De akkerbouwdagen vinden dit jaar plaats in de vorm van een webinar, waarbij ook niet-studenten van harte welkom zijn.

De organisatie van de webinars is in handen van het Agro praktijkcluster. Een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Zeven groene-mbo’s zijn aangesloten bij dit cluster en trekken samen op met het bedrijfsleven (brancheorganisaties en bedrijven) om de driehoek van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek aan elkaar te verbinden binnen akkerbouw en agrarisch loonwerk.

Tijdens de eerste ochtend stond het thema bewaring centraal. Fred Schra, medewerker buitendienst bij Ventri Techniek en Marcel Bennink, projectmanager bij ENGIE Refrigeration kwamen aan het woord. Het was voor de studenten even wennen om digitaal hun vragen te stellen, gelukkig kwam dit vlot op gang en ontstond er de nodige interactie. 

Dit staat de komende dagen op het programma:

26 november 2020 – technische innovaties

Nieuwe brandstoffen en nieuwe machines: wat brengt het de akkerbouw en het loonwerk? Hoe draagt het bij aan een beter klimaat of het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

 Om 9.30 start Marcel Hoornsman van Diesel Büchli. Hij vertelt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van brandstoffen. Wordt de toekomst elektrisch of is waterstof een goed alternatief voor fossiele brandstoffen? Hoe scoren de verschillende brandstoffen met het oog op minder CO2-uitstoot?

 Om 11.00 uur staat Peter Millenaar van BB Leap op het podium. Hij is een man met een missie: sturen en spuiten op plantniveau.  De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Peter neemt ons mee in de mogelijkheden en de uitdagingen van deze nieuwe technieken.

3 december 2020 – Strokenteelt en robotisering: meer gewasdiversiteit met minder arbeid?

De technologische mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel, en dat maakt ook economisch gezien een nieuwe aanpak mogelijk, waarbij gewasdiversiteit voorop staat. Kan (een combinatie van) agro-ecologie, technologie en kringloop-landbouw zorgen voor een andere vorm van akkerbouw?

 ERF BV is het met zijn 1500 hectare het grootste private biologische landbouwbedrijf van Nederland. Al sinds 2015 experimenteren ze met strokenteelt. Roy Michielsen vertelt waarom ERF met strokenteelt is gestart, de uitdagingen die het telen met stroken met zich meebrengt, maar ook wat het hen oplevert.

 De komende jaren zet de robotisering in de agrarische sector fors door. Thijs van de Ven van Abemec vertelt over hun robots. Tekort aan personeel en de zoektocht naar verdere duurzaamheid en een betere bodem zorgen voor een sterke groei van de inzet van robots in de akkerbouw.

17 december 2020 –  Ziekten en plagen: voorkomen of genezen?

Veredeling is in het verleden vaak vooral gericht geweest op opbrengstvermeerdering. Met het oog op de toekomst moeten plantenrassen door middel van veredeling beter resistent worden tegen ziekten en plagen. En als ze dan toch ziek worden, dan hebben biologische gewasbeschermingsmiddelen de voorkeur. Vandaag kijken we naar die 2 ontwikkelingen.

 Peter Keijzer van het Louis Bolk Instituut is projectleider Bioimpuls, een groot aardappelveredelingsprogramma uitgevoerd samen met Wageningen Universiteit en 21 bedrijven en individuele kwekers. Dit programma heeft de geesten rijp gemaakt voor het succes van het door Bionext geïnitieerde Convenant Robuuste aardappel: nieuwe rassen die onder andere phytophthora-resistent zijn. Hoe werkt die veredeling en wanneer wordt een ras een succes? En wat is het belang van de rest van de keten om een nieuw ras tot een succes te maken?

 Petra Rijkens van de Groene Vlieg richt zich op beheersing van plagen in de land- en tuinbouw. Door het toepassen van biologische middelen (steriele insecten), door het uitvoeren van bodemonderzoek voor aardappelmoeheid, bodemonderzoek op schadelijke vrijlevende aaltjes en het waarnemen van plaagorganismen wordt er advies gegeven hoe deze plagen gericht bestreden kunnen worden. Hoe ziet zij de toekomst?

 Niet studenten kunnen zich per mail melden bij Projectleider Miriam van Bree om een webinar te volgen: m.van.bree@civ-groen.nl

Organisator:
CIV Groen
Datum:
26 november, 3 december en 19 december
Locatie:
Online
Terug naar boven