Kansen alumni beleid

Jaarlijks verlaten honderden studenten hun opleiding als alumnus. Welke kansen liggen er voor het groene onderwijs om te komen tot een wederzijds zinvolle en duurzame relatie met de alumnus? Op 23 november 2021 organiseerde de MBO Raad met Groenpact een interactief webinar.

De grote groep alumni is voor scholen interessant. Zij zijn de verbindende schakel tussen onderwijs en maatschappij, tussen theorie en praktijk.

Het Project Alumni van de MBO Raad ondersteunt, inspireert en zorgt voor kennisdeling en het delen van praktijkvoorbeelden op het gebied van alumnibeleid.

In samenspraak met de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid en Groenpact is deze bijeenkomst speciaal voor het groen onderwijs georganiseerd. Doel is meer vertellen over het project van de MBO Raad, informatie uit te wisselen en te leren van elkaar.


Project alumni

Reshma Sardjoe, projectleider alumni MBO Raad praatte ons bij over het project alumni. Er zijn vijf terreinen binnen alumnibeleid, waarin het project ondersteunt. Tijdens een bijeenkomst die in 2020 is georganiseerd door het Kennispunt LLO, is bij scholen opgehaald op welke beleidsterreinen een school zich begeeft. Onderstaand een overzicht hiervan. Het project alumni ondersteunt mbo-scholen bij het implementeren van alumnibeleid op deze terreinen. Inmiddels heeft het project alumni in samenspraak met scholen hier een zesde terrein aan toegevoegd, namelijk nazorg. 

Binnen het project bestaan diverse activiteiten. Speerpunten zijn kwartiermaken, community building, duurzame transformatie, ondersteuning bieden en ophalen wat er nodig is voor een duurzame transformatie. Er is een Teams omgeving (online community) ingericht voor het project, waarin kennis en good practises worden gedeeld.

Een aanrader is het online vragenuurtje. Hierin zijn regelmatig scholen te gast die meer vertellen over hun aanpak. De vragenuurtjes zijn ook terug te kijken in de online Teamsomgeving van het project alumni van de MBO Raad. Ook werkt de MBO Raad aan een tool die de scholen kunnen gebruiken voor de verschillende subsidieregelingen.

Op de hoogte blijven en aansluiten bij de online community? Mail dan naar Renate van Bezu: r.vanbezu@mboraad.nl

Download hier de presentatie van Reshma Sardjoe
Leven lang ontwikkelen

Er kwamen veel reacties en vragen na de presentatie. Er wordt door de deelnemers een duidelijke verbinding met Leven Lang Ontwikkelen gemaakt: hoe houd je gedurende de hele loopbaan contact met de student? Zet direct na aanvang van een opleiding hier op in: maak het onderdeel van de studie. Diplomering is geen eindpunt, maar een van de vele momenten in een leven lang leren.

Veel scholen vinden het een uitdaging om alumnibeleid organiseren; het kost tijd en geld. Aanrader is om een van de beleidsterreinen te kiezen die je wilt ondersteunen en niet alles tegelijk te willen doen. Ook belangrijk: maak het voor de alumni aantrekkelijk om in contact te blijven met de school, voor hen moet er iets te ‘halen’ zijn.  

In Miro werden de reacties op de presentatie verzameld.

Uitwisselen

Op een tweede Mirobord werd opgehaald waar de verschillende deelnemers staan: is er alumnibeleid, hoe is dit ingericht, wat zijn knelpunten, de succesfactoren en welke kansen zien zij?

Bekijk het Mirobord met het ambitiebeleid niveau

Er bleek veel behoefte aan concrete voorbeelden van anderen. In de online community (teamsomgeving van het project alumni) worden er veel concrete voorbeelden gedeeld. Ook vind je deze bij het steunpunt LOB.  Er schuiven regelmatig ervaringsdeskundigen aan bij het vragenuurtje in de Teams omgeving. Binnenkort is bijvoorbeeld Terra te gast.

Daarna gingen de deelnemers in subgroepen uiteen om verder ervaringen uit te wisselen. Na afloop deelden zij hun bevindingen. Een aantal op een rij:

  • de succesfactor is de alumnus zelf. Bevorder eigenaarschap en erken hun behoeftes: inhoudelijke verdieping, inspiratie en netwerkvorming;
  • start al tijdens de opleiding, je kunt het inbedden in de LOB lessen. Bijvoorbeeld met deze lessen;
  • maak in het laatste jaar klassikaal een LinkedIn pagina aan met de studenten, zo vind je ze makkelijk terug;
  • maak ambassadeurs van je alumni, zorg dat ze trots zijn op hun school;
  • organiseer leuke dingen: geef terug, organiseer een leuk event;
  • betrek BPV coördinatoren;
  • digitaal is een kans!

Reshma Sardjoe vatte het aan het einde van de online bijeenkomst mooi samen: iedereen is enthousiast en wil graag aan de slag. Het lijkt soms lastig, maar het advies is gewoon te beginnen. Koester alle kleine stapjes en leer met en van elkaar.

Kijk hieronder het webinar terug

Terug naar boven