Onderzoek naar LLO behoefte

Leren en ontwikkelen zijn niet vanzelfsprekend op de werkvloer. In het groene domein is dat niet anders. Om een goed beeld te krijgen van die groene werknemer, heeft Groenpact een kwantitatief onderzoek laten uitvoeren door Sparkey (Motivaction). 

Relatief wordt er in de groene sector iets minder aan leven lang ontwikkelen gedaan dan in andere sectoren, laten eerdere onderzoeken van de monitor van SER naar leercultuur en het onderzoek van ROA voor de groene arbeidsmarktmonitor zien. Het onderzoek van Sparkey is breed uitgezet onder de Nederlandse beroepsbevolking met 2.334 respondenten, waarvan 28% werkzaam in het groene domein.

Herbruikbaar aanbod

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de medewerker in het groene domein op veel vlakken hetzelfde scoort als de medewerker in andere sectoren. Dit betekent dat veel aanbod en instrumenten (zoals Leren en ontwikkelen voor het MKB van Katapult) ook bruikbaar zijn in het groene domein. Medewerkers willen graag leren en zich blijven ontwikkelen om de huidige functie beter uit te kunnen oefenen en omdat het leuk is om te doen. Daarnaast is het goed voorbereid zijn op de toekomst ook een drijfveer.

Drempels

Ook zijn er verschillen. Medewerkers in het groene domein ervaren relatief gezien veel drempels om aan leren en ontwikkelen te doen. Zo geven de respondenten aan dat er weinig tijd is voor leren en ontwikkelen. En dat het volgen van trainingen, cursussen niet wordt gekoppeld aan een beloning. Maar ook dat het aanbod van de diverse opleidingsmogelijkheden niet bekend is bij de respondenten. Ook de manieren van leren en ontwikkelen in het groene domein verschilt met de andere sectoren. Zo doen relatief veel werkenden in het groene domein graag een lange opleiding of nemen deel aan coachingsessies. Kort durende opleidingen en leren tijdens het werk worden ook genoemd als voorkeur.

Wil je er alles over lezen? Download hier het hele onderzoek van Sparkey

Ontwikkelen instrument persona’s

Het onderzoek van Sparkey is ingezet om herkenbare groene werknemersprofielen (persona’s) te maken,  die elk aanslaan op een andere leervorm en opleidingsaanbod. Dit instrument helpt werkgevers om de juiste snaar te raken bij hun medewerkers.

Lees meer over het instrument persona's

Terug naar boven