Trots op onze partners

De partners van Groenpact spelen een cruciale in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zonder de overheid kunnen innovatieve plannen niet gerealiseerd worden. Zonder continue aanpassingen in het onderwijs sluit het lesmateriaal niet aan op de toekomst en zonder medewerking van het bedrijfsleven zijn er, naast de juiste stageplaatsen, geen mogelijkheden voor de implementatie van vernieuwende en duurzame productie. 

 

Door integrale samenwerking kunnen we maatschappelijke vraagstukken oplossen en zo duurzame concurrentiekracht behouden. 

Met trots presenteert Groenpact haar partners die gezamenlijk een belangrijke stap hebben gezet en stappen blijven zetten naar een mooiere en groene toekomst.


Meer weten? Neem contact op met Eke Boesten (e.boesten@yuverta.nl).

Organistaties met een sterretje zijn de 'founding partners' van Groenpact: 

 

Onderwijs

Aeres verzorgt alle opleidingsniveaus groen onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo en mbo, in Gelderland en Flevoland. Aeres heeft drie hbo-instellingen: in Almere, Dronten en de docentenopleiding in Wageningen. Ook verzorgen zij cursussen en trainingen voor professionals.
https://www.aeres.nl/

Curio is de beroepsopleider van West-Brabant. Curio verzorgt vmbo-groen, mbo-groen en bedrijfsopleidingen (voorheen Prinsentuin).
https://www.curio.nl/

Groen kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met meer dan 309.000 kennisbronnen over agri, voedsel en groen. Contactpersoon voor Groen Kennisnet is Linda van Os.
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet.htm

Handel Groeit, opleidings- en ontwikkelfonds, geïnitieerd door de sociale partners in de sector.
https://www.handelgroeit.nl/nl/

HAS Hogeschool is een hogeschool in 's-Hertogenbosch en Venlo die verschillende hbo-opleidingen aanbiedt binnen het domein Agro, Food en Leefomgeving.
https://www.has.nl/

Hogeschool in Delft en Amsterdam die opleidingen aanbiedt op het gebied van Agri, Food & Life Sciences.
https://www.inholland.nl/

Hogeschool in Velp en Leeuwarden die opleidingen verzorgt op het gebied van Life Sciences & Technology, Dier, Landbouw, Voeding, Groene leefomgeving, water en gebiedsontwikkeling.
https://www.hvhl.nl/

Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Waarde(n)vol leren leven, dat is de missie van Landstede Groep. De wereld wordt beter en mooier als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van deze onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.
https://www.landstedembo.nl/

Lentiz is een scholengroep met 14 scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Zeeland en Zuid-Holland. Een aantal richten zich op opleidingen in het groene domein. Ook verzorgen ze cursussen of trainingen.
https://www.lentiz.nl/

Platform waar bijna 100 vmbo scholen in Nederland in zijn vertegenwoordigd: alle vmbo scholen van de AOC’s en vo scholen die lid zijn van de VBG .
https://www.vmbogroen.nl

Scalda Groen College verzorgt mbo-groen opleidingen in Zeeland.
https://www.scalda.nl/

Stichting Technasium
https://www.technasium.nl/

Studenten voor Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst.
https://www.studentenvoormorgen.nl/

SVO vakopleiding food, mbo-opleidingsexpert in de foodbranche.
https://www.svo.nl/

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. De opleidingen gaan over groen, voeding, dier, natuur & milieu.
https://www.terra.nl/home

De Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) is de vereniging van +/- 40 scholengemeenschappen met een afdeling vmbo-groen. Deze scholen bieden naast het profiel Groen ook nog andere profielen aan en hebben naast vmbo ook havo en vwo in huis.
https://www.vbgscholen.nl/

Bij Vonk ontwikkelt eenieder vanuit eigen motivatie stap voor stap. Dit doen we door het aanbieden van ondernemend en innovatief onderwijs. We laten elkaar sprankelen. Het groene karakter bestaat in de vmbo-scholen met een aansluiting van het vmbo op het mbo op ook niet-groene keuzevakken en doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden binnen Vonk.
https://www.vonkopleidingen.nl

Wageningen University & Research is de Nederlandse universiteit voor 'life sciences', voor Nederlandse en internationale studenten. Wageningen UR doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid.
https://www.wur.nl/

Yuverta is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in het blauw-groene domein. Zij bieden onderwijs aan op 36 middelbare scholen, op 20 mbo-locaties en verzorgen jaarlijks voor duizenden professionals cursussen en trainingen.
https://www.yuverta.nl/

Zone.college verzorgt vmbo-groen, mbo-groen en opleidingen voor volwassenen en bedrijven in Oost-Nederland. Vanaf 9 locaties in Overijssel en Gelderland bieden ze met zorg en aandacht onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Zelf en vooral ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid.
https://zonecollege.nl/

Bedrijfsleven

Agrivaknet, de vereniging voor de herkenbaar betere bedrijfsadviseur.
https://agrivaknet.nl/

Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) is de branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector in Nederland.
https://www.avih.nl/

Amalthea - coöperatie van geitenhouders
https://www.amalthea.nl/

Anthos vertegenwoordigt wereldwijd de handel in bloembollen en boomkwekerijproducten.
http://www.anthos.org/

Binnen AVAG Greenhouse Technology Center werken Nederlandse bedrijven samen op het gebied van high-tech kassen voor de bedekte teelt.
https://www.avag.nl/nl/

De Bijenstichting, educatie, beïnvloeden overheidsbeleid en aanleg van bijenlinten voor honingbijen, wilde bijen en hommels.
https://bijenstichting.nl/

Bionext zet zich in voor meer biologische landbouw en voeding in Nederland. Dit doen we middels evenementen, campagnes, (inter)nationale kennis- en onderzoeksprojecten en vakbeurzen. Bionext verbindt zo elke schakel in de biologische keten van boer tot bord.
https://bionext.nl/

BO Akkerbouw is de brancheorganisatie voor de Nederlandse akkerbouw.
https://bo-akkerbouw.nl/

BoerenNatuur werkt aan landbouw die landschap en natuur versterkt. Zij verbinden en inspireren hun leden en behartigen hun belangen.
https://www.boerennatuur.nl/

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL behartigt de belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven.
https://www.cbl.nl/

Het CNV is de vakbond die ervoor wil zorgen dat mensen met plezier hun werk doen en uit hun loopbaan halen wat ze ervan verwachten.
https://www.cnv.nl/

Coöperatie Rundveeverbetering (CRV), coöperatie van rundveefokkers.
https://www.crv4all.nl/over-crv/onze-cooperatie/

Colland stimuleert de flexibiliteit en het verandervermogen van werkgevers en werknemers in de sector en legt verbindingen tussen en met partijen. Zo werkt Colland aan een toekomstbestendige toonaangevende arbeidsmarkt.
https://www.colland.nl/

Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra.
http://www.cumela.nl/

De Vlinderstichting, beschermt vlinders en libellen in Nederland.
https://www.vlinderstichting.nl/

Dibevo is de belangenbehartiger voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche.
https://dibevo.nl/

Dutch Cuisine. Restaurants die met producten van Nederlandse bodem verrassende, heerlijke gerechten bereiden die ook nog eens goed zijn voor het milieu.
https://consumenten.dutch-cuisine.nl/over-dutch-cuisine/

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie.
https://www.fnli.nl/

De FNV komt op voor belangen op het gebied van werk en inkomen.
https://www.fnv.nl

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's arbeid, energie, plantgezondheid en Water & Omgeving.
https://www.glastuinbouwnederland.nl/

Greenports is de overkoepelende netwerkorganisatie van alle regionale Greenports. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen.
https://www.greenports-nederland.nl/

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit .
https://groentenfruithuis.nl/

IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is
https://www.ivn.nl/

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs
https://www.vabnet.nl/

De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de branchevereniging van de bloembollensector.
https://www.kavb.nl/

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, verbinden wij professionals werkzaam in en rondom de openbare ruimte.
https://www.stadswerk.nl/

De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een netwerkorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken.
https://klimaatenergiekoepel.nl/

De Koninklijke Hippische Sportfederatie is de sportbond voor alle paardensportbeoefenaars in Nederland.
https://www.knhs.nl/

Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)
https://www.kwpn.nl/

De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de agrarische en tuinbouwsector.
https://www.lto.nl/

De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) is de belangenbehartiger van agrariërs in Limburg.
https://www.lltb.nl/home

Wij zijn LTO Noord. Wij geven om leven. Wij laten de stem van boeren horen. Wij brengen mensen samen en bundelen krachten.
https://www.ltonoord.nl

Vereniging van ruim 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
https://www.zlto.nl/home

De vakgroep zet zich in voor de leden door het ondersteunen en ontwikkelen van ondernemerschap en vakmanschap. In samenwerking met de zes cultuurgroepen, onderzoek- en adviesorganisaties en het onderwijs.
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/

NAJK, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.
https://www.najk.nl/

Natuurmonumenten geeft planten en dieren een groter leefgebied. Ze maken zich sterk voor de natuur die nog over is.
https://www.natuurmonumenten.nl/

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten.
https://plantum.nl/

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector.
https://www.pov.nl/

Bedrijven in Seed Valley ontwikkelen nieuwe groente- en bloemenrassen.
https://www.seedvalley.nl/

SFYN is een netwerk voor jonge mensen die zich inzetten voor gezond, duurzaam en eerlijk eten voor iedereen.
https://www.slowfoodyouthnetwork.nl/

Stichting Levende Have, landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren
https://www.levendehave.nl/

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL), ondersteunt medewerkers in de food en feedindustrie in hun ontwikkeling.
https://www.sol-online.nl/

Stichting Praktijkvoorziening Intensieve Veehouderij Oost Nederland (Privon), kennisnet voor de veehouderij.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
https://szh.nl/

Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor de gehele tuinketen.
https://www.tuinbranche.nl/

Het Vakcentrum is de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast moving consumer goods en franchisenemers.
https://www.vakcentrum.nl/home

De Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) zet zich in voor professioneel beheer van bos en natuur.
https://www.vbne.nl/

De Vereniging Bloemisten Winkeliers is de brancheorganisatie voor bloemisten.
https://vbw.nu/

Vedias, vereniging van Dierenartsassistenten.
https://www.vedias.nl/

Vereniging van Bloemenveilingen (VBN) in Nederland is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse coöperatieve sierteeltveilingen.
https://www.vbn.nl/

Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB)
https://www.vgb.nl/

Vereniging Van Kalverhouders (VVK)
https://www.dekalverhouder.nl/VVK

Branchevereniging VHG is de vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters.
https://www.vhg.org/

Voor de oogst van overmorgen verbindt jonge boeren die leiderschap nemen in de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem en gezamenlijk de evenwichtige transitie daarvan versterken en versnellen.
https://www.oogstvanovermorgen.nl/

Partner van het Groenpact Jongerenplatform
https://www.jongeklimaatbeweging.nl/

Overheid

Het Noordzeeloket: Community of Practice Multi Use Noordzee 2030. Een lerend netwerk dat het medegebruik op de Noordzee mogelijk wil maken.
https://www.noordzeeloket.nl/beleid/interdepartementaal/idon-nieuwsbrief/nr-29/community-practice-multi-use-noordzee-2030/

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
https://www.rvo.nl/

Rijksvastgoedbedrijf, realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/

Staatsbosbeheer, beheert het groene erfgoed van Nederland.
https://www.staatsbosbeheer.nl/

De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en het verminderen van regeldruk. De Topsector Agri & Food omvat de complete Nederlandse Agrifood sector.
https://topsectoragrifood.nl/

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk. De Topsector T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, het totale plantaardige horti- en agrocomplex.
https://topsectortu.nl/nl

Unie van Waterschappen,. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.
https://www.uvw.nl/

Terug naar boven