(Bron foto:  Wolfgang Ehrecke via Pixabay)

 • Vrijdag 18 juni 2021, 9.00 – 16.00 uur
 • Plaats:
  • Locatie 1: De Broekemahoeve, Elandweg 84, 8219 PJ Lelystad, in de veldschuur
  • Locatie 2: Boerderij van de Toekomst, Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad, in de grote zaal
 • Kosten: € 75,-
 • Licentieverlenging: Deze dag kan meetellen als een punt in het thema Teelt voor het verlengen van de spuitlicentie. Hier zijn wel kosten aan verbonden: € 15,-

Er is plek voor 40 personen, 2 parallele groepen van 20.

Boerderij van de Toekomst

Onze gastheer vandaag is de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Hier wordt geëxperimenteerd met de robuuste teeltsystemen van de toekomst. Op de Boerderij van de Toekomst worden de beste toepassingen en technieken vanuit de agronomie, ecologie en technologie bij elkaar gebracht. Boerderij van de Toekomst combineert maatregelen en kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem. Zo biedt het bedrijf een middenweg waar natuur en landschap een plek krijgen en emissies naar het milieu zoveel mogelijk naar nul gaan.  

Het programma vandaag kent twee onderdelen. Het eerste is gewasdivers telen. Wijnand Sukkel, senior onderzoeker, neemt ons mee in de ontwikkeling van een robuust plantaardig productiesysteem, zoals Strokenteelt, mengteelten, pixelteelt, combi agroforestry: deze vormen van plantenteelt zorgen voor een verhoogde gewasdiversiteit op perceelniveau. Dit maakt een gewas weerbaarder tegen ziekten en plagen en geeft een hogere biodiversiteit maar heeft ook uitdagingen wat betreft de teelttechniek. Vandaag maken we kennis met deze vormen van telen, leren we wat het ons brengt, gaan zelf aan de slag om te kijken wat de uitdagingen zijn bij deze manier van telen. Ook gaan we het veld in om te kijken.

Het tweede onderdeel gaat over effecten van klimaatverandering op de akkerbouw. Saskia Houben en Daan Verstand (WUR Open Teelten) nemen jullie mee in de effecten van klimaatverandering op de akkerbouw; hoe je als teler en adviseur de risico’s voor het bedrijf kunt inschatten en hoe dat kan helpen bij het nemen van maatregelen. We gebruiken hiervoor de klimaat-stresstest die wordt ontwikkeld in het project Klimaat Adaptatie Netwerk Open teelten (KANO). Vervolgens bespreken we graag of en hoe we de kennis en de stresstest kunnen gebruiken in het onderwijs.

In de bevestiging zien jullie waar je de dag start. Halverwege de dag wisselen we van locatie. De locaties liggen ruim een kilometer bij elkaar verwijderd en iedereen gaat met eigen vervoer naar de andere locatie.

 • Locatie 1: De Broekemahoeve, Elandweg 84, 8219 PJ Lelystad, in de veldschuur.
 • Locatie 2: Boerderij van de Toekomst, Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad, in de grote zaal

 

Het programma:

Parallelsessie - Broekemahoeve

 • 09.00    Ontvangst met koffie / Registratie licentieverlenging
 • 09.30    Welkom, toelichting op het programma, mededelingen Stuurgroep
 • 09.40    Gewasdivers telenWijnand Sukkel (WUR Open Teelten / Boerderij van de Toekomst)
  • Presentatie + kleine vragen/opdrachten
 • 10.40    Rondleiding /excursie buiten
 • 11.40    Opdrachten, vragen en discussie
 • 12.30    LUNCH EN WISSELING VAN LOCATIE

Parallelsessie – Boerderij van de Toekomst

 • 09.00    Ontvangst met koffie / Registratie licentieverlenging
 • 09.30    Welkom, toelichting op het programma, mededelingen Stuurgroep
 • 09.40    Klimaatrisico’s en -adaptatie door Saskia Houben en Daan Verstand (WUR Open Teelten)
  • Welkom en kennismaking
 • 09.50    Presentatie en opdrachten:
  • Verdieping klimaatverandering
  • Klimaatverandering en gewassen
  • Klimaatstresstest Open Teelten
 • 10:50    PAUZE
 • 11:00    Presentatie en opdrachten:
  • Maatregelen uit onderzoek
  • Perspectieven
 • 12.00    Feedback van docenten
 • 12:25    Gebruik in de klas?
 • 12.30    LUNCH EN WISSELING VAN LOCATIE

In de middag worden beide sessies herhaald.

Voor wie de nieuwsgierigheid niet kan bedwingen:

Meer informatie over de Boerderij van de Toekomst: Homepage - Boerderij van de toekomst (farmofthefuture.nl)

Meer informatie over het onderwerp Klimaatadaptatie:

Organisator:
Stuurgroep Gewasbescherming, Praktijkcluster AGRO van CIV Groen
Datum:
Vrijdag 18 juni, 9:00 - 16:00 uur
Locatie:
Locatie 1: De Broekemahoeve, Elandweg 84, 8219 PJ Lelystad, in de veldschuur - Locatie 2: Boerderij van de Toekomst, Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad, in de grote zaal
Terug naar boven