De startbijeenkomsten

Per thema organiseert Regieorgaan SIA een startbijeenkomst. Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema. 

Thema

Datum

Tijd

Plaats   

De groenblauwe stad: een gecombineerde opgave

7 dec

14:00 – 17.00 uur

Online  

Biologische producten bij foodservices

8 dec

09:00 – 12.00 uur

Online

Verduurzaming dierlijke productieketen

12 dec

14.00 – 17.00 uur

Online    

Verbetering inzameling data wildtellingen

14 dec

09.00 – 12.00 uur

Online    

Gezond en duurzaam voedsel voor jongeren

15 dec

09.00 – 12.00 uur

Online

       

Vraagstuk – De groenblauwe stad: een gecombineerde opgave

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Welke combinaties van bestaande en nieuwe praktische handvatten en methodieken kunnen worden ingezet om groenblauwe structuren haalbaar en financierbaar ingepast te krijgen die een effectieve bijdrage leveren aan de vergroting van natuur, biodiversiteit en klimaatbestendigheid in de stedelijke omgeving?

 Vraagstuk – Biologische producten bij foodservices

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Wat heeft de foodservicesector nodig om de inkoop en het aanbod van biologische producten te vergroten?

 Vraagstuk – Verduurzaming dierlijke productieketen

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Welke handelingsperspectieven en tools zijn, beredeneerd vanuit de uiteindelijke consument, nodig voor de (werknemers van) de verschillende ketenpartijen zodat zij er samen voor kunnen zorgen dat de consument gaat kiezen voor het kopen van duurzame(re) producten?

 Vraagstuk – Verbetering inzameling data wildtellingen

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: op welke wijze kan een gedragen, statistisch solide en uitvoerbaar telprotocol voor Wildbeheereenheden worden ingericht dat complementair is aan het bestaande Netwerk Ecologische Monitoring telprotocol, publiek beschikbare data oplevert, voldoende draagvlak geniet, en uiteindelijk leidt tot een robuust, wetenschappelijk en maatschappelijk geaccepteerd systeem voor het monitoren van wild?

Vraagstuk – Gezond en duurzaam voedsel voor jongeren

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Welke specifiek voor of samen met jongeren opgezette (bestaande of nieuwe) interventies binnen een invloedrijke omgeving zoals (maar niet beperkt tot) de schoolomgeving, lijken op basis van praktijkervaringen kansrijk om jongeren zowel gezonder als duurzamer te laten eten en drinken?

 Aanmelden

De bijeenkomsten worden gehouden in Networkapp. Dit digitale platform biedt je naast de mogelijkheid om de bijeenkomst digitaal bij te wonen ook de gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten en alvast ideeën uit te wisselen.

Aanmelden voor Networkapp gaat als volgt:

  • Ga naar Networkapp
  • Registreer met je zakelijke e-mail (via LinkedIn wordt mogelijk je persoonlijke e-mailadres gebruikt)
  • Voeg de SIA Voedsel & Groen Community toe met de code: Sia v&g21
  • Vul je profiel zo volledig mogelijk in - dit bevordert het netwerken en consortiumvorming enorm
  • Kies welke startbijeenkomst(en) je bijwoont.

Als je je aanmeldt voor de netwerkapp ga je automatisch akkoord met het delen van je profielgegevens (geen contactgegevens) met andere deelnemers. Toegang tot de bijeenkomsten is alleen mogelijk met een registratie in Networkapp.

  • Networkapp al eerder gebruikt? Voeg dan de code Sia v&g21 toe aan Networkapp.
  • Hulp nodig bij het activeren van Networkapp? Kijk op de Networkapp support pagina.

Pitch

Heb jij al een goed idee en zou je dat graag willen pitchen tijdens de bijeenkomst? Geef dan minimaal 1 dag van te voren even kort en krachtig in één zin weer waar je pitch over gaat en stuur deze naar teun.vanhaaren@regieorgaan-sia.nl .

Over het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen is een onderzoeksprogramma dat zich richt op maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. Regieorgaan SIA financiert het programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma roept op tot het doen van thematisch onderzoek door hogescholen, met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’ die ook onderwijs verzorgen in de sector Agro en Food, we roepen ook andere hogescholen en kennisinstellingen op om mee te doen.

Organisator:
Regieorgaan SIA
Datum:
7, 8, 12, 14 en 15 december
Locatie:
Online
Terug naar boven