Energie, Water & Veiligheid

De wereld van Energie, Water & Veiligheid houdt zich bezig met grote vraagstukken zoals klimaatverandering en genoeg voedsel en drinkwater voor iedereen. Daarbij is duurzame energie belangrijk.

Er is veel water en energie nodig voor een biefstukje met frietjes en salade op ons bord. Klimaatverandering vereist dat we in droge tijden langer water vasthouden zodat bomen, planten en dieren kunnen groeien.

Energie

Voor de toekomst van onze aarde is een ander gebruik van energie belangrijk. Steeds meer energie wordt opgewekt met wind en zonlicht. Werk jij later in een kas met transparante zonnecellen in het glazen dak? Of op een windboerderij die energie opwekt voor huishoudens in de stad? Ontwikkel je lampen die branden op plantenenergie, of maak je groene energie van GFT-afval?

Onze bodem en bomen hebben een enorm vermogen om CO2 op te slaan en om te zetten in zuurstof. Hou jij je bezig met de rol van agrarische ondernemers bij het oplossen van het klimaatprobleem? Bedenk jij een klimaatneutraal lapje vlees, geproduceerd zonder kunstmest en krachtvoer?

Water

Water wordt in de toekomst steeds schaarser en kostbaarder. Als de natuur verdroogt, kunnen oogsten sneller mislukken. Daarom wordt gezocht naar manieren om water langer vast te houden op de akkers. Water zuiveren en hergebruiken is ook een manier om verstandig met water om te gaan. In vieze sloten kan dat bijvoorbeeld met planten, waarbij de micro-organismen gewoon verder leven. Draag jij bij aan de zuivering van water? Help je om ons rivierenlandschap te bewaren, en om de dijken sterk te houden? Of richt jij je op het leven onder water?

Jij zet je in voor voldoende water, duurzame energie en voedsel voor iedereen, zodat we veilig en gezond kunnen leven

 Veiligheid

Behalve voldoende eten, water, energie en natuur is ook de veiligheid van voedsel van levensbelang. Nieuwe technologieën kunnen virussen beter opsporen en in laboratoria wordt de kwaliteit van voedsel gecontroleerd. Werk jij mee aan de voedselveiligheid? Virussen uit de natuur kunnen door mensen worden verspreid, soms met rampzalige gevolgen. Help jij om dat te voorkomen? Of richt jij je op de infrastructuur waarbij water, natuur en de opwekking van energie in balans zijn?

Visual en icoon

Klik op onderstaande afbeeldingen om de visual of het icoon van deze Groene Wereld te downloaden.

Ter inspiratie - overzicht van stockbeelden

Drijfveren van jongeren

De wereld van Mens & Gezondheid kan doorvertaald worden om  jongeren aan te spreken op wat hén drijft.
Hiervoor heeft Groenpact de drijfveren verder doorvertaald in een overzichtelijke informatie & inspiratie platen:

Ga naar De Wereldverbeteraar

Ga naar De Tech Minded

Ga naar De DoenerDe Groene Werelden zijn mede mogelijk gemaakt door Colland

(Bron foto's: Shutterstock - Vormgeving visuals: Imagro)

Test

Terug naar boven