De middag wordt geopend door twee ondernemers. Daarna zijn er 5 tafelsessies waarbij we de wiki natuurinclusieve landbouw van Groen Kennisnet als leidraad voor de onderwerpen per tafel hebben gebruikt. Het doel is, naast nieuwe kennis opdoen, ook zelf aan de slag te
gaan met het lesmateriaal en ideeën te delen. Door aan tafel te zitten met een gevarieerde doelgroep gaat dat zeker lukken.

Programma

 • 15:30 Inloop
 • 16:00 Welkom en inleiding
 • 16:15 Gesprek tussen ondernemers
 • 16:45 WikiWerkt NIL
 • 17:00 Maaltijd
 • 17:30 Korte pitch tafelsessies
  Tafelsessie 1 Wat is biodiversiteit en wat moet ik er mee?
  Tafelsessie 2 Kruiden in t gras: een plus voor boer en biodiversiteit?!
  Tafelsessie 3 Groene gewasbescherming
  Tafelsessie 4 Bodembattle o.l.v. NAJK en uitkomst bodempilot
  Tafelsessie 5 Stappen in het verdienmodel van de ondernemer
 • 18:45 Project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG) nog onder voorbehoud
 • 19:15 Afsluiting
 • 19:30 Netwerkborrel

Aanmelden

Foto: Hilda Weges via Shutterstock

Organisator:
Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum:
Donderdag 24 september 2020
Locatie:
HAS Hogeschool, Den Bosch
Terug naar boven