Klimaat en Energiekoepel (KEK)

De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een netwerkorganisatie van meer dan duizend young professionals die werken aan klimaat- en energievraagstukken. Samen zetten we ons in voor één doel: een leefbare wereld voor volgende generaties.

Dat doen we in de eerste plaats door de young professionals in verschillende sectoren met elkaar te verbinden, zodat ze hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Daarnaast moedigen we ze aan om binnen hun eigen organisatie aan de slag te gaan met verduurzaming. Ook leveren we een bijdrage aan de klimaatdiscussie: we handhaven klimaatafspraken, mengen ons in nationale en regionale besluitvorming en creëren draagvlak voor een snellere energietransitie.

"We geloven allemaal in de ambitie en drive van jonge mensen, dat bindt ons."

Met deze aanpak werken we toe naar een toekomst met zo veel mogelijk natuur en biodiversiteit en een hersteld ecosysteem. Tegelijk kijken we ook samen met agrarische bedrijven hoe zij kunnen bijdragen aan een groene toekomst met een gezonde bedrijfsvoering.

Met het Groenpact Jongerenplatform slaan we de handen ineen met andere jongerenorganisaties. We geloven allemaal in de ambitie en drive van jonge mensen, dat bindt ons. Ons netwerk van jonge professionals in groene sectoren brengt daarnaast enorm veel kennis mee. Dit zetten we in om, samen met de andere organisaties binnen het Groenpact Jongerenplatform, te werken aan een leefbare planeet.

>> terug naar Groenpact Jongerenplatform 

 Nesha Narain

Nesha op LinkedIn

 

Ga naar klimaatenergiekoepel.nl voor meer informatie

Terug naar boven