>> Go to English page

Studenten en leerlingen zijn tijdens hun studie al bezig met de maatschappelijke uitdagingen van de groene sector. Groenpact geeft deze mooie initiatieven en projecten elk jaar een podium met de Impactprijs Groen Onderwijs. 

Op dit moment buigt de jury zich over alle inzendingen. Begin december worden de genomineerde projecten en start-ups bekend gemaakt. De prijsuitreiking is tijdens een feestelijk event op 17 februari 2022 bij Hogeschool Inholland in Delft . 

>> Bekijk de genomineerden en winnaars Impactprijs Groen Onderwijs 2020

"De wereld kan niet zonder groene oplossingen"

 De Impactprijs is er voor innovatieve projecten, onderzoeken en start-ups die op een of ander manier impact hebben op voedsel, klimaat, en/of leefbaarheid. Alle vernieuwende initiatieven (groot én klein) die laten zien hoe belangrijk groene oplossingen zijn, maken kans. Denk aan projecten of start-ups die het verschil maken op het gebied van voedseltransitie, duurzaamheid en sociale impact, vergroening, klimaat, circulaire landbouw of biodiversiteit.

Er zijn vier categorieën:

 • vmbo-groen onderwijs
 • mbo-groen onderwijs
 • hbo-groen onderwijs
 • wo-groen onderwijs


Een vakjury selecteert uit de genomineerden de winnaars per categorie. De vakjury bestaat uit:

 • Egbert Roozen - Directeur VHG
 • Lianne de Bie - directeur bij SFYN
 • Martin Scholten - Hoofd adviseur bij de WUR


Van alle genomineerde projecten wordt een professioneel promotiefilmpje gemaakt. De winnaars ontvangen daarbij een geldprijs van € 2.500!  


Voorwaarden

In aanmerking komen projecten, onderzoeken of start-ups die voldoen aan de volgende eisen:

 • Het project is in 2020 en/of 2021 uitgevoerd.
 • De inzending levert een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen rond klimaat, klimaatadaptatie, duurzame voedsel en voedselproductie, kringlooplandbouw en leefbaarheid enzovoort (zie ook de thema’s van Groenpact).
 • De inzending leidt tot een nieuwe en kansrijke oplossing voor een echt vraagstuk uit de praktijk rond deze uitdagingen. Ook start-ups* kunnen meedoen en hun startende bedrijf inzenden. Voorwaarde is dat het bedrijf al tijdens de studie is gestart.
 • De inzending is uitgevoerd door minimaal 3 leerlingen of studenten* die studeren op een groene vmbo-, mbo-, hbo-instelling of bij Wageningen University. Inzendingen vanuit niet-groene onderwijsinstellingen zijn toegestaan, mits er wél is samengewerkt met studenten van een van de groene onderwijsinstellingen. Internationale studenten kunnen eveneens deelnemen aan de Impactprijs, mits zij studeren aan een van deze instellingen.
 • Genomineerden voor de impactprijs dienen bereid te zijn om mee te werken aan video-opnames en aanvullend beeldmateriaal over het project aan te leveren dat getoond kan worden. Van de genomineerden wordt ook verwacht dat zij aanwezig zijn bij de uitreiking.
 • Deelnemers onderschrijven het Reglement en privacy statement Impactprijs groen onderwijs 2021.

* De voorwaarde dat minimaal 3 studenten hebben samengewerkt vervalt voor start-ups.

 Beoordelingscriteria

De jury zal de inzendingen beoordelen op de mate waarin:

 • de inzending bijdraagt aan concrete oplossingen voor één of meer bedrijven, maatschappelijke instellingen of de samenleving als geheel (bijvoorbeeld: de oplossing is in de praktijk toegepast, adviezen zijn overgenomen, onderzoek krijgt een vervolg, er is nieuwe samenwerking tot stand gekomen, het product wordt daadwerkelijk op de markt gebracht);
 • de oplossing impact heeft op de genoemde maatschappelijke opgaven (klimaat, klimaatadaptatie, duurzaam voedsel en voedselproductie, kringlooplandbouw, leefbaarheid e.d.);
 • het proces en het resultaat een creatief en innovatief karakter heeft;
 • het resultaat ook sociale impact heeft (denk aan brede acceptatie van nieuwe oplossingen, meer betrokkenheid in de wijk, bevordering welzijn, integratie van nieuwkomers e.d.);
 • het initiatief door leerlingen/studenten is genomen en/of een wezenlijk aandeel hebben gehad in de uitvoering van het project;
 • de oplossing relevant en/of overdraagbaar is, dat wil zeggen: wetenschappelijk relevant en/of kan op meer plekken of op grotere schaal toegepast of benut worden.

Organisator:
Groenpact
Datum:
Feestelijk prijsuitreiking 17 februari 2022
Locatie:
Hogeschool Inholland - Delft
Terug naar boven