De toekomst van Nederland

is groen

Op 4 maart schoof Tim van Hattum aan tafel bij de Groenpact Manifestatie Jongeren aan zet - Live! Lees en bekijk hier de achtergrond van zijn verhaal en boodschap.


Onze visie Nederland 2120

Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Al deze opgaven hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het is onvermijdelijk dat Nederland er over honderd jaar anders uit zal zien. Grote veranderingen zijn nodig om opgewassen te zijn tegen een stijgende zeespiegel, perioden van extreem weer, een toenemende vraag naar voedselproductie en een noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Een nieuw verhaal
Deze opgaven vragen om een nieuw verhaal voor Nederland. Een verhaal waarin dit dichtbevolkte land zich ontwikkelt tot een gidsland waar natuur, duurzame economie, leefbaarheid en veiligheid voorop staan. Een verhaal gebaseerd op ‘nature based solutions’ waarin opgaven voor klimaat en biodiversiteit hand in hand gaan.


Tim van Hattum op 5 januari 2020 te gast bij Buitenhof


Animatie: zo groen kan Nederland (en de wereld) er uit zien in 2021

Een natuurlijkere toekomst
Wageningen University & Research heeft dit verhaal geschreven gebaseerd op expertkennis: een toekomstvisie voor Nederland in 2120, waarin natuur en natuurlijke processen een hoofdrol spelen. Een visie die bedoeld is om te inspireren. Het schetst een toekomst waarin economische ontwikkeling en een natuur-inclusieve samenleving hand in hand gaan. Dit toekomstbeeld schetst een denkrichting gebaseerd op de uitkomsten van diverse ontwerpen discussiesessies met onderzoekers. Er is behoefte aan nadere uitwerking en onderbouwing. Samen met stakeholders gaan we deze visie verder ontwikkelen, onderbouwen en vertalen naar handelingsperspectief voor het hier en nu.

Klik op het rapport hieronder om het hele verhaal na te lezen:

Terug naar boven