Foto Karin Jonkers: In 2020 was André Kuipers te gast voor de uitreiking van de Impactprijs Groen Onderwijs 2019 

De Impactprijs is er voor innovatieve projecten, onderzoeken en startups die op een of ander manier impact hebben op voedsel, klimaat, en/of leefbaarheid. Alle vernieuwende initiatieven (groot én klein) die laten zien hoe belangrijk onze sector is, maken kans.

 Er zijn vier categorieën:

 • vmbo-groen
 • mbo-groen
 • hoger groen onderwijs
 • universitair groen onderwijs

 De genomineerden zijn bekend!

Van alle genomineerde projecten wordt een professioneel promotiefilmpje gemaakt. De winnaars ontvangen daarbij een geldprijs van € 2.500,00. De feestelijke uitreiking door minister Carola Schouten is tijdens de Groenpact Manifestatie op 4 maart 2021.

Bekijk hier de genomineerde inzendingen van vorig jaar

Voorwaarden

In aanmerking komen projecten, onderzoeken of start-ups die voldoen aan de volgende eisen:

 • Het project is in 2019 en/of 2020 uitgevoerd.
 • De inzending levert een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen rond klimaat, klimaatadaptatie, duurzame voedsel en voedselproductie, kringlooplandbouw en leefbaarheid enzovoort (zie ook de thema’s van Groenpact).
 • De inzending leidt tot een nieuwe en kansrijke oplossing voor een echt vraagstuk uit de praktijk rond deze uitdagingen. Ook startups* kunnen meedoen en hun startende bedrijf inzenden. Voorwaarde is dat het bedrijf al tijdens de studie is gestart.
 • De inzending is uitgevoerd door minimaal 3 leerlingen of studenten* die studeren op een groene vmbo-, mbo-, hbo-instelling of bij Wageningen University. Inzendingen vanuit niet-groene onderwijsinstellingen zijn toegestaan, mits er wél is samengewerkt met studenten van een van de groene onderwijsinstellingen. Internationale studenten kunnen eveneens deelnemen aan de Impactprijs, mits zij studeren aan een van deze instellingen.
 • Genomineerden voor de impactprijs dienen bereid te zijn om mee te werken aan video-opnames en aanvullend beeldmateriaal over het project aan te leveren dat getoond kan worden. Van de genomineerden wordt ook verwacht dat zij aanwezig zijn bij de uitreiking.
 • Deelnemers onderschrijven het Reglement en privacy statement Impactprijs groen onderwijs 2020.

* De voorwaarde dat minimaal 3 studenten hebben samengewerkt vervalt voor startups.

 Beoordelingscriteria

De jury zal de inzendingen beoordelen op de mate waarin:

 • de inzending bijdraagt aan concrete oplossingen voor één of meer bedrijven, maatschappelijke instellingen of de samenleving als geheel (bijvoorbeeld: de oplossing is in de praktijk toegepast, adviezen zijn overgenomen, onderzoek krijgt een vervolg, er is nieuwe samenwerking tot stand gekomen, het product wordt daadwerkelijk op de markt gebracht);
 • de oplossing impact heeft op de genoemde maatschappelijke opgaven (klimaat, klimaatadaptatie, duurzaam voedsel en voedselproductie, kringlooplandbouw, leefbaarheid e.d.);
 • het proces en het resultaat een creatief en innovatief karakter heeft;
 • het resultaat ook sociale impact heeft (denk aan brede acceptatie van nieuwe oplossingen, meer betrokkenheid in de wijk, bevordering welzijn, integratie van nieuwkomers e.d.);
 • het initiatief door leerlingen/studenten is genomen en/of een wezenlijk aandeel hebben gehad in de uitvoering van het project;
 • de oplossing relevant en/of overdraagbaar is, dat wil zeggen: wetenschappelijk relevant en/of kan op meer plekken of op grotere schaal toegepast of benut worden.

Organisator:
GroenPact
Datum:
Prijsuitreiking 4 maart (middag) 2021
Locatie:
Nader te bepalen
Terug naar boven