De partners van GroenPact spelen een cruciale in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zonder de overheid kunnen innovatieve plannen niet gerealiseerd worden. Zonder continue aanpassingen in het onderwijs sluit het lesmateriaal niet aan op de toekomst en zonder medewerking van het bedrijfsleven zijn er, naast de juiste stageplaatsen, geen mogelijkheden voor de implementatie van vernieuwende en duurzame productie. De tijd van individualisatie is voorbij en de periode van oprechte en duurzame samenwerking is aangebroken. Met trots presenteert GroenPact dan ook haar partners die gezamenlijk een ontzettend belangrijke stap hebben gezet naar een mooiere en groene toekomst.


Partner worden van Groenpact?

Brancheorganisaties, overheden, scholen en andere organisaties die actief op het snijvlak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in verbinding met het groene domein kunnen partner worden van Groenpact. Er bestaan twee mogelijkheden: 

  1. Volwaardig lid worden, wat betekent dat je direct bijdraagt aan het realiseren van de Groenpact doelen en onderdeel wordt van het actieve netwerk.
  2. Ondersteunend lid, wat betekent dat je de doelen van Groenpact graag mee helpt uitdragen, maar niet actief deelneemt in activiteiten.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie, mogelijkheden en voorwaarden contact op met Klaas Boer.

Onderwijs

Aeres verzorgt alle opleidingsniveaus groen onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo en mbo, in Gelderland en Flevoland. Aeres heeft drie hbo-instellingen: in Almere, Dronten en de docentenopleiding in Wageningen. Ook verzorgen zij cursussen en trainingen voor professionals.
https://www.aeres.nl/

Citaverde College verzorgt vmbo-groen, mbo-groen en bedrijfsopleidingen in Limburg. Citaverde voor het leven!
https://www.citaverde.nl/

Clusius College verzorgt vmbo-groen, mbo-groen en bedrijfsopleidingen in Noord-Holland. Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Veel aandacht voor natuur, duurzaamheid, voedsel en leefomgeving.
https://www.clusius.nl/

Curio is de beroepsopleider van West-Brabant. Curio verzorgt vmbo-groen, mbo-groen en bedrijfsopleidingen (voorheen Prinsentuin).
https://www.curio.nl/

Groen kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met meer dan 309.000 kennisbronnen over agri, voedsel en groen. Contactpersoon voor Groen Kennisnet is Rikus Marring.
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet.htm

HAS Hogeschool is een hogeschool in 's-Hertogenbosch en Venlo die verschillende hbo-opleidingen aanbiedt binnen het domein Agro, Food en Leefomgeving.
https://www.has.nl/

Helicon Opleidingen verzorgt vmbo-groen, mbo-groen en bedrijfsopleidingen in Brabant en Gelderland.
https://www.helicon.nl/

Hogeschool in Delft en Amsterdam die opleidingen aanbiedt op het gebied van Agri, Food & Life Sciences.
https://www.inholland.nl/

Landstede is een ROC dat mbo-opleidingen verzorgt in Raalte in de richtingen Groen en Dier.
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/groen-dier/

Lentiz is een scholengroep met 14 scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Zeeland en Zuid-Holland. Een aantal richten zich op opleidingen in het groene domein. Ook verzorgen ze cursussen of trainingen.
https://www.lentiz.nl/

Nordwin College is een opleidingscentrum voor vmbo-groen, mbo-groen (BOL/BBL) en Cursussen & Trainingen in Fryslân.
https://www.nordwincollege.nl/

Scalda Groen College verzorgt mbo-groen opleidingen in Zeeland.
https://www.scalda.nl/

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. De opleidingen gaan over groen, voeding, dier, natuur & milieu.
https://www.terra.nl/Home.html

Hogeschool in Velp en Leeuwarden die opleidingen verzorgt op het gebied van Life Sciences & Technology, Dier, Landbouw, Voeding, Groene leefomgeving, water en gebiedsontwikkeling.
https://www.hvhl.nl/

De Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) is de vereniging van +/- 40 scholengemeenschappen met een afdeling vmbo-groen. Deze scholen bieden naast het profiel Groen ook nog andere profielen aan en hebben naast vmbo ook havo en vwo in huis.
https://www.vbgscholen.nl/

Wageningen University & Research is de Nederlandse universiteit voor 'life sciences', voor Nederlandse en internationale studenten. Wageningen UR doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid.
https://www.wur.nl/

Wellantcollege biedt vmbo- en mbo-opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. De scholen van Wellantcollege liggen in de Randstad; in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.
https://wellant.nl/

Zone.college verzorgt vmbo-groen, mbo-groen en bedrijfsopleidingen in Drenthe en Overijssel.
https://zonecollege.nl/

Bedrijfsleven

Anthos vertegenwoordigt wereldwijd de handel in bloembollen en boomkwekerijproducten.
http://www.anthos.org/

Binnen AVAG Greenhouse Technology Center werken Nederlandse bedrijven samen op het gebied van high-tech kassen voor de bedekte teelt.
https://www.avag.nl/nl/

BoerenNatuur werkt aan landbouw die landschap en natuur versterkt. Zij verbinden en inspireren hun leden en behartigen hun belangen.
https://www.boerennatuur.nl/

Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.
http://www.cumela.nl/

Dibevo is de belangenbehartiger voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche.
https://dibevo.nl/

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie.
https://www.fnli.nl/

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's arbeid, energie, plantgezondheid en Water & Omgeving.
https://www.glastuinbouwnederland.nl/

Greenports is de overkoepelende netwerkorganisatie van alle regionale Greenports. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen.
https://www.greenports-nederland.nl/

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit .
https://groentenfruithuis.nl/

De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de branchevereniging van de bloembollensector.
https://www.kavb.nl/

De Koninklijke Hippische Sportfederatie is de sportbond voor alle paardensportbeoefenaars in Nederland.
https://www.knhs.nl/

De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de agrarische en tuinbouwsector.
https://www.lto.nl/

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten.
https://plantum.nl/

De VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse coöperatieve sierteeltveilingen.
https://www.vbn.nl/

De Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) zet zich in voor professioneel beheer van bos en natuur.
https://www.vbne.nl/

De Vereniging Bloemisten Winkeliers is de brancheorganisatie voor bloemisten.
https://vbw.nu/

Branchevereniging VHG is de vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters.
https://www.vhg.org/

Overheid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit

De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en het verminderen van regeldruk. De Topsector Agri & Food omvat de complete Nederlandse Agrifood sector.
https://topsectoragrifood.nl/

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk. De Topsector T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, het totale plantaardige horti- en agrocomplex.
https://topsectortu.nl/nl

Terug naar boven