • De kennis en ervaring uit de meetingpoints zijn in te zetten voor de omslag in de bedrijfsvoering of als invulling van het personeelsbeleid; bijvoorbeeld op leven lang ontwikkelen of een eerste selectie van jong talent.
 • Door deelname aan de meetingpoints invloed op de inhoud van het onderwijs.
 • We bundelen krachten voor een betere en snellere aanvraag van subsidies.

Heb je een idee? Kom het testen in een meetingpoint.

Meer over CIV Groen

Aanbod versnellingsprogramma’s:

Binnen het versnellingsprogramma arbeidsmarkt verbinden we koplopers aan ‘het veld’, wat kunnen we ze leren? Denk bijvoorbeeld aan ‘green skills’ of invulling geven aan leven lang ontwikkelen.
Wij hebben hierop de volgende instrumenten ontwikkeld:

 • Groene werelden als basis om op voort te bouwen voor de werving van personeel
 • Groene monitor als sturingsinformatie om de strategie te formuleren. We bieden een complementair perspectief op Colland arbeidsmarkt.
 • Groene denktank biedt een wenkend strategisch perspectief
 • Persona’s voor LLO: instrument om de ontwikkeling van medewerkers te versnellen.
Meer over Arbeidsmarkt
 • Groen Kennisnet biedt ontsluiting en vindbaarheid door bundeling en ordening van actuele kennis, nieuwe inzichten en innovaties. Voor de beroepspraktijk vervult Groen Kennisnet een wegwijsfunctie in onderwijsland.
 • Actuele kennis en nieuwe inzichten die innovatief zijn en mee helpen de beroepspraktijk te vernieuwen.
 • Door de hoge google vindbaarheid helpen we bij de profilering van organisaties door kennis en informatie die zij creëren, beschikbaar te stellen voor toepassing in de praktijk.
Meer over Kennisdeling
 • We ondersteunen bedrijven in hun activiteiten in het buitenland op het gebied van kennis, opleiding en training van mensen. Bijvoorbeeld hulp bij de opzet van een onderwijs kennisinfrastructuur ter plaatse.
 • Het versnellingsprogramma Internationalisering kan ondernemers die internationaal opereren ter plaatse ondersteunen in hun ondernemersactiviteiten.
 • Denk aan het werven van talenten om in het buitenland in te zetten, het gezamenlijk opzetten van traineeships opzetten en het opleiden van lokale medewerkers met de juiste kwalificaties.
Meer over Internationalisering

Groen in actie

Interessante evenementen

Terug naar boven