De Groene Monitor

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderwijs te kunnen adresseren, is goede sturingsinformatie onmisbaar.

De Groene Monitor biedt voor het eerst zicht op wat er in de volle breedte van de arbeidsmarkt in de groene sector gebeurt. In alle gegevens die tot op heden beschikbaar waren, was ‘groen’ vaak verstopt in grotere categorieën als industrie, handel, dienstverlening. Nu is er een totaal overzicht van alle groen opgeleiden, alle groene banen en alle groene bedrijven.

Deze eerste Groene Monitor de start van het continue ontwikkelen, aanscherpen en aanvullen van de beschikbare data. Over een aantal jaren zal de monitor antwoord geven op de vragen die we nu stellen.

Tip: vanuit het document kun u doorklikken naar tal van onderzoeken en artikelen. Door CTRL-klik te gebruiken, opent de pagina in een nieuw tabblad.


ROA Rapport

Maart 2021 heeft ROA het onderzoekrapport 'Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector' opgeleverd. Voor dit onderzoek is een nieuwe classificatie van data tot stand gebracht, waarin de breedte van het groene domein meer tot zijn recht komt. Van traditioneel donkergroene beroepen (in agrofood, tuinbouw en natuur en leefomgeving) tot lichtgroene beroepen (in food services en groen-blauwe dienstverlening).

Deze nieuwe classificatie maakt het mogelijk om voorheen lastig te vergelijken datasets te koppelen: instroom, doorstroom en uitstroom van opleidingen. Krapte bij beroepen en mobiliteit tussen sectoren kunnen nu beter inzichtelijk worden gemaakt: het hele groene landschap in beeld.

Reflectie

Het vraagt dat we met een andere bril kijken naar de grondslag voor arbeidsmarktonderzoek: welke opleidingen, beroepen en sectoren
beschouwen we - in de basis - als relevant voor het groene domein?
Het vraagt óók om dialoog over de consequenties. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om aan de slag te gaan met de nieuwe classificaties. Een eerste aanzet hiervoor werd gegeven in een webinar, waarin de onderzoeksresultaten van ROA en de reflectie hierop zijn gepresenteerd.  


>> Kijk het webinar terug

>> Download de reflectie ‘ Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector’

>> Download de presentatie van het webinar

Te downloaden op de site van ROA:De Groene Monitor is mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt

Groene Denktank kijkt naar de toekomst

De Groene Denktank biedt kwalitatieve inzichten, terugkijkend vanuit een denkbare toekomstige arbeidsmarkt (backcasting) en is daarmee aanvullend op de andere inzichten uit de Groene Monitor, die zich baseren op feiten en cijfers uit het verleden en die meer prognostisch van aard zijn (forecasting).  In de Groene Denktank werkten 15 deskundigen op het gebied van arbeidsmarktdynamiek, het groene voedsel- en leefsysteem en ons kennis- en innovatiesysteem vijf clusters van adviezen uit. 

Eind juni 2021 presenteerde de Groene Denktank een vijftal adviezen voor de toekomst.

Terug naar boven