Docenten

Groenpact biedt een collectieve, kritische infrastructuur van CIV's, CoE's, GKN en versnellingsprogramma's waar samenwerkingsafspraken gerealiseerd en waargemaakt worden.
Deze helpen het onderwijs te positioneren bij de centrale overheid. Het is een daarbij een landelijk platform voor informatie uitwisseling om te weten wat er landelijk speelt.

Aanbod Onderzoek & Onderwijs:

 • CoE Groen zorgt ervoor dat de kwaliteit van onderzoek sterk wordt verbeterd door in te zetten op samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk.
 • We werken thematisch aan een veelvoud van projecten, er zit voor iedere docent wel iets tussen om betrokken te zijn bij de ontwikkeling nieuwe kennis en zo op een aantrekkelijke manier feeling te houden met de actualiteit.
 • Samen werken we aan bruikbare, toepasbare kennis in de onderwijspraktijk.
 • Door mee te werken in de projecten binnen CoE groen, blijft het onderwijs up to date en aantrekkelijk voor zowel docenten als studenten.
Meer over CoE Groen
 • De meetingpoints van CIV Groen vormen een laagdrempelige omgeving om aangesloten te blijven bij de beroepspraktijk.
 • We delen kennis en informatie om bij te blijven bij actuele praktijkkennis en ontwikkeling van onderwijsmiddelen. Via het programma ‘food for teachers’, onze nieuwsbrief, docentendagen en demonstraties gericht op een specifiek thema. Op de kennisbank en Wiki van Groen Kennisnet delen we bronnen en voor lessen en lesmateriaal.
 • We realiseren schaalvoordeel door op landelijk niveau, in gezamenlijkheid, onderwijsmodules te ontwikkelen en certificering te regelen.
 • Voor KoM dienen we gezamenlijk met scholen aanvragen in.
Meer over CIV Groen

Aanbod versnellingsprogramma’s:

 • Groen Kennisnet biedt ontsluiting en vindbaarheid door bundeling en ordening van actuele kennis, nieuwe inzichten en innovaties.
 • Actuele kennis en nieuwe inzichten die innovatief zijn en mee helpen het onderwijs te vernieuwen.
 • Door de hoge google vindbaarheid helpen we bij de profilering van onderwijsinstellingen door kennis en informatie die zij creëren, beschikbaar te stellen voor toepassing in de praktijk.
 • We ondersteunen docenten in het onderwijs door het aanbieden van E-learnings en ander lesmateriaal, gerangschikt per dossier. Vooral de Groenkennisnet Wiki wordt veel gebruikt. De kennis komt voort uit fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.
Meer over Kennisdeling
 • Het Versnellingsprogramma Internationalisering helpt bij de integratie in beleid via uitwisseling met andere onderwijsinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven.
 • We betrekken WUR actie rond de vraag hoe je internationalisering implementeert en een interessant onderwijsaanbod voor internationale studenten ontwikkelt.
 • We organiseren een gezamenlijke lobby naar ministeries als BZ en OCW om aan te sluiten bij programma's voor capaciteitsontwikkeling, onderzoek, het genereren van impact op voedselzekerheid, melkveehouderij en tuinbouw
 • Organisatie van het Orange Knowledge Programma, projecten met onderwijsinstellingen en beurzen voor studenten.
 • Voor docenten organiseren we thematische sessies, masterclasses, webinars en lezingen over internationale kansen in relatie tot hun werk.
Meer over Internationalisering
 • Digitalisering en technologie staan niet op zichzelf, maar hebben impact op alle toepassingsgebieden (en opleidingen) in het groene domein.
 • Het Versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie helpt in de zoektocht naar waar te beginnen? Hoe kennis in huis te halen? Bijvoorbeeld door de inzet van gastdocenten.
 • We ondersteunen in de positionering en Human Capital Agenda op sleuteltechnologieën, in samenwerking kunnen we op snelheid komen.
 • We bieden excursies, locaties en experience centra van bedrijven voor docenten en matchen zo vraag en aanbod.
 • De meetingpoints van CIV Groen bieden de uitgelezen plek om digitalisering en techniek in een specifieke context neer te zetten.
Meer over Digitalisering & Technologie

Groen in actie

Interessante evenementen

Terug naar boven