(Bron foto: Peggychoucair via Pixabay)

Nieuwe calls

Begin juli 2021 publiceert Regieorgaan SIA een nieuwe call binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, rondom 5 verschillende thema's. Thema’s van deze call zijn bijvoorbeeld nieuwe eiwitbronnen en duurzame voedselproductie in Caribisch Nederland. Wil je meer weten over deze call, ben je op zoek naar consortiumpartners of zoek je tips voor je onderzoeksvoorstel? Neem dan deel aan 1 of meerdere van de 5 startbijeenkomsten in juli.

Doel van de bijeenkomsten

Doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van de 5 thema’s en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De deelnemers hebben na afloop nieuwe contacten opgedaan en zijn geïnspireerd om samen verder te werken.

De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten.

Data en thema's

De data en thema's met hun centrale vraagstelling van de verschillende bijeenkomsten vind je hieronder.

  • Nieuwe eiwitbronnen: 5 juli 09.00 - 12.15 uur

Voertaal: Nederlands

Hoe kunnen we meer inzicht krijgen in de benoemde uitdagingen bij ontwikkeling van een businessmodel en een operationeel model voor nieuwe eiwitbronnen en hoe komen we tot opschaling naar grootschalige productie?

  • International Food Systems – Casus Kenia: 6 juli 09.00 - 12.15

Voertaal: Engels

Op welke manieren kunnen samen met de lokale beroepspraktijk verliezen in het voedselsysteem, voor zowel de professionele exportmarkt als voor de lokale consumptie, worden verminderd waarbij kwaliteit aantoonbaar kan worden gegarandeerd en zonder dat dit een negatief effect heeft op mens, dier en omgeving?

 

  • Kennis voor verdienvermogen: 7 juli 09.00 - 12.15

Voertaal: Nederlands

Om ondernemers in de landbouw te stimuleren vergaande stappen te zetten in verduurzamen van hun bedrijfsvoering, willen we inzicht krijgen in de kritische factoren voor een businessmodel van een rendabele duurzame onderneming. Welke invloed heeft de ondernemer op het succes van het businessmodel en welke (nationale en internationale) externe factoren zijn hierbij ook op systeemniveau relevant? Dit allemaal bezien vanuit het boerenerf en vanuit het handelingsperspectief van de individuele agrarische ondernemer.

  • Regeneratieve open teeltsystemen: 8 juli 09.00 - 12.15

Voertaal: Nederlands

Wat zijn de knelpunten op het gebied van natuurinclusiviteit en op welk schaalniveau spelen deze en hoe stimuleren we meer kennis en kunde over de praktische uitvoering?

  • Vraagstuk – Sustainable local food production Caribbean Netherlands: 13 juli 14.00 - 17.15

Voertaal: Engels

Welke ‘water-smart’-voedselproductiemethoden bieden goede kansen, voor de BES-eilanden om 1) de toegang tot veilig en voedzaam voedsel voor de eigen bevolking te garanderen en 2) succesvol commerciële activiteiten (voor bezoekers en toeristen, hotels, cruiseschepen of export) op te zetten, door het stimuleren van nature-positive productiemethoden die bijdragen aan behoud en herstel van de van natuur?

Save the date

Geïnteresseerd in (een van) de bijeenkomsten? Schrijf de datum vast in je agenda, het inschrijfformulier volgt.

Organisator:
Regieorgaan SIA
Datum:
5 tot 13 juli 2021
Terug naar boven