De Groene Monitor

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderwijs te kunnen adresseren, is goede sturingsinformatie onmisbaar. De Groene Monitor presenteert een nieuwe classificatie van de groene sectoren. Hierin komt de hele breedte van het groene domein tot zijn recht.

Ter inspiratie: 'Nieuwe classificatie, voeding voor dialoog'

De onderzoeken van Colland, SBB en ROA vormen de basis van de Groene Monitor. Daarnaast zijn er nog tal van rapportages en onderzoeken die meer inzicht geven in het groene landschap. In de online Bronnenbank is het mogelijk om op basis van zoektermen het juiste soort onderzoek te vinden.

In 2020, 2022 en 2023 zijn er publicaties uitgegeven van de groene monitor met diverse onderzoeksgegevens, interessante cases en analyses staan. Klik op onderstaande afbeeldingen om de publicaties te openen.

De voorzijde van de groene monitor 2023

 

ROA Rapport

In maart 2021 heeft ROA het onderzoekrapport 'Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector' opgeleverd. Voor dit onderzoek is een nieuwe classificatie van data tot stand gebracht, waarin de breedte van het groene domein meer tot zijn recht komt. Van traditioneel donkergroene beroepen (in agrofood, tuinbouw en natuur en leefomgeving) tot lichtgroene beroepen (in food services en groen-blauwe dienstverlening).

Deze nieuwe classificatie maakt het mogelijk om voorheen lastig te vergelijken datasets te koppelen: instroom, doorstroom en uitstroom van opleidingen. Krapte bij beroepen en mobiliteit tussen sectoren kunnen nu beter inzichtelijk worden gemaakt: het hele groene landschap in beeld.

Reflectie

Het vraagt dat we met een andere bril kijken naar de grondslag voor arbeidsmarktonderzoek: welke opleidingen, beroepen en sectoren beschouwen we - in de basis - als relevant voor het groene domein? Het vraagt óók om dialoog over de consequenties. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om aan de slag te gaan met de nieuwe classificaties. Een eerste aanzet hiervoor werd gegeven in een webinar, waarin de onderzoeksresultaten van ROA en de reflectie hierop zijn gepresenteerd.  Hier kun je het webinar terug bekijken:

Download de reflectie ‘ Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector’

Download de presentatie van het webinar

Te downloaden op de site van ROA

Groene Denktank kijkt naar de toekomst

De Groene Denktank biedt kwalitatieve inzichten, terugkijkend vanuit een denkbare toekomstige arbeidsmarkt (backcasting) en is daarmee aanvullend op de andere inzichten uit de Groene Monitor, die zich baseren op feiten en cijfers uit het verleden en die meer prognostisch van aard zijn (forecasting).  Lees hier meer over de Groene Denktank.

De Groene Monitor is mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt

Terug naar boven