Publicatiedatum: 25-03-2023

Genomineerd in de categorie hbo

HAS Green Academy

Dit natuurgebied in Noord-Brabant moet toekomstbestendig zijn voor mens én natuur. Het gebied moet bijvoorbeeld klimaatveerkrachtig zijn, wat betekent dat het bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering en dat het zichzelf kan stabiliseren.

Stappenplan en onderzoek

De studenten begonnen hun onderzoek met een gebiedsanalyse. Vervolgens focusten ze zich op een stappenplan met drie hoofdthema’s: water, natuur en landbouw. Binnen deze thema’s onderzochten ze de mogelijkheden voor het verbeteren van het watersysteem, het verbinden van de natuur, en het leidend maken van water- en bodemeigenschappen.

Het water in het gebied wordt zo beter gereguleerd, zodat verdroging en overstromingen worden voorkomen. Ook worden natuurgebieden bijvoorbeeld beschermd tegen stikstof door middel van bufferzones. In deze zones moet landbouw geëxtensiveerd worden: meer grond voor veeteelt en landbouw. Daar zijn nieuwe verdienmodellen voor boeren voor nodig.

Inspiratie

Het project van de HAS Green Academy heeft niet alleen impact op klimaat en biodiversiteit, maar ook op de voedseltransitie en de agrosector. Natuur en landbouw staan vaak tegenover elkaar, maar dit stappenplan laat zien hoe dit met elkaar verweven kan worden. Het stappenplan van het Groene Woud biedt inspiratie voor soortgelijke landschappen en hoe die er in de toekomst uit kunnen zien.

Bij dit project is samengewerkt met:

  • Lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen (HAS Green Academy)
  • Provincie Noord-Brabant

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groenpact Impactprijs

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven