Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt verenigt jonge boeren en tuinders. Met elkaar, met een biertje erbij en voor het sociale contact onderling, maar ook met de politiek. We lobbyen op provinciaal niveau en richting Den Haag en zijn de brug tussen de politiek en de jongeren op het platteland.

Ook zoeken we de verbinding met stedelijke jongeren. De kennis over landbouw neemt hard af en dat is zorgelijk: het werkt polarisatie in de hand en houdt verandering tegen. Tegelijkertijd moeten we een snelgroeiend Europa blijven voeden.

"Innovatie zit in het DNA van de Nederlandse landbouw."

Het is noodzakelijk dat we samen bespreken wat onze toekomst nodig heeft. Daarin voorzien wij van de nodige kennis op het gebied van landbouw, natuur en economie. Hier zijn momenteel veel uitdagingen en daar zijn nieuwe wettelijke kaders voor nodig. Als boeren worden we daar natuurlijk wel eens moe van, die constant veranderende regels, maar het is ook een goede stimulans voor vernieuwing. Innovatie zit in het DNA van de Nederlandse landbouw.

En daar staat het Groenpact Jongerenplatform ook voor: innovatie. We delen onze visies op de toekomst en informeren elkaar. Met zo veel verschillende partijen en meningen ontstaan er ook nieuwe ideeën. Samen met de andere organisaties zoeken we naar één sterk jongerengeluid. Met gezamenlijke standpunten staan we sterker.

>> terug naar Groenpact Jongerenplatform 

 Roy Meijer

Roy op LinkedIn

 

Ga naar najk.nl voor meer informatie

Terug naar boven