Tekst: Jan Nijman
Foto: Shutterstock

Wereldwijd omvat de omzet voor de agritechmarkt nu zo'n  € 6 miljard. Nederlandse fabrikanten hebben hierin een een marktaandeel van 11,5%, zo blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Dat de Nederlanders relatief hier zo'n groot aandeel in hebben, komt door de sterke positie in voer- en melkrobots. De Nederlandse producenten hebben nu een omzet van € 715 miljoen en de bank verwacht dat die omzet in 2030 tot € 2,5 miljard zal stijgen. Dat is een verdrievoudiging van de groei of een groei van gemiddeld 13% per jaar.

Personeelsgebrek

Drie ontwikkelingen maken dat de technologische ontwikkeling van de landbouw in een stroomversnelling komt: personeelstekort, groei van de wereldbevolking en de noodzaak tot verduurzaming van onze voedselproductie. Het tekort aan personeel - vooral seizoenswerk - is een probleem dat al langer speelt. Nu worden personeelstekorten vaak opgevangen door arbeidsmigranten, maar de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het personeelsgebrek een probleem is. Door schaarste stijgen bovendien de kosten van de arbeid. Dit tekort maakt de ontwikkeling van bijvoorbeeld plukrobots of oogstrobots interessanter.

"De omzet van de Nederlandse agritechmarkt zal in 2030 tot € 2,5 miljard stijgen. Dat is een verdrievoudiging van de groei."

Ook het wereldvoedselvraagstuk - hoe kunnen we een groeiende wereldbevolking blijven voeden? - versnelt de ontwikkeling van agrotechnologie. De toenemende schaarste aan hulpbronnen als zoet water, organische stof en meststoffen maken duidelijk dat de huidige manier van voedsel produceren zijn grenzen heeft bereikt. Wil de aarde ook in de toekomst leefbaar blijven, dan zal voedsel duurzamer geproduceerd moeten worden.

Verduurzaming

Met de ‘Farm-to-Fork’-strategie maakt de Europese Commissie duidelijk hoe de landbouw zich zal moeten ontwikkelen: In 2030 moet het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica gehalveerd zijn en er moet moet 20% minder kunstmest gebruikt worden. Bovendien moet dan op 25% van de Europese landbouwgrond voedsel biologisch geproduceerd worden. Technologische ontwikkeling kunnen helpen die verduurzaming te realiseren.

Agrarische ondernemers maken al gebruik van robots. Niemand is meer verbaasd dat melkveehouders gebruik maken van voer- en melkrobots. Steeds vaker zetten akkerbouwers drones of bodemsensoren in voor precisielandbouw. En de ontwikkeling van oogstrobots gaan nu hard, zo blijkt uit het rapport.  Zo is er aspergerobot, die met behulp van een ondergrondse detectiemethode asperges oogst nog voor deze boven de grond komen en daardoor tot 25 handstekers vervangt.

Kennis

De fabrikanten in de agritechmarkt kunnen profiteren van de groei, maar dit zal niet vanzelf gaan. De Nederlandse producenten zullen in toenemende mate concurrentie ondervinden van producenten in andere landen. Want ook zij zien de mogelijkheden van de markt. Daarnaast is er een versnippering van kennis, zo meldt het rapport. en de verbinding met het bedrijfsleven kan beter. De opstellers van het rapport vinden het daarom belangrijk dat ook in het onderwijs aandacht besteed wordt aan de technologische ontwikkelingen. Medewerkers in de agrarische sector en nieuwe studenten worden opgeleid moeten in staat zijn agritech in de praktijk toe te passen.

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

ABN Amro

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven