Green Deal Natuurinclusieve Landbouw GO

In 2019 is er vanuit het ministerie van LNV een bottom-up initiatief gestart om binnen het groene onderwijs de krachten te bundelen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het resultaat is de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw. 

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Lees ook : Digitale Gids Natuurinclusieve akkerbouw 

Natuurinclusieve Landbouw (NIL) wordt in de digitale gids als volgt omschreven: “NIL kan als een zoektocht gezien worden naar een voedselproductie binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Met NIL probeer je als ondernemer om natuurlijke processen optimaal in de bedrijfsvoering te integreren en te benutten om het optimale evenwicht tussen natuur en productie te vinden.” NIL is vooral een manier van denken vanuit het grotere plaatje en verschilt in dat opzicht van voorgaande landbouwmethodes.

"Bodem (grondlegger) voor groene transitie"

Lees ook: dit prachtig vormgegeven e-zine 

Portaal en kennisbank

Groen Kennisnet zorgt er voor dat kennis over NIL inzichtelijk en vindbaar wordt gemaakt. Allereerst is er het Portaal Natuurinclusieve Landbouw. Op natuurinclusievelandbouw.eu staat een overzicht van de belangrijkste leermaterialen en kennis-items op een prettig ogende website. De kennisbank op deze website met ruim 1.000 items die relevant zijn voor NIL vormt een ideaal startpunt om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Naar: Portaal natuurinclusievelandbouw.eu

Naar: De kennisbank op Groen Kennisnet 

Ine Sturkenboom
  • Ine Sturkenboom

  • Projectleider

Verhalen van Green Deal Natuurinclusieve Landbouw GO

Terug naar boven