Organisatie en contactpersonen

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw

Het ministerie van LNV heeft 1,5 jaar geleden een ronde langs alle groene scholen (mbo/hbo) gemaakt met de vraag of er in het onderwijsprogramma aandacht is voor natuurinclusieve landbouw.

Er bleek uit de inventarisatie dat natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw nog nauwelijks onderdeel uitmaakt van het curriculum in het mbo en nog te weinig aandacht krijgt in het hbo.

Sterke wens voor structurele opname in het onderwijs
Weerstand van de student en omgeving, gebrek aan kennis/enthousiasme bij docent en gebrek aan goed lesmateriaal zijn hier debet aan. Wel is er de (sterke) wens om natuurinclusieve landbouw structureel in het onderwijs op te nemen, ook gelet op de transitie die zich in de landbouw langzaam voltrekt.

De scholen zijn het gesprek aangegaan met LNV om te kijken hoe ze zich gezamenlijk hiervoor kunnen inspannen. Ook het wetenschappelijk onderwijs, IPO, BoerenNatuur en NAJK sloten zich aan. Het resultaat is een Green Deal, die op 16 januari 2019 door alle partijen werd ondertekend op de Groenpact Manifestatie. Hierin hebben partijen  afgesproken zich in te zetten om vanuit de samenwerking natuurinclusieve landbouw tot integraal onderdeel van het groene onderwijs te maken.

Contactpersonen

Heb je vragen over de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep:


Wil je in contact komen met de partners binnen de Green Deal  om mogelijkheden en ideeën te bespreken? Zie daarvoor onderstaand overzicht.

Agrarisch Opleiding Centrum (AOC)

  Naam AOC

  Contactpersoon

  Email

  Nordwin College

 Jans Helmers

 Jenneke van der Heide

  j.helmers@nordwincollege.nl

  j.vanderHeide@nordwincollege.nl

  Clusius College

  Rosemarie Slobbe

  r.slobbe@clusius.nl

  Citaverde College

  Ger van Laak

  g.vanlaakf@citaverde.nl

  Helicon

  R. Van Bekhoven

  Leonie Heijkants

  r.vanbekhoven@helicon.nl

  l.heijkants@helicon.nl

  Terra College

  Ton Stierhout

  t.stierhout@terra.nl

  Aeres mbo

  Anne Dijk

  a.dijk@aeres.nl

  Landstede

  Bastiaan Dorgelo

  bdorgelo@landstede.nl

  Scalda

  Mischa Flore

  Koos van Splunter

  mflore@scalda.nl

  kvansplunter@scalda.nl

  Pontes Scholengroep

  Adri de Gans

  a.de.gans@pontes.nl

  Zone college

  Eimert Fikse

  Gerben Kleine Haar

  fikse@zone.college

  gkleinehaar@zone.college

  Prinsentuin

  Bob Schalken

  b.schalken@rocwb.nl

  Wellant college

  Frans van Rongen

  Jaco Makkenze

  fvan.rongen@wellant.nl

  j.makkenze@wellant.nl

  Vereniging Buitengewoon Groen

  Cees de Jong

  cdjong@melanchthon.nl  

  VMBO groen

  Edith Diepeveen

  edith.diepeveen@connectgroen.nl
Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

  Naam HBO

  Contactpersoon

  Email

  HAS Den Bosch

  Ellen Weerman

  e.weerman@has.nl

  VHL Leeuwarden

  Tjalling Huisman

  Tjalling.huisman@hvhl.nl

  Aeres Dronten

  Ron Methorst

  Wietske van Dijk

  r.methorst@aeres.nl

  w.van.dijk@aeres.nl

  Aeres Wageningen

  Sandra van der Wielen

  Adrienne Frijters

  s.van.der.wielen@aeres.nl

  a.frijters@aeres.nl

  InHolland Delft

  Nick Pruijn

  Nick.pruijn@inholland.nl


Wetenschappelijk Onderwijs (WO)

  Naam WO

  Contactpersoon

  Email

  RUG

  Raymond Klaassen

  Raymond.klaassen@rug.nl

  UU

  Pieta Verweij

  Jerry van Dijk

  Hens Runhaar

  p.a.verweij@uu.nl

  j.vanDijk2@uu.nl

  h.a.c.runhaar@uu.nl

  WUR - farming systems ecology

  WUR - bodembiologie

  WUR - open teelten

  Rogier Schulte

  Blair van Pelt

  Wijnand Sukkel

  Rogier.schulte@wur.nl

  Blair.vanpelt@wur.nl

  Wijnand.sukkel@wur.nl


Instellingen

  Naam organisatie

  Contactpersoon

  Email

  BoerenNatuur

  Evelien Verbij

  Wouter Hakkeling

  everbij@boerennatuur.nl

  whakkeling@boerennatuur.nl

 IPO

  Celia Rodenburg

  Tirza Molegraaf

  crodenburg@ipo.nl

  tmolegraaf@ipo.nl

  NAJK

  Leendert Onnes

  Marloes van Schaik

  lonnes@najk.nl

  mvanschaik@najk.nl

  RVO

  Marc Klieverik

  Marc.klieverik@rvo.nl

  Beleid LNV

  Ellen Reuver

  p.j.h.m.reuver@minlnv.nl

Terug naar boven