WUR Kennistransfer

Wageningen UR (WUR) beschikt over vijf science groups waarin het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek plaatsvindt. Binnen de context van Groenpact ligt het accent op het versterken van de kennistransfer ten behoeve van de grote maatschappelijke(transitie)opgaven en het vergroten van de doorwerking van onderzoeksresultaten naar het beroepsonderwijs en de praktijk.

WUR kennistransfer komt tot stand in samenwerking met verschillende WUR-onderdelen (zoals de Corporate Staff, Wageningen Universiteitsbibliotheek, Wageningen International Development Center, Wageningen Data Competence Center, Wageningen Academy) en met het CoE Groen en CIV Groen.

Meer weten kijk op Waardecreatie & Samenwerking bij de WUR

 

Frank Bakema
  • Frank Bakema

  • Education and Student Affairs

Verhalen van WUR Kennistransfer

Terug naar boven