Praktijkcluster Food

De wereldbevolking groeit, het klimaat staat steeds meer onder druk. Hoe kunnen we in de toekomst op een efficiëntere manier produceren? En hoe houden we hierbij de impact op het milieu zo klein mogelijk? Hoe kunnen we gezonder eten en minder verspillen?

Er is een omslag nodig naar een andere manier van produceren en consumeren: een nieuwe manier van denken en werken. Samenwerking, dialoog en bewustwording spelen hierbij een belangrijke rol. Binnen het praktijkcluster Food werken bedrijven, scholen en branches samen aan de antwoorden op deze vragen.


Ontwikkelingen in de wereld van food

De wereld van food is in beweging. We zien drie hoofdthema's op het terrein van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen:

 1. Voeding & gezondheid.
  Het belang van voeding in de zorg en de preventieve zorg, verhogen van de bewustwording onder consumenten voor een gezondere en duurzamere voedselkeuze, verandering van productsamenstellingen met minder vet en minder suiker, de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten, voedingswaarde informatie, verantwoord reclamebeleid en het preventieakkoord.
 2. Duurzaamheid.
  De mondiaal stijgende vraag naar voedsel maakt de opgave om te komen tot een ecologisch houdbaar voedselsysteem steeds belangrijker. Hierbij gaat het om kringlooplandbouw, kortere ketens, verduurzaming van de productie (zoals energie- en waterbesparing en grondstofefficiëntie), verantwoord inkoopbeleid van grondstoffen, duurzaam verpakken en transport. Ook het tegengaan van voedselverspilling en voedselverliezen zijn hierbij essentieel. In het Klimaatakkoord zijn hiervoor belangrijke doelstellingen opgenomen.
 3. Technologische ontwikkelingen.
  Enerzijds betreft dit ontwikkelingen op het vlak van voedselproductie zoals robotisering, automatisering, in-line kwaliteitsmeting, onderhoud op afstand en ketenmonitoring. Anderzijds gaat het om ontwikkelingen op het vlak van de consument zoals Personalised Nutrition en gezondheidsapp’s.

 
Verbinden

De ontwikkelingen in de wereld van food en de uitdagingen die hieruit voortkomen, vragen om nieuwe oplossingen. In Nederland zijn allerlei mooie voorbeelden te vinden van oplossingen, ontstaan uit de directe samenwerking tussen bedrijven, opleiders en overheid. Het praktijkcluster Food vergroot de zichtbaarheid en daarmee de impact van deze oplossingen. Dit doen we door regio’s met elkaar te verbinden en door gezamenlijke kennisdeling en innovatie.

 
Aanpak

Praktijkcluster Food: 1 team, 1 ingang

Arry Verhage is als trekker het centraal aanspreekpunt van het Praktijkcluster Food. Het team bestaat daarnaast uit twee aanjagers (Gerty van den Bosch – Habraken en Nancy Boterblom), Esther Wouters als beheerder van de Kennisbank Food & Feed en van elke deelnemende school een verbindingsofficier als schakel tussen de regio en de landelijke samenwerking.

Gezamenlijke kennisdeling & innovatie
Kennisdeling en innovatie staan centraal. Bijvoorbeeld via de Kennisbank Food & Feed als integrale bronnenbank voor studenten, docenten en werkenden. Met hulp van experts uit onderwijs en bedrijfsleven verzamelen we hier zoveel mogelijk kennisbronnen die relevant zijn voor de sector.

Daarnaast organiseren we  één keer per jaar de Food Inspiration Day. Een dag waarin we kennis en ervaringen delen en ons door laten inspireren.

Eén van de projecten binnen het Praktijkcluster Food is het het project Wendbaar vakmanschap. Hierin werken we onder andere samen met TNO en ontwikkelen we een nieuwe vorm van opleiden en leren in de praktijk. In 2020 richt de kennisuitwisseling vanuit dit project zich op:

 • De impact van de technologische ontwikkelingen op de functies binnen de food.
 • Een aanpak voor bedrijven om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties.
 • Een aanpak voor scholen om zich te ontwikkelen tot lerende scholen met wendbare docenten.


Nieuw in de opzet van het praktijkcluster Food is het aanstellen van practoren vanuit de AOC’s. Practoraten in het MBO leveren een actieve bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit en innovatiekracht van de sector. Binnen het Praktijkcluster Food wordt de komende jaren een netwerk van practoraten gevormd.

Verbinden tussen de regio's
Vier keer per jaar komt het praktijkcluster Food team bijeen voor overleg en afstemming. Daarnaast wordt gericht ingezet op het verzamelen van voorbeelden / verhalen over samenwerking tussen bedrijven en instellingen op het gebied van arbeidsmarkt en de maatschappelijke thema’s.

Het praktijkcluster Food is een robuust samenwerkingsverband van mbo opleidingen en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is op landelijk niveau via de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en de SOL (Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie) verbonden. Daarnaast zijn tal van bedrijven in de verschillende regio’s verbonden.

De volgende mbo opleiders participeren in het Praktijkcluster Food

 1. Aeres MBO
 2. Clusius College
 3. Curio
 4. Helicon
 5. Lentiz
 6. MBO Life Sciences
 7. SVO
 8. Terra MBO
 9. Wellantcollege
 10. Zone college

Lees hier meer informatie over deze opleiders en samenwerkingsverbanden waarin ze actief zijn.

(Foto's: ZuivelNL)

Terug naar boven