Natuur, Leefomgeving & Klimaat

Zeshonderd jaar geleden gebruikten mensen maar drie procent van het aardoppervlak. Daar woonden ze, werkten ze en verbouwden ze voedsel. Tegenwoordig hebben we daar de helft van het aardoppervlak voor nodig. Veel natuur heeft plaatsgemaakt voor mensen en de productie van voedsel. Dat heeft grote gevolgen voor de ecosystemen. In de wereld Natuur, Leefomgeving & Klimaat werk je aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, in harmonie met onze samenleving.

Natuurbehoud & biodiversiteit

Veel planten- en diersoorten verdwijnen. Dat komt onder meer door klimaatverandering en vervuiling. Onze bodem wordt te intensief gebruikt en de voorraad grondstoffen is niet oneindig. Als mensen meer ruimte gebruiken, blijft er minder ruimte over voor planten en dieren. Zo gaat de biodiversiteit achteruit.

Meer ruimte geven aan de natuur kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld als natuurbeheerder, die uitgaat van de draagkracht van de natuur. Of als boer, die een grote rol heeft bij het behoud van de natuur en ecosystemen. Zestig procent van ons landschap wordt beheerd door boeren en tuinders. Let jij op natuurbehoud als onderdeel van de bedrijfsvoering op de boerderij?

Ook de inwoners van dorpen en steden kunnen bijdragen aan de natuur. Tuinen en groene daken geven meer ruimte aan insecten. Die zorgen weer voor de bestuiving van planten. Ook dat is biodiversiteit. Zorg jij voor de aanplanting van meer groen in de natuur, in bossen en bij mensen thuis?

De natuur is een belangrijke bron van grondstoffen voor mooie en functionele spullen. Kleren, meubels, gadgets, verpakkingen, brandstof en nog veel meer dingen worden gemaakt met grondstoffen uit de natuur. Maar de natuur raakt vervuild en grondstoffen raken op. Bedenk jij slimme manieren om de natuur minder te belasten?

Natuur & recreatie

Natuur is niet alleen functioneel, maar ook mooi en rustgevend. In de natuur kom je tot jezelf. Bossen en veenweides nodigen uit om te ontspannen en te genieten van de stilte, of juist om te bewegen, te spelen en te sporten. Maar niet iedereen heeft de luxe van een natuurgebied om de hoek. Werk jij mee aan de ontwikkeling van stadsparken en -bossen, zodat meer mensen kunnen genieten van natuur dichtbij?


Als je werkt voor natuur, draag je bij aan de gezondheid van mensen en de toekomst van onze planeet

 Natuur & gezondheid

Natuur in je omgeving is goed voor de gezondheid. Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof. Een schone lucht is goed voor ons en het milieu. Bovendien is de natuur een belangrijk middel voor de opvang en afvoer van neerslag. Dat is belangrijk in tijden van wateroverlast of droogte.

In de groeiende steden is de aanwezigheid van natuur ook belangrijk. Bomen en planten geven verkoeling, en zijn dus waardevol bij het voorkomen van hittestress. Ook de grond onder je voeten hoort bij de natuur. Een gezonde bodem zorgt voor een gezonde omgeving en vormt een vruchtbare basis voor de productie van ons voedsel. Zoek jij naar manieren om met hulp van de natuur gezond te blijven?

Hoe doen zij het?

Neem eens kijkje op de website van Groeien door Groen, gerealiseerd door VHG, Colland, CNV Vakmensen en FNV Agragrisch groen.

De 'levende tuin' helpt op wensen van de consument in te spelen en daarmee de leefomgeving verder te vergroenen. Inclusief promotiecampagne en lesmateriaal voor scholen.

De tuinbouw sector is actief met verschillende initiatieven zoals Kom in de Kas, GoGo Greenhouse en KasGroeit.

Visual en icoon

Klik op onderstaande afbeeldingen om de visual of het icoon van deze Groene Wereld te downloaden.

Ter inspiratie - overzicht van stockbeelden

Drijfveren van jongeren

De wereld van Mens & Gezondheid kan doorvertaald worden om  jongeren aan te spreken op wat hén drijft.
Hiervoor heeft Groenpact de drijfveren verder doorvertaald in een overzichtelijke informatie & inspiratie platen:

Ga naar De Wereldverbeteraar

Ga naar De Tech Minded

Ga naar De DoenerDe Groene Werelden zijn mede mogelijk gemaakt door Colland

(Bron foto's: Shutterstock - Vormgeving visuals: Imagro)

Terug naar boven