De Groene Denktank

In de Groene Denktank werkten 15 deskundigen op het gebied van arbeidsmarktdynamiek, het groene voedsel- en leefsysteem en ons kennis- en innovatiesysteem vijf clusters van adviezen uit.

Welke maatschappelijke, economische en sociale uitdagingen komen de volgende decennia op ons af? Welke betekenis hebben deze voor het groene onderwijs, de arbeidsmarkt van de toekomst en de aansluiting tussen beiden? Hoe zorgen bedrijfsleven en onderwijs samen nog beter voor voldoende en adequaat opgeleide vakmensen en professionals in een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

In twee dialoogsessies bogen de deskundigen zich over twee vragen:

  1. Hoe vergroten we het aanbod van werkenden, zowel voor de korte als voor de lange termijn (gelet op de transities die gaande zijn)?
  2. Hoe vergroten we de inzet op loopbaanmobiliteit en dragen we voldoende bij aan het ontwikkelen van mensen?

De Groene Denktank biedt kwalitatieve inzichten, terugkijkend vanuit een denkbare toekomstige arbeidsmarkt (backcasting) en is daarmee aanvullend op de andere inzichten uit de Groene Monitor, gebaseerd op feiten en cijfers uit het verleden en die meer prognostisch van aard zijn (forecasting). 

Voorafgaand is deskresearch gedaan in verschillende gebieden: klimatologisch, demografisch, technlogisch, sociaal-politiek en economisch. Ook het ROA onderzoek Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector voor de groene monitor leverde input.

"De Groene Denktank nodigt onderwijs, (lokale) overheden, brancheverenigingen en bedrijven van harte uit om met ons te reflecteren op de adviezen."

Download hier de samenvatting of klik op onderstaande afbeelding
De toekomst is groen

Op 28 juni 2021 zijn de adviezen van de Groene Denktank gepresenteerd in een webinar. Voorafgaand hieraan vertelde Freija van Duijne, toekomstverkenner en futuroloog, waarom vooruitkijken nodig is en wat het maken van verschillende scenario's kan betekenen voor je organisatie of branche.

Download de presentatie van Freija

Vervolgens bespraken Laura Roebroeck (versnellingsprogramma Arbeidsmarkt) en Henri L.F. de Groot (econoom Vrije Universiteit Amsterdam en SER) de ontwikkelingen en adviezen van de Groene Denktank.

Vijf clusters van adviezen

  • Maatschappelijke uitdagingen moeten het uitgangspunt zijn van samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Organiseer structurele monitoring en evaluatie van samenwerking bedrijfsleven en onderwijs.
  • Investeer gezamenlijk tijd, geld en energie in een krachtig en flexibel groen systeem voor Leven Lang Ontwikkelen.
  • Positioneer de groene sector sterker vanuit de bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  • Betrek jongeren actief bij de dialoog over de toekomst van de groene arbeidsmarkt.

Download hier de presentatie Trends, bevindingen & adviezen Groene Denktank 28 juni 2021

"Zo komen we tot een gezamenlijke programmering voor een toekomstbestendige groene arbeidsmarkt!"

Lezen & terugkijken

Kijk hieronder het webinar  met de presentaties terug.

Download het rapport De pilotfase voorbij!
Of klik op onderstaande afbeelding

Download het eindrapport van de Groene Denktank

Terug naar boven